100 TEKOA

Keräsimme teiltä ideoita siitä, miten Rovaniemestä tehtäisiin entistä parempi ja viihtyisämpi kotikaupunki. Tavoitteena on, että vuosien 2021 ja 2022 aikana tehdään 100 tekoa Rovaniemen kehittämiseksi. Tekoja toteuttavat kaupunki, asukkaat, järjestöt ja paikalliset yritykset.

Tekojen lista päivittyy sen mukaan, kun niiden toteuttaminen varmistuu.

PLAY PAUSE
Brändikäsikirja
Vaihda taustaväri

Hyvinvointi ja kulttuuri

Kesäiset liikuntatuokiot ikäihmisille

Järjestimme ikäihmisille puistojumppaa kesällä 2021. Puistojumppia pidettiin noin kerran viikossa kesä-elokuussa. Vuonna 2022 järjestettiin maksutonta kesäliikuntaa myös muille kuin ikäihmisille.

Jumpat ovat osa kaupungin liikuntapalveluiden joka kesäistä ohjelmaa.

Liikuntapalvelut tiedottavat jumppien aikatauluista alkukesästä. Jumpat ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kannustamme myös kaikkia rovaniemeläisiä viemään oman läheisensä ulos.

Miten voin osallistua?
Tule mukaan jumppaan tai vinkkaa liikuntatuokiosta lähipiirisi ikäihmisille.

Voit osallistua myös viemällä oman läheisesi ulkoilemaan. Jaa kuva reippailuistanne somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut

Alkuperäinen ehdotus:
“Haluaisin nähdä, että vanhusten hyvinvointiin panostettaisiin erilaisin pienin teoin kuten ulkoiluttamisin ja jumppatuokioin puistossa”

Toteutetaan ”Kutsu Veko kylään!” -kampanja

Kaupungin verkostokonsultit, eli Vekot, haastoivat kaikki paikalliset toimijat mukaan ”Kutsu Veko kylään” -kampanjaan. Veko toi kylään tullessaan erilaisia kuulluksi tulemisen menetelmiä tutuksi ja esitteli verkostokonsulttien työtä. 

Varhainen Avoin yhteistyö on toimintamalli, jonka tarkoituksena on edistää avointa vuoropuhelua, osallisuutta sekä kuulluksi tulemisen kokemuksia. VaY-osaamista on viety jo ympäri maailman ja Rovaniemi on Suomen mittakaavassa edelläkävijä. Kampanjan tarkoituksena oli lisätä VaY-toiminnan tunnettuutta ja madaltaa asukkaiden kynnystä ottaa yhteyttä Rovaniemen verkostokonsultteihin silloin kun heitä tarvitaan avoimen vuoropuhelun edistäjinä.

Miten kampanja toteutui?

Verkostokonsultit eli vekot ovat vierailleet 100 tekoa -kampanjan aikana tekemässä tuttavuutta kuudessa entuudestaan tuntemattomassa työyhteisössä.

Kutsuja saatiin muun muassa Piekkarin eläkeläiskerholta ja Kansalaistalon vapaaehtoistoimijoilta. Rovaniemi-viikolla verkostokonsultit olivat juttuseurana Kirkkolammen kierroksella. Vuoroin vieraissa periaatteella Piekkarin väki kutsuttiin puolestaan veko-kahvilaan. Kairatiellä kaupungin tiloissa järjestettiin veko-kioski.

Verkostokonsulttien 100 tekoa -kampanja huipentui syksyllä 2022 Rovaniemellä järjestettyyn 20-vuotisjuhlaseminaariin, johon kokoontui 45 dialogiosaajaa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut. Kaupungin VaY-verkosto.

Muistetaan ikäihmisiä postikortilla

Ikäihmisten palveluiden työntekijät jakoivat yli 1000 korttia, piirustusta ja kirjettä rovaniemeläisille ikäihmisille.

Järjestimme syyskuussa 2021 tempauksen, jossa jaettiin Rovaniemen palvelutalojen ja kotipalvelujen asiakkaille yli 1000 korttia, piirustusta ja kirjettä. Kortteja askartelevat kaupungin päiväkotien lapset ja kaikki asiasta kiinnostuneet rovaniemeläiset. 

Miten voin osallistua?
Tee kortti, piirustus tai kirje ikäihmiselle 30.9. mennessä ja tuo se asiakaspalvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus).  Jaamme ne Rovaniemen palvelutalojen ja kotipalvelujen asiakkaille vanhusten viikolla 3.-10.2021.

Haasta mukaan talkoisiin myös ystäväsi, harrastusporukkasi tai työyhteisösi.

Voit myös lähettää kortin omalle ikääntyneelle läheisellesi. Ota kuva kortista ja jaa se tervehdyksesi kera somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. Yhteistyössä ikäihmisten palvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Ikäihmisille korttitervehdys: Sinä olet tärkeä!”

Päiväkotien ja palvelutalojen korttitempaus

Rovaniemen varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut ja ikäihmisten palvelut toteuttivat yhteistyössä pääsiäisenä 2021 pienimuotoisen korttitempauksen.

Tempauksen aikana Napapiirin päiväkodin lapset veivät kortteja Aaltorannan palvelutaloon. Touhula Ounasvaaran lapset sekä Metsätähden ikäihmiset vaihtoivat kortteja. Asemapäällikön lapset kävivät viemässä kortteja Tapionkodin päiväpalveluihin ja Saarenputaan lapset tekivät niitä Näsmäntien yksiköihin. Ja sitten vielä päiväkoti Reppuressun lapset veivät kortteja Akselin ja Elinan vanhuksille.

Osassa palvelutaloja myös virvottiin ikkunan takana. Tempaus toi paljon riemua korona-ajan keskellä niin lapsille kuin ikäihmisillekin!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuripalvelut ja ikäihmisten palvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Ikäihmisille korttitervehdys: Sinä olet tärkeä!” Lisäksi 100 tekoa-kyselyn vastauksissa toivottiin ylisukupolvisia kohtaamisia ikäihmisten ja lasten välillä. Yhteinen tekeminen lisää meidän kaikkien hyvinvointia!

Opastetut kulttuurikävelyt

Kaupunkiopas esittelee miljöötä Korundin edustalla

Mitä patsas paljastaa? Oliko kaupungissa ennen kaikki paremmin? Mitä löytyy kirjaston kellarista tai Korkalovaaran perukoilta? Ja kuka ihmeessä oli Ukko-Samperi?

Rovaniemen kaupunki järjesti kesällä 2021 opastettuja kulttuurikävelyitä eri puolilla kaupunkia. Kävelyt suunniteltiin ikäihmisille mutta ne soveltuivat myös kaikille muille kävelyiden teemoista kiinnostuneille.

Kävelyt olivat maksuttomia ja niihin pääsi osallistumaan ennakkoon ilmoittautumalla. Kävelyitä järjestettiin erilaisilla teemoilla Rovaniemen historiasta nykypäivän lähiökulttuuriin.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
Sekä 100 Tekoa -kyselyssä, että ikäihmisille suunnatussa kyselyssä toivottiin tapahtumia, joissa eri ikäiset voisivat kohdata. Lisäksi toivottiin, että ikäihmisten hyvinvointiin panostettaisiin yhteisen ulkoilun merkeissä. Kulttuurikävelyt vastasivat näihin toiveisiin.

Kulttuurikävelyt verkkoon

Kevään 2022 aikana valmistui ensimmäiset kulttuurikävelyreitit, joita kaupunkilaiset voisivat käyttää myös omatoimisesti. Kartat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla sekä painoversioina. Tavoitteena on kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan ja tutustumaan Rovaniemen kaupunkikulttuuriin.

Lue lisää kaupungin verkkosivuilta osoitteesta rovaniemi.fi/kulttuurikuntoilu.

Miten voin osallistua?
Seuraa tiedotusta reittien valmistumisesta ja lähde kulttuurikävelylle itseksesi tai yhdessä ystäviesi kanssa!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, viestintäpalvelut sekä Lapin Maakuntamuseo.

Leikkipaikkojen peruskorjaus ja käyttäjäkyselyn toteuttaminen

Rovaniemen kaupunki päivitti vuoden leikkipaikkojen peruskorjausohjelman, joka valmistui alkuvuodesta 2022. Leikkipaikkojen ja toimintapuistojen käyttäjille järjestetiin syyskuussa kysely, jonka kautta kerättiin palautetta ja ideoita puistojen kehittämiseen. Valmistuneeseen korjausohjelmaan sai antaa lausuntoja alkukesästä 2022, jonka jälkeen ohjelmaan tehdään viimeiset muutokset ja se viedään yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan hyväksyttäväksi.

Lue lisää kyselyn tuloksista tästä jutusta: Rovaniemellä rakennetaan ja kunnostetaan leikkipaikkoja – käyttäjien tarpeita selvitettiin kyselyllä.

Syksyllä 2021 peruskorjattiin Puistolammen leikkipaikka Nivavaarassa ja uutena kohteena valmistui Vennivaarantien leikkipaikka Heposuontien ja Vennivaarantien läheisyyteen.

Puistolammen leikkipaikan kaikki leikkivälineet, uimakoppi ja valaisimet vaihdettiin. Huvimaja kunnostettiin ja siirrettiin leikkipaikan yhteyteen. Kevyen liikenteen väylän viereen pystytettiin kolme kuntoiluvälinettä. Pääurakoitsijana toimi Alltime Oy.

Vennivaarantien uusi leikkipaikka valmistui lokakuun puolivälissä. Leikkipaikalle pystytettiin leikkikalusteiden lisäksi kuntoiluvälineitä ja valaisimet sekä muotoiltiin maakumpare omakotitalojen puoleiselle leikkipaikan reunalle. Pääurakoitsijana toimi Kaukomaa Oy.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut/yhdyskuntatekniikka.

Ikäihmisten digituki

Rovaniemellä useat eri toimijat tarjoavat ikäihmisille tukea gigilaitteiden ja -palveluiden käyttöön. Osana 100 Tekoa -kampanjaa kaupunki kokosi tuen tarjoajat verkkosivuilleen.

Digitukea tarjoavat:

 • Rovaniemen Neuvokkaan vapaaehtoiset
 • Kansalaistalon digikero
 • Rovaniemen Neuvokkaan Virtu-palvelupiste
 • Osviitan Virtu-palvelupiste
 • Kirjaston digiopastukset
 • Rovaniemen kansalaisopiston digikurssit
 • Rovaniemen senioreiden tapaamiset Potkurissa
 • Moninetin digiopastus maahanmuuttajille

Miten voit osallistua?
Voit lukea koko listauksen kaupungin verkkosivuilta.

Jos joku toimija puuttuu listalta, ilmoita siitä kaupungin viestintäyksikköön sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@rovaniemi.fi.

Alkuperäinen ehdotus:
”Ikäihmisten digiosaamisen tukeminen.”

Luodaan lapsille ja nuorille maksuttomia liikuntamahdollisuuksia

Rovaniemen kaupunki liittyi ensimmäisten kokeilukuntien joukossa pilotoimaan Harrastamisen Suomen mallia tammikuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on tarjota peruskoululaisille mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Lukuvuonna 2021–22 Suomen mallin harrastuksia järjestettiin 13:lla rovaniemeläisellä koululla. Malli mahdollistaa muun muassa eri liikuntalajien harrastamisen.

Lukuvuonna 2022–2023 toiminta laajeni, ja mukaan tulivat kaikki kaupungin koulut sekä Rovaniemen Steinerkoulu ja Kristillinen koulu. Harrastuksia on tarjolla jo 26:lla rovaniemeläiskoululla.

Lisäksi kaupungilla on käytössä Kaikukortti-toimintamalli, joka mahdollistaa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käytön kaikista haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille. Kaikukortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, että kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö tai käynti urheilutapahtumissa ei ole mahdollista. Kortin avulla vähävarainen voi hankkia lipun itselleen ja lapselleen Kaikukortti-verkostossa mukana oleviin kulttuuri-, liikunta- ja urheilukohteisiin kuten uimahalliin.

Rovaniemen kirjastoista voi myös lainata maksutta erilaisia liikuntavälineitä, esimerkiksi pingis-, frisbeegolf-, kroketti- ja petankkisettejä. Lainattavissa on myös lumisurffilauta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupunki yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä paikallisten yhdistysten, seurojen ja yrittäjien kanssa.

Alkuperäinen idea: “Jokaiselle lapselle ja nuorelle liikuntaan kannustava lahjakortti, esimerkiksi uimahalliin tai ohjattuun liikuntakerhoon pääsy.”

Yhteislaulut Ounaspaviljongilla

Kesällä 2022 kaupungin kulttuuripalvelut toteuttivat yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden kanssa kaikille kaupunkilaisille avoimet yhteislaulutilaisuuden Ounaspaviljongilla.

Duo Asko Karjalainen ja Minna Sallinen vastasivat yhteislaulujen ohjelmasta, mutta tilaisuuksissa nähtiin myös vierailevia tähtiä. Kokemus oli oikein onnistunut ja positiivinen niin järjestäjille kuin osallistujillekin. Kävijöitä laulutilaisuuksissa oli yhteensä 352. Tavoitteena on, että yhteislauluille saadaan jatkoa myös tulevina kesinä.

Toteuttaja:
Rovaniemen kulttuuripalvelut ja Duo Asko Karjalainen & Minna Sallinen.

Alkuperäinen idea:
Yhteislaulut olivat osa kulttuuripalveluiden yhteistoimintakokeiluja, joissa paikalliset kulttuuritoimijat saivat ehdottaa yhteistyössä toteutettavia hankkeita kaupungille.

Luovuus ja muotoilu

Pystytetään Rovaniemi-maamerkki

Rovaniemelle ehdotettiin 100-tekoa ideointikyselyssämme pystytettäväksi maamerkkiä, joka sijoitettaisiin sopivalle ja saavutettavalle paikalle kaupungin keskustan alueelle. Kartoittaessamme erilaisia vaihtoehtoja kysyimme myös ihmisiltä millainen ja missä tällainen maamerkki voisi olla. Saimme useamman vastauksen, että meillä on jo tunnistettava maamerkki: Jätkänkynttilä. Koska Rovaniemen brändi nojaa aitouteen, lähdemme kartoittamaan mahdollisuuksia tunnettujen maamerkkiemme näkyvyyden ja merkityksen korostamiseksi ja uusien näkökulmien ja sovellusten löytämiselle..

Miten voin osallistua?
Lähetä ideasi siitä, miten jo olemassa olevien maamerkkiemme näkyvyyttä ja merkitystä voisi korostaa: tiedotus@rovaniemi.fi

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Aloitettu 2021, jatkuu 2023

Alkuperäinen ehdotus:
“Haluaisin nähdä Rovaniemellä kaupungin tunnuksen,ison R-kirjaimen esimerkiksi Kemijoen rannassa. Se olisi hieno ja näkyvä kohde vierailijoille kuvattavaksi.”

Luodaan Rovaniemelle osallistuvan budjetoinnin toimintamalli

Keväällä 2022 otettiin käyttöön kaupungin uusi osallistuvan budjetoinnin toimintamalli, joka on tarkoitus toteuttaa jatkossa joka vuosi.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe on toukokuussa, yhteiskehittämisen vaihe elokuussa ja äänestysvaihe syyskuussa.

Miten voin osallistua?
Seuraa kaupungin tiedotusta osallistuvan budjetoinnin etenemisestä ja osallistu prosessin eri vaiheisiin ideoimalla, kehittämällä ja äänestämällä! Lisätietoa osoitteesta rovaniemi.fi/osallistu.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Asuinalueille jaettava raha (tai riittää jopa vapaus ja valtuudet tehdä kaupungin luvalla), jolla kaikki Rovaniemen asuinalueet saisivat toteuttaa jotain näkyvää kaupunkikuvaan vaikuttavia projekteja tai jopa yhteisöllisyyttä nostattavia tapahtumia.”

Ounasvaaran koulu päivittää ilmeensä

Ounasvaaran koulu testaa miten Rovaniemen kaupungin uusi visuaalinen ilme taipuu kylteiksi ja opasteiksi. Ilmeen rinnalle tuodaan koulun omaa persoonallisuutta. Tämän kokeilun myötä syntyy muillekin kouluille ja kaupungin tiloille tapa parantaa ja selkeyttää opasteita sekä yleistunnelmaa, jotta myös uudet kävijät pystyvät navigoimaan tiloissa entistä paremmin.

Toteuttaja:
Ounasvaaran koulu, yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa.

Toteutuksen tilanne:
Suunnitelmat tehty kolmivuotiskaudeksi. Varsinaisia muutoksia toteutetaan vaiheittain visuaalisen ilmeen ja talon sisäisen informaatiokyltistön avulla. Lisäksi Ounasvaaran peruskoulu saa alueopasteet, jotka auttavat sekä ilta-ja päiväkäyttäjiä perille löytämisessä ketterästi.

Tuodaan kaupunkipulkat matkailijoiden ja paikallisten käyttöön

Joulukuussa 2021 Rovaniemen katukuvaan ilmestyi 100 maksutonta kaupunkipulkkaa rovaniemeläisten ja matkailijoiden iloksi. Pulkkien lisäksi otettiin käyttöön pulkkaparkit, joista menopeli oli helppo lainata ja jonne sen pystyi käytön jälkeen palauttamaan.

Pulkkaparkkeja oli ensimmäisenä talvena kolme ja ne sijoittuivat Lordin aukiolle, linja-autoasemalle ja rautatieasemalle.

punainen kaupunkipulkka
Joulunpunaiset kaupunkipulkat ilmestyivät Rovaniemen katukuvaan joulukuussa 2021.

 

Miten voin osallistua?
Pulkalla voi laskea perheen kanssa mäkeä turvallisilla paikoilla, vetää ostoksia kaupasta tai vaikkapa kuljettaa matkatavarat juna-asemalta hotellille.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto toteuttaa kaupunkipulkkakonseptin yhteistyössä Rovaniemen keskustan kehittämishankkeen (ROKKE) ja Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijoiden kanssa.

Alkuperäinen idea:
Idea kaupunkipulkista löytyi Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimiston toukokuussa järjestämän avoimen haun kautta, jossa etsittiin ideoita ja tekijöitä toteuttamaan Rovaniemen uuden kulttuuriohjelman innostamia tekoja. Antti Autioniemen kaupunkipulkat oli yksi neljästä toteutukseen valituista ehdotuksista.

Jätkänkynttilä-lumisurffilaudat myyntiin ja lainattavaksi

Rovaniemen kaupunki esittelee uutena Rovaniemi-tuotteena paikallisena käsityönä valmistetun, arktisille puuterilumille sopivan ILAHU Jätkänkynttilä -lumisurffilaudan. Lautoja on valmistettu kymmenen kappaletta, joista yksi on lainattavissa Rovaniemen pääkirjastosta.

Lumisurffilauta kirjastossa.
Yhden Jätkänkynttilä-lumisurffilaudan koti on Rovaniemen pääkirjaston Aalto-salissa, josta sen voi lainata kirjastokortilla. Näin lajiin voi tutustua matalalla kynnyksellä. Samalla lauta esittelee kirjaston kävijöille pohjoista käsityöosaamista.

 

Lue lisää lumisurffista Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta: Rovaniemellä valmistetut Jätkänkynttilä-lumisurffilaudat ovat saapuneet myyntiin ja lainattavaksi.

Miten voin osallistua?
Lumisurffin voi lainata päiväkäyttöön kirjastokortilla Rovaniemen kaupunginkirjastosta. Lisäksi lautoja on myynnissa Rovaniemi-verkkokaupassa.

Toteuttaja:
Lumisurffilaudat ovat rovaniemeläisen Treeformin valmistamia ja ne on suunniteltu yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa. Jokainen lauta on numeroitu ja ne ovat tekijänsä mestaripuuseppa Jan Leutolan signeeraamia.

Arctic Volley haki inspiraatiota Rovaniemen brändistä

Rovaniemelle syntyi elokuun 11. päivä uusi lentopalloseura, kun Napapiirin Palloketut ja Woman Volley Rovaniemi yhdistivät voimansa. Napa ja Wovo ovat jo hyvän aikaa tehneet yhteistyötä varsinkin junioirityön saralla jä yhdistymisestä on keskusteltu jo useamman vuoden ajan.

Arctic Volley Rovaniemen (ArVo) brändin identiteetti ammentaa vahvasti voimaansa paikallisuudesta. Seuroille oli itsestään selvää jo alusta saakka, että Rovaniemen uusi brändi olisi läsnä myös uuden seuran brändissä. Kuten Rovaniemenkin brändi, myös ArVon brändityö tehtiin osallistaen ja pohjautuen seurojen historiaan, toimintaan sekä siinä mukana oleviin ihmisiin.

Selkein brändejä yhdistävä tekijä on sama värimaailma. Tekijöiden mielestä se onkin vahva ja helposti tunnistettava osa koko Rovaniemen identiteettiä. Värin tunnustaminen ja paikallisuus urheilun saralla oli tärkeää ottaa vahvasti mukaan ArVon brändiin.

Ahooy Creative Oy:n mukaan uutta kaupunkibrändiä käytettiin inspiraationa, mutta toteutuksessa pidettiin huolta, että uuden lentopalloseuran brändi erottautuu itsenäisenä. Ahooy Creativen mukaan on hienoa huomata kuinka hyvin Arctic Volley ja Arktinen pääkaupunki juttelevat vaivattomasti keskenään jo bränditasolla. Yhteneväisyyksien ansiosta ArVon tarinasta voi tulla aidosti koko Rovaniemen yhteinen ylpeyden aihe.

Arctic Volleyn verkkosivujen näkymä
Kuvakaappaus Arctic Volleyn verkkosivuilta.

 

Lue lisää aiheesta: arcticvolley.fi

Esitellään kotiseuturakkautta ilmentäviä Rovaniemi-tatuointeja

Kaupunki kokosi yhteen kuvia ja tarinoita erilaisista Rovaniemi-tatuoinneista ja teki niistä jutun kaupungin verkkosivuille. Juttu julkaistiin Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä syyskuussa 2022 ja sitä jaettiin sosiaalisessa mediassa. Tempauksella haluttiin nostaa esiin eri-ikäisten ihmisten suhdetta kotiseutuun ja kiinnittää huomiota kotiseuturakkauden eri muotoihin. Juttu sai näkyvyyttä myös medioissa.

Kaupunki sai 30 kuvaa erilaisista Rovaniemi-tatuoinneista sen jälkeen, kun se pyysi kuvia nähtäväksi kesäkuussa. Rovaniemi-tatuoinnilla tarkoitettiin mitä tahansa ihoon tatuoitua Rovaniemeen liittyvää kuvaa tai tekstiä. Kaupungin saamien yhteydenottojen perusteella ylivoimaisesti yleisin Rovaniemi-tatuoinneissa esiintyvä teema on Jätkänkynttilän silta.

Juttu tatuoinneista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta: https://www.rovaniemi.fi/news/Rovaniemi-tatuoinnit-kertovat-kotiseuturakkaudesta-%E2%80%93-Jatkankynttila-on-yleisin-tatuoinnin-aihe-/uaovucjd/262c6bbe-ec4f-4ddc-ba01-71b6606ee7d2

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa.

Päivitetään Rovaniemi-palkinto uuden brändin mukaiseksi

Kaupunki on yhteistyössä Lapin yliopiston teollisen muotoilun opintolinjan kanssa suunnitellut uuden kaupunkibrändin mukaisen Rovaniemi-palkinnon. Kaupunki jakaa Rovaniemi-palkintoa muun muassa syksyisin Rovaniemi-viikon yhteydessä Vuoden kulttuuri- nuoriso- ja liikuntatekoja palkittaessa. Brändiuudistuksen myötä nykyinen palkinto vanhentui, ja tämän vuoksi tilalle suuniteltiin uusi.

Suunnittelutyö viimeisteltiin talven 2022 aikana. Palkinto on tulossa käyttöön vuonna 2023.

Toteuttaja:
Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelija ja opettaja yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa.

Muraali Aittaiten kevyen liikenteen alikulkutunneliin

Osana Mimmin peinttaa -kesärundia vuonna 2022 Rovaniemellä toteutettiin seitsemän taiteilijan yhteistyönä muraali Aittatien kevyen liikenteen alkikulkutunneliin.

Aittatien alikulun muraali
Aittatien alikulun muraalissa tyyliteltyyn revontulimaisemaan yhdistyy naishahmoja. Hahmot voi tulkita jumalatar- tai suojelijahahmoiksi, jotka ottavat vaikutteita erilaisista mytologioista ja luonnon elementeistä. Kuva: Aleksi I. Pohjola

 

Hankkeessa tärkeää oli katutaiteelle luonteenomainen kollektiivisuus ja yhdessä maalaaminen.

Työryhmään kuuluivat Leena Pukki, Iina Pulkkinen (Poppamaija) ja Viivi Vierinen (Viv Magia) Mimmit peinttaa -taidekollektiivista sekä Lola Cervantes, Jasu Hintsala, Mari Mulari ja Jenni Turunen Rovaniemeltä.

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin Mimmit ry:n verkkosivuilla tämän linkin kautta.

Toteuttajat:
Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Mimmit ry, Transcendent ry ja Rovaniemen kaupungin kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Hankkeen rahoituksesta vastasi TAIKE.

Alkuperäinen ehdotus:
”I would like to encourage more street art to be created on the sides of buildings in heavily trafficked areas and uninspiring places so we can enliven the creativity and inspirational person inside of us each day. Art could reflect our history, the events of history, our aspirations or our culture.”

Arktista osaamista esille Rovaniemi-tuotteilla

Päätimme tuoda esille paitsi uutta ilmettämme, myös brändin mukaista arktista osaamista yhteistyötuotteidemme kautta. Halusimme tarjota ihmisille verkkokaupastamme sekä kaupunkikonsernin kivijalkaliikkeistä paikallisten osaajien tuotteita, jotka ilmentäisivät brändiämme. Näin syntyi Rovaniemi-leikkuulautasarja sekä Rovaniemen oma puukko, Roihu.

Leikkuulaudat ovat rovaniemeläisen Treeform-yrityksen suunnittelemia ja kotimaisesta koivusta valmistamia. Niiden muodot ovat tuttuja brändin visuaalisen ilmeen ikkunamuodoista. Lautoja on kolmea eri kokoa. Leikkuulaudat lanseeraattiin syyskuussa 2021.

Roihu-puukko on Kivalo Design -yrityksen suunnittelema ja valmistama. Puukko valmistetaan kotimaisista raaka-aineista käsityönä Kemijoen varressa Viirinkylässä. Puukon muodoissa ja useissa yksityiskohdissa näkyy kaupungin brändin visuaalinen ilme. Puukko sai nimensä nimikilpailun kautta, jossa ihmiset saivat ehdottaa lyhyttä ja kuvaavaa, rovaniemeläistä nimeä. Roihu-puukko lanseerattiin joulukuussa 2022.

Miten voin osallistua?
Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme www.rovaniemi.fi/kauppa. Lisätietoa Roihu-puukosta: www.rovaniemi.fi/puukko.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Kasvu, kehitys ja into

Rovaniemi-liput ja -viirit näkyviin

Tuomme Rovaniemen uuden ilmeen mukaiset liput ja viirit kaupungin salkoihin. Haluamme osaltamme juhlistaa upeaa arktista kotikaupunkia näyttävästi eri puolilla kaupunkikeskustaa.

Miten voit osallistua:
Ota kuva lipusta tai viiristä ja jaa se sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Liput nostettu salkoon Korundissa,  kauppatorilla ja Jätkänkynttiläsillalla.

Perustetaan Rovaniemi-kauppa

Chocodelin konvehtirasia Rovaniemen brändi-ilmeellä

Olemme perustaneet Rovaniemi-verkkokaupan syyskuussa 2021. Valikoimamme koostuu rovaniemeläisyyttä henkivistä tuotteista. Kaupan valikoimaa kehitetään ja kasvatetaan yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa.

Miten voin osallistua?
Tutustu Rovaniemi-kaupan tuotteisiin uudessa verkkokaupassamme. Lisäksi esittelemme tuotteita paikallisiin tapahtumiin tuotavassa Pop Up-myymälässä. Ensimmäinen Pop Up -myymälä oli avoinna Rovaniemi-viikolla 2021.

Kehitämme tuotevalikoimaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten yritysten kanssa. Toteutamme tuotevalikoiman kehittämiseen liittyviä kyselyitä, joista tiedotetaan verkkokaupan sivuilla. Ensimmäinen kysely oli avoinna kaupan avaamisen yhteydessä.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Rovaniemi-kauppa avattiin syyskuussa 2021.

Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuma

Suunnittelupäällikkö esittelee Lainaanrannan kehittämissuunnitelmia asukkaille.

Järjestimme Rovaniemi-viikolla syyskuussa 2021 Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuman. Tapahtuman yhteydessä kuultiin asiantuntija-alustuksia kaupunkisuunnittelusta, käytiin keskustelua yrittäjyydestä ja kerättiin palautetta ajankohtaisista kehittämishankkeista. Lisäksi tapahtumateltalla oli esillä Rovaniemen historiaa mm. vanhojen asemakaavakarttojen, valokuvien sekä maakuntamuseon toteuttamien kävelykierrosten avulla.

Tapahtuma järjestettiin Rovaniemen Vanhalla Torilla. Lisäksi tapahtumateltan kyselyt julkaistiin myös verkossa. Palautetta kerättiin mm. Lainaanrannan alueen kehittämisestä, kesän kukkaistutukista sekä kaupungin leikkipuistojen peruskorjaamisesta.

Miten voin osallistua?
Tapahtumaan pystyi osallistumaan paikanpäällä. Lisäksi kyselyihin pystyi vastaamaan sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut, Kaupunkikeskustan kehittämishanke, Lapin Maakuntamuseo, Likiliike Rovaniemi ja Rovaniemen Yrittäjät.

Alkuperäinen ehdotus:
Lordiaukiolle ”puhelinkoppi”, johon kuka vain voi astua sisään ja kertoa mietteensä kapungista.

Rovaniemen kaupunkikeskustateko -kilpailu

Rovaniemellä etsittiin positiivisinta kaupunkikeskustetekoa vuosina 2021 ja 2022. Kilpailun toteuttivat ROKKE – kaupunkikeskustan kehittämishanke sekä Uusi Rovaniemi -kaupunkilehti.

Vuonna 2021 kilpailussa oli ehdolla 15 tekoa, joista voittaja valittiin yleisöäänestyksellä. Kilpailun voitti kauppatorilla toimiva Pub Old Lättis, joka palkittiin Rovaniemi-viikolla.

– Vanhan lättähatun tuominen torille, iso aurinkoinen terassi ja ilmaiset esiintyjät katetulla esiintymislavalla ovat saaneet ennen niin kuolleen Rovaniemen torin uuteen eloon!, kuuluivat palkinnon perustelut.

Vuonna 2022 palkinnon voitti Rotaryiden rakentama revontulilaavu, joka kaikkien kaupunkilaisten suureksi harmiksi joutui tuhopolton kohteeksi kesän aikana.

Miten voin osallistua?
Kaupunkilaiset saivat äänestää voittajaa verkossa.

Toteuttaja:
ROKKE – kaupunkikeskustan kehittämishanke ja Uusi Rovanemi -kaupunkilehti.

Alkuperäinen ehdotus:
Keskustan elävöittämiseksi on tehty Rovaniemellä töitä ROKKE-hankkeen kautta vuodesta 2020 alkaen. Myös 100 Tekoa -kampanjan kyselyssä toivottiin niin koko keskustan kuin kauppatorin alueen elävöittämistä.

Osviitta-asiointipiste kävelykadulle

Osviitta-asiointipiste muutti Rinteenkulman kauppakeskuksesta Koskikadun ja Rovakadun kulmaukseen syksyllä 2022.

Uudet, valoisat ja rauhalliset tilat ovat helposti kaupunkilaisten saavutettavissa, sillä ne sijaitsevat katutasossa kävelykadun varrella.

Tilojen suunnittelu on lähtenyt helposti saavutettavan asiakaspalvelun lisäksi Rovaniemen uudesta brändi-ilmeestä, joka näkyy niin tilaratkaisuissa kuin tilaa varten suunnittelluissa kalusteissakin.

Osviitassa on myös Rovaniemen brändiputiikki, josta voi käydä ostamassa kaupungin brändituotteita.

Jatkossa tilaa on tarkoitus kehittää palvelemaan myös asukasosallisuuden tarpeita.

Miten voin osallistua?
Osviitassa voi asioida ma-to klo 9-16.30 ja pe 9-15.30. Käyntiosoite on Koskikatu 19.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupunki.

Alkuperäinen ehdotus:
Lordiaukiolle ”puhelinkoppi”, johon kuka vain voi astua sisään ja kertoa mietteensä kapungista.

Ilmiöiden ja elämysten kaupunki

Luodaan ”Tervetuloa Rovaniemelle” -paketti uusille asukkaille

Rovaniemen kaupunki on konseptoinut ”Tervetuloa Rovaniemelle” -paketin uusille asukkaille. Paketti sisältää tervetulotoivotuksen, Guide by Locals -matkaoppaan, pienen brändituotteen, tietoa kirjaston palveluista, kulttuuripassin sekä ilmaisen pääsyn Lapin kamariorkesterin konserttiin ja uimahalliin. Paketin tarkoituksena on tarjota tulijoille lämmin vastaanotto ja innostava alku arktisessa pääkaupungissa. Pakettien lähettäminen aloitetaan kevään 2023 aikana.

Tervetulotoivotus lähetetään saajalle kirjeenä. Kirjeessä on ohjeet siihen, miten paketin muut osat voi lunastaa.

Lisäksi kaupungin verkkosivuille on tehty muuttajille suunnattu sivu, johon on koottu tietoa Rovaniemestä asuinpaikkana, muuttajatarinoita ja mm. avoimia työpaikkoja: rovaniemi.fi/muuttajat.  

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Edistetään avantouintimahdollisuuksia

Rovaniemelle on toivottu on kiinteää, modernia avantouintipaikkaa ja laadukkaita tiloja saunoineen. Ounasvaaran Latu ry aikoo rakentaa pysyvän talviuintipaikan ja -rakennuksen. Valmistumisajaksi on kaavailtu alunperin jo vuotta 2021, mutta toteutumisajankohtaa on siirretty koronavuosien aikana. 

Kaupungin kanssa solmittu vuokrasopimus mahdollistaa pysyvän talviuintipaikan kehittämisen. Kaupunki on tarjonnut paikan Suutarinkorvan sillan kupeesta Venetieltä 30 vuodeksi. Ounasvaaran latu ry:n aikomuksena on rakentaa tontille rakennus, joka toimii muun muassa talviuimarien tukikohtana.

Rovaniemellä talviuinti jatkuu Koskipuiston väliaikaisissa tiloissa siihen asti, kun pysyvä talviuintipaikka rakennuksineen valmistuu Venetielle.

Toteuttaja:
Ounasvaaran Latu ry

Alkuperäinen ehdotus: 
”Rovaniemi on niin turisteille kuin paikallisillekin tarviurheilun luvattu kaupunki, jolloin talvisista aktiviteeteista tulisi ottaa niiden tarjoama hyöty irti. Ehdottaisin kiinteää, modernia ja avantouintipaikkaa (miksei useampiakin) sekä julkisia saunoja avantouinnin yhteyteen. Saunakulttuuri on saanut uuden trendin viime vuosina, jossa julkiset saunat kulttuurielämyksenä ovat kasvavassa suosiossa. Avantouinnin mahdollistaminen laadukkaissa tiloissa lisäisi myös kaupunkilaisten viihtyvyyttä.”

Uusi kesäolohuone Ounaspaviljongille

Nuoret nauttimassa kesäpäivästä Roiskeessa.

Rovaniemi sai uuden aktiivisen kesäkeitaan Ounaspaviljongille kesällä 2021. Kesätekemisen keskus Roiske vietti avajaisiaan juhannuksena ja sen naapuriin avautui puolestaan Piha Padel & Bar.

Roiske on syntynyt kolmen tunnetun vesiurheilijan unelmasta. Periksiantamattomaan kolmikoon kuuluvat Wakeboardingin  aktiiviharrastaja, parkkisuunnittelija ja SM-mitalisti Miko Ratavaara, idean promoottori, innokas vesiurheilun harrastaja Petteri Savolainen sekä yhtiön toimitusjohtaja Jaakko Tossavainen. Roiskeeksi ristitty kesätekemisen keskus on rakennettu osin joukkorahoituksen avulla. Osakeannin loppukiri oli huikea, ja sen lopputuloksena yrityksessä on nyt 45 osakasta. 

– Mielestämme kaupungista on puuttunut paikka, johon esimerkiksi kesällä kylässä käyvät sukulaiset ja ystävät haluaisi ensimmäisenä viedä. Rovaniemellä on kyllä runsaasti kaunista luontoa, mutta nopeasti saavutettavissa olevat, kaupunkilaisille suunnatut aktiviteettipalvelut ovat melko vähissä, pohtii Miko Ratavaara

Piha Padel & Bar on toinen Ounaspaviljongin odotetuista uutuuksista. Padel on hittilaji, jota pääsee nyt pelaamaan myös Rovaniemellä. Pihan yrittäjänä toimii Arttu Pöyry. 

Nopeasti ympäri maailmaa suosiotaan kasvattaa padelia pelaa pelkästään Espanjassa noin viisi miljoonaa ihmistä. Sen suosion salaisuus on helppous. Peli on kuin ten­nik­sen ja squas­hin se­koi­tus. 

– Padeliin jää helposti koukkuun, sillä pelin oppii nopeasti. Tästä voi kiittää ison mailan, jolla osuu palloon tumpelompikin pelaaja, kertoo Arttu Pöyry.

Ounaspaviljongilla on kolme lasiseinin varustettua kenttää. Ne ovat pienempiä kuin tenniskentät. Lasiseinät takaavat sen, että pallo kimpoaa niistä tehden padelista tennistä helpomman lajin.

Pihalta voi varusteet vuokrata paikan päältä. Kenttien yhteydessä on  terassi, jossa on tarjolla pientä purtavaa ja virvokkeita. 

Toteuttaja:
Kesätekemisen keskus Roiske ja Piha Padel & Bar.

Lue lisää Roiskeesta yrityksen verkkosivuilta roiskeelle.fi

Lue lisää Piha Padel & Barista yrityksen verkkosivuilta piharovaniemi.fi

Alkuperäinen ehdotus: 
Yrityksemme Midnight Sun Wake Oy perustaa Ounaspaviljongille uuden ajan vesistömatkailukeskuksen kesällä 2021. Luvassa on Ounaspaviljongin profiilin nostaminen kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana erilaisten vesiurheiluaktiviteettien muodossa. Yrityksemme myötä uskomme Ounaspaviljongin muuttuvan entistä houkuttelevammaksi palveluntarjontaympäristöksi myös muiden yritysten ja yhteisöjen silmissä. Tämä jos jokin tuo lisää yhteisöllisyyttä ja on iloksi kaikille kaupunkilaisille!

Avataan Rovaniemelle oma tapahtumakalenteri

Olemme avanneet Rovaniemen oman tapahtumakalenterin, johon kuka tahansa voi ilmoittaa oman tapahtumansa.

Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta tapahtumat.rovaniemi.fi

Miten voin osallistua?
Voit ilmoittaa tapahtumasi kalenteriin rekisteröitymällä sivustolle. Sivuston käyttö on maksutonta. Tarkoituksena on koota kaikki paikalliset tapahtumat yhteen paikkaan rovaniemeläisten ja täällä vierailevien innostukseksi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Kylien tapahtumat esille

Rovaniemen lukuisat kylät tarjoavat autenttisia elämyksiä erilaisten tapahtumien muodossa. Nyt kylien tapahtumat on koottu osaksi Rovaniemen kaupungin tapahtumakalenteria!

Voit selata tapahtumia auleittain. Tapahtumia löytyy Ala-Ounasjoelta, Ylä-Ounasjoelta, Ala-Kemijoelta, Ylä-Kemijoelta, Sodankyläntien suunnalta ja Ranuantien suunnalta.

Miten voin osallistua?
Tutustu alueiden tapahtumatarjontaan tapahtumakalenterissamme ja lähde mukaan tutustumaan kylien toimintaan!

 

Suomen pisin taidenäyttely Ounasvaaralla

Ounasvaaran luontopolulle ripustettiin Rovaniemi-viikolla 2021 Suomen pisin taidenäyttely. Paikalliset kuvataiteilijat pystyttivät noin kilometrin mittaisen taidenäyttelyn, johon myös kuntalaiset saivat tuoda omia teoksiaan.

Suomen pisin taidenäyttely ripustettiin Rovaniemen Ounasvaaralle.

Miten voin osallistua?
Täydenäyttelyn avajaiset olivat maksuton tapahtuma osana Rovaniemi-viikkoa. Näyttelyn järjestämiseen saivat osallistua kaikki rovaniemeläiset sekä Rovaniemellä vierailevat taiteentekijät ammattilaisista harrastelijoihin.

Toteuttaja:
Kuvataideyhdistys Maahisten, Lapin kuvataideseura Palaksen ja Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen yhteistyöprojekti.

Alkuperäinen idea:
Taidenäyttely oli osa kulttuuritoimiston yhteistoimintahakua, jossa etsittiin ideoita yhdessä toteutettaviin kulttuuritekoihin.

Eloa kauppatorille ja kävelykadulle

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy on Rovaniemen kaupungin omistama yhtiö, jonka yhtenä tehtävänä on edistää kaupungin elinvoimaa ja eloisuutta. Kesällä 2021 otettiin Rovaniemellä hyviä harppauksia kävelykadun ja Kauppatorin kehittämisessä.

– Matalan kynnyksen kohtaamispaikat kuuluvat kaupunkielämään. Yksi tekomme on ollut muuttaa Koskikadun kä­ve­ly­ka­tu en­nä­tys­mäi­sek­si jät­ti­te­ras­sik­si: asiakaspaikkoja on tänä kesänä yli 1200. Emme veloita pandemian kurittamia yrittäjiä lisäpaikoista, kertoo palvelupäällikkö Risto Saukkoriipi Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy.stä.

Kaupunkilaisia on kuultu myös Kauppatorilla, josta on syntymässä pikkuhiljaa toinen eloisa kohtaamispaikka. Tänä kesänä torilla tapahtuu lähes päivittäin. Torille tuotu nostalginen lättähattuvaunu on vetänyt väkeä. Sen edustalle rakennetulla terassilla ja katetulla esiintymisareenalla on ollut aurinkoisina päivinä vilkasta.

– Torille tullaan ostoksille, mutta myös tapaamaan tuttuja ja viettämään aikaa. Monet ovat toivoneet, että Rovaniemen Kauppatorillakin voisi nauttia vaikka oluen. Avasimme tätä varten oman paikan, kertovat Pub Old Lättis -ravintolan yrittäjät Maria ja Marko Pekkala.

Terassilla on 150 asiakaspaikkaa ja sisällä junavaunussa paikkoja on 35. Tapahtuma-alue on 450 neliömetrin suuruinen ja sen yhteyteen on rakennettu iso esiintymislava sekä katettu tanssilattia. Keikkalavalla tapahtuu pitkin kesää ja lavan ohjelmakalenteri täydentyy jatkuvasti. On ikäihmisten Lavis-jumppaa, karaokea ja bändien keikkoja.

Lue lisää kauppatorin kehittymisestä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta.

Toteuttaja:
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy ja paikalliset yrittäjät.

Alkuperäinen ehdotus:
”Kävelykadun pitäisi olla kaupunkilaisten olohuone, kaupungin sykkivä sydän.”
”Torille tanssipaikka.”

Kulttuurielämyksiä lahjaksi paikallisille yhteisöille

Rovaniemen kulttuuripalvelut jakoivat kulttuurielämyksiä paikallisille yhteisöille joulukuussa 2022. Elämysten saajaksi kaikki kaupunkilaiset saivat äänestää yhteisöä, kuten paikallista järjestöä, kaveriporukkaa, koululuokkaa, työyhteisöä tai muuta ryhmää.

Palkitsemiskriteerit muotoiltiin Rovaniemen kaupunkibrändin mukaisesti kategorioihin virta, loiste ja noste.

Kulttuurielämyslahjat ja niiden saajat

 • Jaakko Laitinen Duo, lahjan saaja
  Rovala-Opiston maahanmuuttajakoulutus ja Rovaniemen Cinema
 • Hannu Friman Stand Up, lahjan saaja
  Korkalovaaran asukasyhdistys
  Rovaniemen sijaisperhetoiminta
 • Janne Raappana & Hannu Friman, joululaulut, lahjan saaja
  Toivonkoti (tuettu asuminen) ja Kolpeneen palvelukeskus
 • Musiikkikoulu Pop Up, lahjan saaja Arctic Pride ja Elo ry
 • Ville Haapaniemi soolo, lahjan saaja Niesin kyläyhdistys ja Omaishoitajat

Idea kulttuurilahjojen jakamisesta sai alkunsa Tornion kaupungin kampanjasta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa.

Maahanmuuttajaopiskelijat istuvat Rovalan rappusilla opettajansa kanssa.
Rovalan aikuisten kotoutumiskoulutuksen ja perusopetuksen ulkomaalaistaustaiset opiskelijat yllätettiin Jaakko Laitisen ja haitaristi Harri Kuusjärven Lapland-Balkan-hurlumhei-musiikilla.
Rovaniemi Lounge -tapahtumaosasto

Rovaniemi on kiehtovan erilainen kaupunki, josta henkii erilainen elämänrytmi. Täällä yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö, itsevarma paikallisuus ja avoin kansainvälisyys. Napapiirin Jukolassa sekä Ounasvaaran kisoissa kaupunkimme oli esille Rovaniemi Loungella, joka yhdistelee näitä elementtejä.

Jukolassa elokuussa 2021 vieraat saivat rentoutua ilmavassa teltassamme säkkituoleilla nauttien musiikista ja Ode To Rovaniemi -videosta. Ounasvaaran Talvikisoissa huhtikuussa 2022 elementteinä olivat lumi, puu ja tuli yhdistettynä ajoittain hurmokselliseksi nousseeseen urheiluhenkeen urbaanissa ympäristössä.

Miten voin osallistua?
Vieraile Rovaniemi Loungella tulevissa tapahtumissa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Joulupukin kotikaupunki

Tonttulakkipäivän vakiinnuttaminen

Tonttulakkipäivästä on muodostunut Rovaniemellä jo pieni perinne. Päivän vakiinnuttamista toivottiin osana 100 tekoa -kampanjaa ja näin olemme tehneet! Koronarajoitukset aikana olemme muotoilleet ja toteuttaneet myös vaihtoehtoisen tavan viettää tonttulakkipäivää verkon välityksellä. Perinteinen tapa on juhlia joulukauden alkua Lordin aukiolla päiväkotilasten yhteisillä esityksillä.

Miten voin osallistua?
Tonttulakkipäivään voivat osallistua kaikki rovaniemeläiset. Jaa omat tonttilakkipäivän kuvasti somessa tunnisteilla #tonttulakkipäivä #elfieday ja #rovaniemi. Tärkeä osa päivää on tehdä hyviä tekoja kanssaihmisille ja jakaa joulun iloista sanomaa mahdollisimman laajalle. 

Asukkaat voivat osallistua tonttulakkipäivään myös askartelemalla tonttuja, jotka voi tuoda palvelupiste Osviittaan erikseen ilmoitettuna aikana. Tontut jaetaan ikäihmisten kotihoitoon ja muihin ikäihmisten palveluyksiköihin jouluiloa tuomaan.

Toteuttajat:
Koko Rovaniemi

Alkupeärinen ehdotus:
”Tonttulakkipäivän vakiinnuttaminen.”

Jouluinen kävelykatu

Rovaniemen markkinakiinteistöt jatkaa Lordin aukion ja kävelykadun jouluisan ilmeen ja kehittämistä, jonka ytimessä on edelleen paikallisten yrittäjien joulukuusitempaus. Perheiden ja matkailijoiden iloksi Joulupukki on joulukaudella päivittäin läsnä kävelykadulla ja ohjelmallisuutta halutaan lisätä. Myös joulutoria myyntikojuineen lähdetään laajentamaan koronan jälkeen ja tavoitteena on tuoda lisää punaisia mökkejä kävelykadun varrelle.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin omistama Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen wanhat markkinat on mahtava tapahtuma. Jouluna voisi järjestää vastaavanlaiset. Glögiä, makkaraa, poronkäristystä ja loimulohta. Ei matkita muita vaan ollaan aidosti ylpeitä siitä mitä meillä jo on. Tapahtuma voisi olla teemaltaan valkoinen ei punainen kuten aina jouluna. Tähtiä ja tuiketta. Oikeita kuusia.”

Hyvien tekojen joulu

Joulu 2022 oli arktisessa kotikaupungissa kiitosten ja hyvän tahdon uutisten aikaa. Joulukuun alussa Rovaniemen kaupungin lapsiperheiden palvelut saivat 20 000 euron lahjoituksen yksityishenkilöltä,kun Seppo Aho halusi tuoda iloa rovaniemeläislasten jouluun. Myös kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelukeskus on saanut mittavia lahjoituksia jaettavaksi asiakasperheiden lapsille ja nuorille.

– On ollut sydäntä sykäyttävää, miten moni on lähtenyt tekemään rovaniemeläisten perheiden joulusta parempaa. Haluaisimmekin kiittää lahjoittajia ja toivottaa heille kaikille hyvää uutta vuotta 2023, kiittävät sosiaaliohjaajat.

Yksi iloa isolle joukolle jouluiloa tuottanut lahjoittaja oli Rovaniemen pääkirjaston Joulupuu ry:n paikalliskeräys. Hyväntekeväisyystempauksella kerättiin joululahjoja vähävaraisille lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille, jotka olivat tänä jouluna vaarassa jäädä ilman joululahjaa. Keräykseen pystyi osallistua tuomalla lahjapaketin pääkirjaston aulan info-pisteeseen tai tekemällä rahalahjoituksen sähköisesti. Keräykseen pystyivät osallistumaan niin yksityishenkilöt kuin organisaatiot ja yrityksetkin.

– Lämpimät kiitoksemme menevät myös Biorexin Juho Lotvoselle sekä K-kauppiaspari Mari ja Tero Jolangille heidän nopeasta toiminnastaan. He hankkivat ajoissa lahjakortit joulua valmisteleville perheille!

Lahjoittajat:
Intersport Rovaniemi
K-Supermarket Rinteenkulma
Luxury Action Oy
Koneliike Korteniemi
Kaukomaa Oy
AP-laatulaatta
Rakennusliike Anssi Tuisku
Vesianttila Oy
Polar Rengas
Rengaspoint
Joulupuu ry./ Rovaniemen kirjasto Riina Mattila
Perhe- ja sosiaalipalvelukeskuksen väki

Kirjasto osallistui paikallisen joulupuu ry:n keräykseen.
Pääkirjaston väki antoi ison panoksensa Joulupuu ry:n paikalliskeräykseen. Kuvassa Riina Mattila (vas.) ja Rovaniemen kaupungilta Meiju Westerlund.

Työn jälki ja laatu

Monde 2.0

Nuorisopalveluiden Monitoritalo Monde on uudistunut ja kasvanut nuorisokeskuksesta ikärajattomaksi kulttuurin ja toiminnan taloksi. Mondesta halutaan tehdä yhteisöllisen tekemisen paikka kaikkia kaupunkilaisia varten. Monden hiljattain remontoidut tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisille omaehtoisille ryhmille ja paikallisille kulttuuritoimijoille harrastamiseen, esiintymiseen ja digitaaliseen pelitoimintaan. Iso akustoitu sali, pelitalo, studio ja bändikämppä tarjoavat upeat puitteet erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Monden toiminnan keskiössä on uusi kulttuurikahvila, talon lämminhenkinen sydän, jossa eri-ikäiset ja -taustaiset talon toimintaan osallistuvat kohtaavat. Kahvilatoiminnan ohella tilassa järjestetään erilaisia avoimia teemailtoja, Tuunaamo-pajoja ja kursseja. Monden kahviossa on myös monipuolinen valikoima lauta- ja korttipelejä.

Miten voin osallistua?
Millaista toimintaa sinä tai yhteisösi haluaisitte järjestää Mondella? Teemme mielellämme yhteistyötä erilaisissa nuorten tapahtumissa ja olemme avoimia uusille tapahtuma ideoille. Lisäksi järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut ryhmät sekä yksityiset henkilöt voivat vuokrata Monden tiloja erilaisiin tapahtumiin. Lisätietoja Nuorisotoiminnan koordinaattorilta: 040 716 7693

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut, yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Monitoritalo Monden toimintaa kehitetään ikärajattomaksi kulttuurikeskukseksi ja toiminnan taloksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen. Mukaan toivotaan paljon paikallisia toimijoita. Tiloihin toivotaan musiikkitapahtumia, teatteria, stand uppia, pelitapahtumia ja ihan mitä vain matalan kynnyksen toimintaa. Toiminnan kehittämistä ja tilojen remontointia on toteutettu jo vuoden 2020 lopussa, mutta koronan vuoksi toimintoja päästään käynnistämään vasta nyt. Tiloihin on avattu kahvila, Tuunaamo- ja pelitoiminta on käynnistynyt ja tapahtumat odottavat korona-tilanteen hellittämistä” 

R-tunnustukset bränditeoille

Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö palkitsee Iso R-tunnustuksella tekoja, jotka ovat Rovaniemen arvojen, asenteen sekä äänensävyn mukaisia ja tekevät Rovaniemestä omalta osaltaan paremman paikan meille kaikille.

Tunnustukset on myönnetty näille teoille:

 • kaupunginkirjaston Myytinmurtajat -videosarja, jossa murrettiin kirjastoa koskevia myyttejä
 • kaupungin itsenäisyyspäivän juhla, joka keräsi huikean yleisön verkkoyhteyksien äärelle vuonna 2020
Rovaniemen itsenäisyyspäivän juhlan järjestäjät saivat Iso R-tunnustuksen koko kaupunkia kehittävästä bränditeosta.
Itsenäisyyspäivän juhla striimattiin suorana Korundista. Koronan vuoksi livetilaisuuksista oli luovuttava ja samalla juhlapäivän konsepti meni kokonaan uusiksi. Ohjelma haluttiin rakentaa koko Rovaniemelle, ikään katsomatta. Asukkaita kannustettiin myös osallistumaan juhlan tunnelmointiin somessa tunnisteella #rovaniemijuhlii.

 

Miten voin osallistua?
Tiedätkö sinä Ison R:n arvoisen teon, joka:

 • osoittaa rohkeaa ja luovaa ajattelutapaa, jossa asiat on tehty eri tavalla ja paremmin kuin ennen
 • luo optimistista, eteenpäin katsovaa ja onnistumisistaan vilpittömästi ylpeää ilmapiiriä
 • innostaa tutkimaan ja tekemään: pukemaan sanoiksi kaupungissamme tapahtuvan hyvän ja mielenkiintoisen
 • tekee osaltaan Rovaniemestä paremman paikan kaikille

Kerro Ison R:n arvoisesta teosta meille sähköpostitse: tiedotus@rovaniemi.fi

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Loiste, Virta ja Noste -palkinnot kaupungin henkilöstölle

 

Kenen työkaverisi työskentelyssä on nähtävissä energiaa, sujuvuutta ja muutosta luovaa virtaa? Kuka loistaa sisäistä hehkua ja inhimillistä lämpöä? Kenen teot työpaikalla nostavat ilmapiiriä sekä kannustavat rohkeisiin ja luoviin ratkaisuihin? Tällaisilla, Rovaniemen brändistä nousseilla kriteereillä, palkittiin kaupungin työntekijöitä toukokuussa 2022 vietetyssä kesäjuhlassa.

Ehdotuksia olivat saaneet kevään aikana jättää kaikki Rovaniemen kaupungin työntekijät. Palkittavien valinta tehtiin anonyymisti eli valinnan tehnyt raati näki vain ehdotettuun henkilöön liittyvät perustelut ilman nimeä.

Lappia-talolla järjestetyn palkitsemistilaisuuden tunnelma oli vaikuttava ja herkisti paitsi palkinnon saajat myös yleisön eli kaupungin palveluksessa työskentelevän henkilöstön.

– Oli suuri ilo nähdä, miten ihmiset pitkästä aikaa nauttivat yhteisestä juhlasta ja alkavasta kesästä. Viime vuodet ovat olleet kaikille vaativia, joten oli mukavaa juhlistaa työyhteisön kanssa niitä monia onnistumisia, jotka eivät aina arjessa saa ansaitsemaansa huomiota, kuvailee kaupungin henkilöstöjohtaja Antti Määttä juhlan tunnelmaa.

Loiste-palkinnon saanut sosiaalityöntekijä Katariina Kaikkonen
Sosiaalityöntekijä Katariina Kaikkonen sai Loiste-palkinnon. ”Katariina on aina ollut valmis auttamaan myös työkavereitaan, ja hänen lämminhenkisyys ja huumorintajuisuus ovat olleet tärkeä pala aikuissosiaalityön työyhteisöä. Hän loistaa sisäistä hehkua ja inhimillistä lämpöä palkitsemiskriteerien mukaisesti”, työkaverit kehuvat.

 

Lue lisää palkinnon saajista täältä. 

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupunki

Kiinnostavat persoonat

Arjen sankari: Matti Sahimaa pitää ladut priimakunnossa

Jos illan ja yön aikana on pyryttänyt ja tuiskunnut tiheästi, voi Matti “Masa” Sahimaa startata latukoneensa jopa jo aamukolmelta taatakseen rovaniemeläisille mahdollisimmat hyvät hiihto-olosuhteet. Hyvin tiheällä lumisateella suosituimmat ladut kuten Ounasvaara tulee ajettua kahteenkin kertaan päivässä.

Latukoneenkuljettaja Matti Sahimaa seisoo latukoneen edessä.
– Ennätykseni on 17 latureittiä yhdessä päivässä. Mutta mikäs tässä on ajellessa, kun on näin kauniita talvisia päiviä. Tykkään tästä työstä, jossa maisemat vaihtuvat ja työnsä jäljen näkee. Olen itse myös rakennellut latukoneesta ja kuljetusautosta helpommin liikuteltavia. Tämä taitaa olla jo kolmas auto, johon olen tehnyt ertyisesti latukäyttöön sopivia lavarakenteita, Matti Sahimaa kertoo.

 

Lue koko tarina Matista kaupungin verkkosivuilta tästä linkistä.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona tai menestystarina sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Koivujen sirkusperhe Manu-koirineen viihtyy Kulleronkadulla Korkalovaarassa

Rovaniemen asuinalueita esittelevän Kotikulmilla-juttusarjamme aloittaa Korkalovaara, joka on noin 6000 rovaniemeläisen koti. Tämä tarkoittaa sitä, että melkein joka kymmenes rovaniemeläinen on korkalovaaralainen.

Heistä yksi on Koivujen perhe, johon kuuluvat nelikymppiset Satu-äiti ja Joni-isä sekä 14-vuotias Milja, 11-vuotias Aukusti ja 8-vuotias Selma. Vuodesta 2013 Korkalovaarassa asustelleen perheen kuopus on myös syntynyt vaaramaisemiin. Kotipaikka on paras siitäkin huolimatta, että Korkalovaaran lähipalvelut ovat hävinneet yksi kerrallaan.

Koivujen perhe seisoo kotitalonsa pihalla.
Koivujen perhe asuu Korkalovaaran vanhimmalla alueella. Heidän kotitalonsa on valmistunut jo vuonna 1967. KUVA: Milla Keskipoikela

Pariskunnan Rovaniemelle asettumista on edesauttanut myös Sirkus Taika-aika, jota he vetävät Joni toiminnanjohtajana ja Satu rehtorina. Notkea sirkustemppuilu sujuu yhä talon johtajiltakin sekä heidän jälkipolveltaan. Se on harrastus, työ ja elämäntapa perheelle, jonka kotoakin löytyy koko joukko temppuilu-, jumppa- ja voimailuvälineitä.

Lue koko juttu Koivujen perheestä kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja. Kotikulmilla juttusarjassa esittelemme Rovaniemen asuinalueita mielenkiintoisten persoonien kautta.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Pöyliöt nauttivat kaupunkielämästään Rovakadulla

Ydinkeskusta eli 1. kaupunginosa rautatieltä Kemijoelle on jo lähes 5000 rovaniemeläisen koti. Väkimäärän on arvioitu kasvavan lähitulevaisuudessa jopa 2500:lla, kun kaikki rakenteilla tai vasta suunnittelupöydillä olevat kerrostalot valmistuvat. Rovaniemen toisella pääkadulla, Rovakadulla viettävät mukavia eläkepäiviään Anna ja Esko Pöyliö, jotka osaavat ottaa hyödyn ja ennen kaikkea ilon irti kaupunkielämästä.

Pöyliön pariskunta kävelyllä keskustassa
Pitkiä kävelylenkkejä tekevät Esko ja Anna Pöyliö ovat tuttu näky Rovakadulla.

 

Lue koko juttu Pöyliön pariskunnan keskustaelämästä tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja. Kotikulmilla juttusarjassa esittelemme Rovaniemen asuinalueita mielenkiintoisten persoonien kautta.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

 

Urheilullinen perhe liikkuu omalla kotipihalla, luontopoluilla ja leikkipuistoissa

Vennivaaran ensimmäiset omakotitalot ovat rakentuneet 1990-luvun alkupuolella. Asuinpientaloja on jo yli 700. Näistä yhdessä, alusta asti itse rakennetussa talossa on vuodesta 2012 lähtien asunut Sarajärvi-Puhakan nelihenkinen perhe.

Tällä hetkellä perheen äiti Hanne Sarajärvi iloitsee siitä, että heidän esikoisensa Hugo pääsi viime syksynä aloittamaan koulupolkunsa aivan tuliterässä koulurakennuksessa.

Perhe leikkimässä Vennivaaran avaruuspuistossa.
Hanne Sarajärvi tuo mielellään Helmin ja Hugon läheiseen avaruuspuistoon, jossa lasten suosikki on planetaario. Katossa olevia tähtiä ja planeettoja voi ihailla vaikka makuuasennossa. – Tämä on hauskin, lapset vakuuttavat yhdestä suusta.

 

Lue koko juttu perheen elämästä Vennivaarassa tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja. Kotikulmilla juttusarjassa esittelemme Rovaniemen asuinalueita mielenkiintoisten persoonien kautta.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Antin ja Natalian muutto Rovaniemelle lähti unelmakartasta

Rovaniemeläistyneet Antti Väisänen, 37 ja Natalia Kiuru, 37, ovat löytäneet vihdoin unelmiensa elämäntavan, jota olivat kauan aikaa kaivanneet.

– Elämänarvot pääkaupunkiseudulla eivät enää olleet meitä varten. Kaipasimme luontoa ja maanläheisempää meininkiä, jossa kasvattaa pientä lastamme ja tehdä mielekästä, arvojamme vastaavaa työtä, kertoo Natalia.

Kaikki lähti siitä hetkestä, kun työelämästä jo vankan jalansijan saanut pariskunta alkoi harkita perheenlisäystä. Hektinen arki Vantaalla kauppakeskus Jumbon ja Helsinki-Vantaan lentokentän naapurissa ei istunut enää luontoa rakastavan pariskunnan tulevaisuuden suunnitelmiin.

– Istuimme alas ja aloimme tehdä omaa unelmakarttaamme, johon keräsimme kuvia meille tärkeistä asioista ja arvoista. Mietimme missä päin Suomea voisimme niitä parhaiten toteuttaa ja missä halusimme tulevan lapsemme kasvavan. Rovaniemi sopi suunnitelmiimme täydellisesti, sillä itse olen kotoisin Sallasta ja Nataliakin pieneltä paikkakunnalta Kymenlaaksosta, Antti muistelee.

Pariskunnan unelma sai vielä suuremmat siivet, kun heidän villit yritysideansa jalostuivat Rovaniemellä suunnitelmiksi, jotka etenivät toteutukseen uskomattoman nopealla aikataululla.

Liiketila löytyi Rovaniemen Suosiolasta, liikekeskus Suosiosta ja syntyi Väki. Käyttäjilleen se on sekä paikka harrastaa kiipeilyä ja joogaa että rauhoittava, harmoninen ja avara tila.

– Toivomme vilpittömästi, että joogasta ja kiipeilystä kiinnostuneet rovaniemeläiset löytävät Väkeen. Teemme tätä työtä intohimolla ja haluamme yhdessä asiakkaiden kanssa ylittää itsemme ja tarjota yhteisiä onnistumisen kokemuksia, kertovat joogatunteja vetävä Natalia ja kiipeilyä ohjaava Antti.

Uudet yrittäjät ovat halunneet tukea paikallista osaamista, joten Väessä näkee ja tuntee paikallisten yhteistyökumppaneiden kädenjäljen. Suurin ja iloisin yllätys uudessa kotikaupungissa pariskunnalle on ollut lämmin vastaanotto ja avuliaisuus.

Yrittäjäpariskunta villapaidat päällä talvisessa maisemassa.
“Kaamosko muka? Pääkaupunkiseudun loskan keskeltä ystävämme ovat kauhistelleet sitä, miten me olemme Lapin pimeyttä kestäneet. Kyllä se on juuri päinvastoin: täällä ei edes ole pimeää vuodenaikaa”, iloitsevat tuoreet rovaniemeläiset Natalia ja Antti.

 

Lue koko juttu  Nataliasta ja Antista tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Rovaniemi vetää nuoria lääkäreitä: pian valmistuvat Emmi ja Elisa muuttofiiliksissä

Kaksi kohta valmistuvaa 25-vuotiasta lääkäriä ja kaksi erilaista muuttotarinaa, mutta sama tuleva kotikaupunki. Emmi Mustajoki on saapunut Rovaniemelle muuttokuormansa kanssa Tampereelta jo kuluvan helmikuun puolivälissä, kun taas harjoittelujaksoillaan kaupunkiin rakastunut Elisa Jääskeläinen joutuu odottamaan omaa paluutaan vielä kesään asti.

– Haaveenani on jäädä pidemmäksi ajaksi Rovaniemelle! En olisi uskonut, että menetän näin sydämeni. Lähdin viime vuonna harjoitteluun reissunaisen päähänpistosta, täysin tietämättömänä siitä, mikä minua Rovaniemellä odottaa. Tein harjoittelua perusterveydenhoidossa ja nautin kaupungin luonnosta sekä upeasta ravintolatarjonnasta tammikuusta maaliskuuhun. Jäin harjoittelun jälkeen fiilistelemään Lapin tuntureille vielä koko huhtikuuksi, Elisa Jääskeläinen kertoo.

Elisan tapaan Emmi Mustajoen muuton suurin motiivi ei ollut seikkailu eikä puhtaasti edes ammatillinen, vaikka hänelle oli jo aikaisessa vaiheessa opiskeluaan vahvistunut, että Rovaniemen terveyskeskus on arvioitu vuosi toisensa jälkeen viiden tähden koulutuspaikaksi Suomen nuorten lääkäreiden keskuudessa.

– On ollut todella hienoa saada tehdä harjoittelujaksot juuri Rovaniemellä, mutta vakituiseksi kotipaikakseni se valikoitui vain yhdestä syystä: olemme poikaystäväni kanssa eläneet jo yli neljä vuotta etäsuhteessa. Hän on saanut vakituisen työpaikan Rovaniemeltä ja olemme jo ostaneet omakotitalon Syväsenvaarasta. Koiranpentukin meille on tulossa, iloitsee Emmi.

Emmi lumituiskussa toppatakki päällä.
Huhtikuussa lääkärin paperit saava Emmi Mustajoki (25) muutti Rovaniemelle helmikuussa 2022. Kuva: Toni Eskelinen
Elisa talvisessa maisemassa pipo päässä.
Elisa Jääskeläinen (25) aikoo muuttaa pidemmäksi ajaksi Rovaniemelle valmistuttuaan lääkäriksi. Kaupunki on hänen mielestään luotu aktiivista elämäntapaa kaipaavalle.

 

Lue koko juttu Elisasta ja Emmistä tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Menetykset antoivat radiojuontaja Ari Hurstille rohkeuden tehdä unelmista totta

Ari Hursti on omien sanojensa mukaan työskennellyt toimittajana ja radiojuontajana lähes kaikilla kanavilla. Uraan mahtuu muun muassa YleX, Radio Nova, Radio Aalto ja Helmiradio. Myös television puolella hänen kasvonsa ovat tulleet tutuksi muun muassa Kirppis-ohjelman ja lauantaisten aamu-TV -lähetysten studioisäntänä.

Muuttajanakin 43-vuotiasta Aria voi pitää todellisena konkarina. Hänen vähävaraisia jo neljännessä polvessa auttava lapsuudenperheensä on vuosien varrella vaihtanut ahkerasti maisemia, ja Ari itse laskee muuttaneensa elämänsä aikana jo reilusti 20 kertaa.

– Tämä muutto on jotakin aivan muuta – kuin paluu kotiin. Äitini oli Lapista kotoisin ja Lappi on aina ollut henkinen kotini. Kesälomiini on aina kuulunut lohensoutu Tornionjoella.

Pari viimeistä vuotta ovat olleet Arilla rankkoja. Hänen äitinsä kuoli vuonna 2019. Sitten tuli ero avovaimosta ja viimeisimpänä työsuhde Helmi-radiokanavalla päättyi yllättäen.

– Ihmeellisintä on se, että kun työ ja turva menee, tuleekin rohkeutta muuttaa elämänsä suuntaa. Kaikki loksahtivat kohdalleen. Juttelin äidin haudalla, että jos nyt löytyisi iloinen ja pirteä Lapin tyttö, voisin muuttaa pohjoiseen. Ja hän ilmestyi elämääni Instagramista! Lopullisesti aarrearkku aukesi, kun Yle Lapista Rovaniemeltä avautui juontajan paikka, Ari muistelee.

Ari Hursti talvisessa metsässä.
Luminen Rovaniemi on saanut uuden tulokkaan suunnittelemaan lasketteluvälineiden kaivamista naftaliinista parinkymmenen vuoden jälkeen.

 

Lue koko juttu Ari Hurstin Rovaniemelle muutosta tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Lumilautaväki valitsee nyt Rovaniemen kotikaupungikseen: “Elämänlaatu on moninkertaistunut”

Lumilautaliiton toiminnanjohtaja Tiina Lindströmiä ja moninkertaista lumilautailun Suomen mestari Saana Välikangasta yhdistää paitsi rakkaus lajiin myös uusi kotikaupunki. Molemmat naiset ovat muuttaneet Rovaniemelle keskellä korona-aikaa ja kumpikin on sitä mieltä, että on tehnyt elämänsä parhaan päätöksen.

Vuosi sitten muuttokuorman ja nelihenkisen perheensä kanssa pohjoiseen saapuneelle Tiina Lindströmille Rovaniemi oli ennestään tuttu kaupunki jo opiskeluajoilta. Vihtiläiselle 16-vuotiaalle alppilahjakkuudelle Ounasvaaran urheilulukio tarjosi tuolloin mahdollisuuden treenata hyvissä olosuhteissa ja hankkia valkolakki.

– Tunsin täältä ainoastaan lumilautailija Antti Autin, joka on asunut Rovaniemellä koko elämänsä ja luonut sittemmin menestyksekkään kansainvälisen uran. Antti ja hänen isänsä olivat minulle tuolloin korvaamaton tuki ja ystävyytemme on jatkunut jo yli kaksi vuosikymmentä, kertoo Tiina.

Tiina Lindström lumilaudan kanssa.
Tiina Lindström on muuttanut Rovaniemelle vuosi sitten ja on nauttinut uudesta, kiireettömästä elämästään. Kuva: Simo Vilhunen / Lumilautaliitto.

 

Ounasrinteen peruskoulusta avautunut opettajan virka toteutti lopullisesti Saana Välikankaan unelman palata lapsuutensa kotikaupunkiin Rovaniemelle. Moninkertainen lumilautailun SM-voittaja Saana, hänen mainoskuvaajana toimiva miehensä Sami ja perheen kaksi lasta asuvat nyt aivan Ounasvaaran hiihtokeskuksen rinteiden alapuolella nauttien elämästään täysin siemauksin.

– Minun pitää välillä ihan nipistää itseäni! Onko tämä edes totta, että me asumme täällä? Ounasvaaran merkitys kasvaa päivä päivältä, kun saa kotipihaltaan kävellä suoraan rinteeseen, hiihtoladuille, mustikkaan, näköalatornille ja laavupaikalle syömään lasten kanssa eväitä, huokaisee Saana.

Saana Välikangas lumilaudan kanssa.
Moninkertainen lumilautailun SM-voittaja Saana Välikangas @saanadventure on tuttu näky Ounavaaran laskettelukeskuksessa, johon hänellä ja perheellään on vain pieni kävelymatka uudesta Rovaniemen kodistaan. Kuva: Sami Välikangas.

 

Lue koko juttu Tiinasta ja Saanasta tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Rovaniemen koulutusalan tehtävien kysyntä on kasvanut – Tutustu kolmeen muualta muuttaneeseen opetuksen ammattilaiseen

Opetusalalla työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt. Erityisesti Rovaniemi on ulkopaikkakuntalaisille yhä vetovoimaisempi koulutuskaupunki. Keväällä 2021 kaupungin luokanopettajien, lehtoreiden ja erityisopettajien tehtäviin tuli virkahaun käynnistyttyä hieman yli 200 hakemusta. Mikä vetää Rovaniemelle? Kysyimme tätä kolmelta kaupunkiin muuttaneelta opetusalan uudelta kasvolta.

Isä ja lapsi luistelemassa
Ounasrinteen koulun luokanopettaja Juha Kotala muutti perheineen Rovaniemelle, jossa luminen luonto on tarjonnut tekemistä korona-aikanakin.

 

Jussi Kainulainen toimistossa.
Rovaniemen uusi opetuspäällikkö Jussi Kainulainen on työskennellyt eri puolilla maailmaa, viimeksi Malesiassa.

 

Hanna Koivula kasvokuva
Koulupsykologi Hanna Koivula on taivutellut miestään jo 10 vuotta muuttamaan Rovaniemelle. Lapissa eläminen on aina kiehtonut kokeilunhaluista naista.

 

Lue muuttajien tarinat kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Paluumuuttaja Inka palasi lapsuuden kotitaloonsa Saarenkylään

Noin 20 vuotta sitten Helsinkiin muuttanut Inka Kangasniemi on jälleen onnellinen rovaniemeläinen. Paluumuutto on ollut 42-vuotiaalle yrittäjälle todellinen nostalgiamatka ja paluu menneisyyteen, sillä hän muutti vuodenvaihteessa lapsuutensa kotitaloon Saarenkylään.

– Paluu on tuntunut vallan mainiolta ratkaisulta. Yllätyksekseni myös moni kouluaikojen ystävä on tehnyt saman päätöksen eli muuttanut takaisin lapsuusmaisemiin. Meitä on siis monta Rovaniemen entistä nuorta samassa elämäntilanteessa, kertoo Inka Kangasniemi.

Monta vuotta Inka harkitsi muuttoa Inarista Rovaniemelle. Tunne vahvistui, kun hän opiskeli Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa ja ajoi viikottain autolla Rovaniemen ja Inarin väliä.

– Joka kerta kun laskeuduin Napapiiriltä nelostien monttuun, niin vedin syvään henkeä, ja tuntui, että olin tullut kotiin. Ylä-Lappi oli myös haastava sijainniltaan innovaatioalan toimijalle, ja tuntui välillä, että en oikein saanut ilmaa siipien alle siellä asuessani.

Rovaniemelle muutettuaan Inka perusti Pohjolan palvelumuotoilutoimisto PAMU Oy:n ja toimii myös osana isompaa innovaatioyhtiö Rapid Action Groupia.

Inka Kangasniemi kasvokuvassa.
– En ajattele hirveästi koronaa, vaan keskityn vallitsevaan tilanteeseen. Nautin Rovaniemen luontopoluilla retkeilystä ja kalastamisesta sekä shoppailusta ja ystävien tapaamisesta kahviloissa. Tämä on minun kaupunkini, paluumuuttaja ja yrittäjä Inka Kangasniemi kertoo. Kuva: Mikko Nevalainen.

 

Lue Inkan tarina kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Helsingin huippuravintoloissa työskennellyt Antti Salli valitsi Rovaniemen

Hans Välimäen omistamassa ravintola Penelopessa ja Michelin-tähden saaneessa Olossa työskennellyt Antti Salli (27) on tehnyt ison päätöksen: heinä-elokuun vaihteessa saapui nuoren miehen muuttokuorma Rovaniemelle. Asuntokaupat oli tehty ja työsopimus allekirjoitettu Rovaniemen uusimman ravintolan, Kitchen & Bar Gustavin vuoromestarin pestistä.

”Nyt on mahtavat fiilikset! Nautin luonnossa liikkumisesta ja Rovaniemellä on huippupuitteet harrastuksilleni. Vapaa-aikani kuluu pitkälti polkujuoksun, vaelluksen ja vapaalaskun parissa”, Antti kertoo.

Keittiömestari Antti Salli työssään ravintola Gustavissa.
Lappi on Antille entuudestaan tuttu. Työt ovat tuoneet hänet aiemmin kahdeksi talveksi Olostunturille ja yhdeksi kesäksi Kilpisjärvelle. Myös Rovaniemeltä löytyy ennestään tuttuja kavereita.

 

Lue Antin juttu kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Uusi arki, tutut lapsuusmaisemat: Körköt vaihtoivat pääkaupunkiseudun tonttiin Kemijoen maisemissa

Liikennelentäjä Janne Körkkö pitää itseään onnen poikana. Pääkaupunkivuosien jälkeen hän löysi vaimonsa Saran kanssa kaksilapsiselle perheelleen Rovaniemeltä unelmien rantatontin, vieläpä lapsuuskotinsa maisemista Rautiosaaresta. Virtaava Kemijoki on elävä taulu perheelle valmistuvan talon isoista ikkunoista.

Kolmekymppisen pariskunnan kaipuu kotiseudulle kasvoi sitä mukaan, kun lapset alkoivat kasvaa. Vanhemmat miettivät erityisesti sitä, millaisen kasvuympäristön haluaisivat tarjota jälkikasvulleen.

– Vaikka viihdyin pääkaupunkiseudulla ja nautin erityisesti Etelä-Suomen pitkistä ja lämpimistä kesistä, en olisi suostunut perustamaan perhettä ja kasvattamaan lapsiani Vantaalla. Lasten ja nuorten elämä on pääkaupunkiseudulla niin paljon haastavampaa. Rovaniemelle paluumuutto alkoikin yllättäen tuntua hyvältä vaihtoehdolta, Sara kertoo.

Jannella oli koko ajan oli selvä ajatus siitä, että takaisin Rovaniemelle palataan vielä. Muutto sai lopullisen sysäyksen, kun hänen kotikylältään Rovaniemen Rautiosaaresta vapautui kaupungin hakuun juuri perheen talotoiveita vastaava tontti. Matkaa kylältä kaupunkiin on parikymmentä kilometriä.

Isä, äiti ja kaksi lasta istuvat auringonpaisteessa omakotitalon rakennustyömaalla.
Körköt toivovat pääsevänsä muuttamaan Rautiosaaren taloonsa ensi kesänä.

 

Lue juttu kokonaisuudessaan tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Palkittujen elokuvaohjaajien Rovaniemi

Kysyimme juttusarjassa tutuilta ja omilla aloillaan menestyneiltä rovaniemeläisiltä tai rovaniemeläislähtöisiltä ”Mitä rovaniemeläisyys sinulle merkitsee”. Tällä kertaa vuorossa olivat elokuva-alalla palkitut ja menestyneet elokuvaohjaajat.

Jutussa esittelimme rovaniemeläiset elokuvaohjaajat Virpi Suutarin, Miia Tervon ja Katja Gauriloffin.

Rovaniemen kaupunki ja Arctic Design Week tarjosivat kaupunkilaisille Virpi Suutarin Aalto-elokuvan maksuttoman tilausnäytännön. Tilaisuudessa on paikalla elokuvan rovaniemeläislähtöinen ohjaaja Virpi Suutari (oik.), jota Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio haastatteli näytöksen jälkeen.
Rovaniemen kaupunki ja Arctic Design Week tarjosivat kaupunkilaisille Virpi Suutarin Aalto-elokuvan maksuttoman tilausnäytännön. Tilaisuudessa on paikalla elokuvan rovaniemeläislähtöinen ohjaaja Virpi Suutari (oik.), jota Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio haastatteli näytöksen jälkeen.

 

Lue koko juttu Rovaniemen kaupungin nettisivuilta tämän linkin kautta.

Musiikkimaailman huippujen Rovaniemi

Kysyimme juttusarjassa tutuilta ja omilla aloillaan menestyneiltä rovaniemeläisiltä tai rovaniemeläislähtöisiltä ”Mitä rovaniemeläisyys sinulle merkitsee”. Tällä kertaa vuorossa olivat kolme musiikkimaailman huippua.

Jutussa esittelimme säveltäjä Outi Tarkiaisen,  kapellimestari John Storgårdsin ja musiikkimajuri Jaakko Nurilan.

Säveltäjä Outi Tarkiainen
Rovaniemellä koulut ja musiikkiopinnot aloittaneen Outi Tarkiaisen esikoisooppera A Room of One’s Own saa Suomen ensiesityksensä Savonlinnan Oopperajuhlilla kesällä 2023. Kuva Eetu Linnankivi.

 

Lue koko juttu Rovaniemen kaupungin nettisivuilta tämän linkin kautta.

Popin ja rokin areenoilla menestyneiden Rovaniemi

Kysyimme juttusarjassa tutuilta ja omilla aloillaan menestyneiltä rovaniemeläisiltä tai rovaniemeläislähtöisiltä ”Mitä rovaniemeläisyys sinulle merkitsee”. Tällä kertaa vuorossa oli kolme huipputekijää pop-, rock- ja R&B -areenoilta ja kirjallisuudenkin kentältä.

Jutussa esittelimme rovaniemeläislähtöiset Kimmo Valtasen, Rosa Costeen ja Tommi Liimattan.

Laulaja ja tarinankertoja Rosa Coste.
Rosa Coste ei menestyksestään huolimatta ole jättänyt kotikaupunkiaan Rovaniemeä. Kuva: Milja Laakso.

 

Lue koko juttu Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta.

Onnistujat esille: Antti Tuisku

Rovaniemen kaupunki oli yksi pääyhteistyökumppaneista Antti Tuiskun Bailantai-suurkonserteissa Helsingin olympiastadionilla 9.-10.9.2022. Brändiyhteistyöllä haluttiin tuoda Rovaniemen kaupunkia esiin valtakunnallisesti, positiivisesti ja uudenlaisella tavalla kiinnostavana ja houkuttelevana paikkana elää, opiskella, työskennellä ja vierailla. Yhteistyö tarjosi ainutlaatuisen ja poikkeuksellisen laajan valtakunnallisen mahdollisuuden arktisen pääkaupungin brändinäkyvyydelle.

Yhteistyön kautta Rovaniemen kaupunki sai laajaa näkyvyyttä sekä konserteissa että Nelosen Ruutu-palvelussa, joka on konserttien mediakumppani.

Rovaniemi näkyi Olympiastadionin konserteissa ympäri stadionia olevilla jättiscreeneillä kymmeniä kertoja näytetyillä Rovaniemi-videoilla. VIP-alue oli somistettu Rovaniemen brändin mukaisesti, vieraat saivat kuvata itsensä Rovaniemi-kuvausseinän edessä ja osallistua Jätkänkynttilä-lumisurffin arvontaan. Ruutu Live -palvelussa julkaistiin konsertteja edeltävällä viikolla video, jossa Antti Tuisku esittelee Rovaniemeä. Videota hyödynnettiin myös kaupungin omassa markkinoinnissa ja jaettiin kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Yhteistyöhön sisältyi myös näkyvyys Antti Tuiskun sosiaalisen median kanavissa.

Olympiastadionin konsertteihin osallistui kaikkiaan 72 000 ihmistä. Ruutu Live -konsertilla ja sen lisämateriaaleilla oli noin 36 000 katsojaa. Antti Tuiskun Instagram-tilin kautta (252 000 seuraajaa) hänen Rovaniemi-yhteistyön puitteissa tekemänsä videostoryt tavoittivat 265 272 käyttäjää. Lisäksi yhteistyön kuvapäivitys tilillä tavoitti 80 627 käyttäjää. Kaupungin yhteistyöhon liittyvät somekampanjat tavoittivat noin 30 000 käyttäjää. Yhteistyö huomioitiin hyvin myös mediassa (Yle, Lapin Kansa ja Uusi Rovaniemi).

Antti Tuisku tuo vahvasti julkisuudessa esiin rovaniemeläisyyttään ja juuriaan positiivisella tavalla. Hän edustaa Rovaniemen brändissä ja strategiassa mainittuja arvoja, rohkeutta ja luovuutta. Tuisku välittää urheiluun ja hyvinvointiin liittyvää sanomaa ja on tuttu näky talvisin Rovaniemen hiihtoladuilla tai muiden urheiluharrastusten parissa. Tuisku on myös tasa-arvon puolestapuhuja ja monen nuoren esikuva.

Rovaniemen kaupungin ja Bailantai-konserti brändiyhteistyön lisäksi Antti Tuisku on toiminut kaupungin kiusaamisen vastaisen kampanjan kasvona.

Alkuperäinen ehdotus:
Onnistujat esille: Antti Tuisku ja Tanja Poutiainen suurlähettiläiksi

Antti Tuiskun Bailantai-suurkonsertin lava.
Rovaniemi sai Bailantai-suurkonserteissa valtavasti näkyvyyttä. Kuva: Anu Kulmala

 

Rovaniemi-kuvausseinä Bailantain VIP-tiloissa.
VIP-alueella vieraat saivat kuvata itsensä Rovaniemi-kuvausseinän edessä ja osallistua Jätkänkynttilä-lumisurffin arvontaan. Kuva: Niki Soukkio.

Historia ja perinteet

Historiasta kertovat kyltit Konttisen puistoon

Rovaniemen keskustan Konttisen puistossa olevat viisi sembramäntyä muodostavat historiallisen maamerkin, eli ”Samperin kompassin”. Sembramäntyjen yhteyteen sijoitettiin syksyllä 2022 puistoalueen ja puuston historiasta kertova taulu.

Voit lukea lisää Samperin Kompassin historiasta kaupungin verkkosivuilta: rovaniemi.fi/samperinkompassi.

Myös Sairaalanniemen puistoalueelle tullaan sijoittamaan alueen historiasta kertova taulu kun alueen kaava ja rakentamissuunnitelmat ovat valmiit.

Kyltitys toteutetaan Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen aloitteesta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö, yhteistyössä viestintäpalveluiden ja maakuntamuseon kanssa.

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen 1. Kaupunginosan asukasyhdistys ry on jättänyt 9.7.2021 Rovaniemen kaupungille aloitteen, jossa esitetään Rovaniemen keskusta-alueiden puiden ja kasvistokokonaisuuksien suojeltavaksi ja kyltittämiseksi kaksi kohdetta. Esitys sisältää Konttisenpuiston sembramännyt sekä Sairaalanniemessä ruhtinaanpoppelin ja pihtakuuset.”

Montell-Saanio raanut ja kuvat -näyttely Oikaraisessa

Montell-Saanio raanut ja kuvat -näyttely nosti esiin Oikaraisen kylän ainutlaatuista kulttuurihistoriaa ja esitteli samalla Oikaraisen vanhan koulun mahdollisuutta toimia kyläkulttuurikeskuksena ja olohuoneena.

Näyttely nosti Elsa Montellin (1926-2019) raanut ja Matti Saanion 96 valokuvan kokoelman, sekä Oikaraisen historian esille paikallisille, sekä matkailijoille.

Näyttely järjestettiin 28.8. – 19.9.2021 sijoittuen myös osaksi Rovaniemi-viikkoa.

Toteuttaja:
Työryhmään kuuluivat Becky Hastings, Mervi Löfgren Autti ja Jenni-Liisa Yliniva.

Alkuperäinen idea:
Näyttely oli osa kulttuuritoimiston yhteistoimintahakua, jossa etsittiin yhdessä toteutettavia kulttuuritekoja.

Saksalaisaika Ounasvaaralla – historiakierros jatkosodan maisemiin

Ounasvaara on tunnettu Rovaniemen liikunta -ja virkistyskohteena, mutta tiesitkö, että vuosina 1941-1944 se oli myös Saksan armeijan, varsinkin Saksan ilmavoimien, eli Luftwaffen leirialuetta?

Tämä kävelyreitti johdattaa sinut virtuaalisesti tai konkreettisesti saksalaisajan jäänteille Ounasvaaran ja Lähteentien alueella. Reitin eri pisteillä voit kuunnella äänisuunnittelun avulla elävoitettyjä ääniraitoja, joilla historiantutkija Kalevi Mikkonen kertoo paikalla sijainneista rakennuksista ja niiden käyttötarkoituksista sekä yleisesti saksalaisajasta. Ilmatiedustelurykmentin majoitustilaan ja sitä ympäröivään parakkileiriin voit tutustua myös 3D -mallinnuksen avulla.

Tutustu materiaaliin ja historiakierrokseen hankkeen verkkosivuilla: Saksalaisaika Ounasvaaralla.

Historiakierros on toteutettu osana LaTu-hanketta. Hankkeen keskeisenä tuotoksena syntyy digitaalista oppimateriaalia, joka jaetaan avoimesti käyttöön.

Miten voin osallistua?
Voit paikallistaa reitin eri pisteet reittikartan tai Google Mapsin avulla. Suosittelemme metsässä sijaisevilla pisteillä vierailua sulan maan aikana, sillä osa jäänteistä peittyy lumen alle helposti.

Toteuttaja:
Materiaalia  tuotetaan yhteistyössä Lyseonpuiston- ja Ounasvaaran lukion opettajien, opiskelijoiden sekä työelämän ja korkeakoulujen edustajien kanssa. LaTu-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Katri Kykyri, katri.kykyri(at)roiedu.fi.

Alkuperäinen ehdotus:
”Kaupungin alueen sota-aikaisille raunioille voisi pystyttää opastekylttejä. Virtuaalisen opastuskierroksen reitin voisi katsoa netistä.”

Suomi sodassa – lappilainen näkökulma

Osana LaTu-hanketta on tuotettu verkkoon oppimateriaalia, jossa käsitellään lappilaisten ja muiden suomalaisten sotakokemuksia. Osana materiaalia haastatellaan Lapin Yliopiston kulttuurihistorian professori Marja Tuomista, joka on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti mielen hiljaiseen jälleenrakennukseen Lapin sodan tuhojen jälkeen.

Sivustolla on nähtävissä myös Rovaniemi silloin ja nyt -video, jossa havainnollistetaan kaupunkikuvan kehitystä Lapin sodan jälkeisestä ajasta tähän päivään. Videolla nähtävät vanhat valokuvat ovat Lapin maakuntamuseon arkistosta. Videon ovat kuvanneet taiteiden tiedekunnan opiskelijat Iisakki Toimela, Matti Kantola ja Yang Yen, taustalla kuultavan musiikin on säveltänyt Iisakki Toimela.

Tutustu materiaaliin hankkeen verkkosivuilla: Suomi sodassa – lappilainen näkökulma.

Toteuttaja:
Materiaalia  tuotetaan yhteistyössä Lyseonpuiston- ja Ounasvaaran lukion opettajien, opiskelijoiden sekä työelämän ja korkeakoulujen edustajien kanssa. LaTu-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Katri Kykyri, katri.kykyri(at)roiedu.fi.

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen historiaa verkkoon.”

Rovaniemen valtakunnalliset kotiseutupäivät 2022

Rovaniemellä juhlitaan Valtakunnallisia kotiseutupäiviä Rovaniemi-viikon yhteydessä perjantaista sunnuntaihin 9.—11. syyskuuta 2022. Tuolloin koko laaja kaupunki juhlii juuriaan, moninaista kulttuuriaan, historiaansa ja asukkaitaan.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Suomen Kotiseutuliiton vuoden päätapahtuma. Ensimmäiset kotiseutupäivät järjestettiin vuonna 1949 ja siitä lähtien niitä on vietetty vuosittain eri paikkakunnilla.

Rovaniemellä kotiseutupäivien aikaan tapahtumia järjestetään sekä laajan kaupungin keskustassa että myös ympäröivissä kylissä. Ohjelmassa on mm. asiantuntijaseminaari, kiinnostavia keskustelukammareita eri aiheista, retkiä eri teemoilla ja upea gaalailta.

Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä on suuret sadonkorjuumarkkinat, ja lisäksi eri puolilla kaupunkia ja kyliä pääsemme nauttimaan monipuolisista esittävän taiteen tapahtumista, konserteista ja näyttelyistä.

Retkillä pääsemme kuulemaan mm. Lapin lehmän tarinaa, tutustumaan vaikuttavaan Särestöniemi-museoon ja Palsan Getsemaneen Kittilässä, kierrokselle Tommi Liimatan Rolloon tai vaikkapa Jaakko Laitisen mukana karaokebussikierrokselle. Asiantuntevat matkailuoppaat vievät meidät bussilla Rovaniemen lähikyliin, polkupyörällä Nätti-Jussin jäljille, mielenkiintoisille historiallisille kävelykierroksille ja tutustuttavat meidät mm. Pohjanhovin pitkään ja värikkääseen historiaan draaman keinoin.

Päivien teemana ovat juuret ja kotiseutuidentiteetti: “Mistä sie olet pois?”-kysymys paikantaa ihmisen ei pelkästään kotiseudulleen, mutta joskus myös sukuun ja perheeseen. Lause on sananmukainen käännös saamen kielestä “Gos don leat eret?” Tällä kysymyksellä on hahmoteltu mm. ihmisen taustaa häneen tutustuttaessa.

Miten voin osallistua?
Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelma on kaikille avoin, tosin ilmoittautuminen vaaditaan. Ilmoittautuminen avautuu loppukeväästä ja ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeella.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kotiseutupäiville Rovaniemelle!

Toteuttaja:
Suomen Kotiseutuliitto ja Rovaniemen kaupunki. Tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnitteluun ovat osallistuneen Lapin yliopiston opiskelijat.

Alkuperäinen ehdotus:
”Luodaan yhteistyöhanke, jossa nostetaan esille vanhojen Rovaniemellä olevien paikkojen tarinat, kyltitetään rakennukset selkeämmin ja ohjataan ihmiset verkkoon lisätiedon sekä aitojen tarinoiden äärelle, mukana voisi olla Lapin maakuntamuseo, Totto ry, kaupungin viestintä ja asukasyhdistykset, miksei mahdollisesti yrityksetkin.”

”Kadonnut Rovaniemi” -ulkovalokuvanäyttely

”Kadonnut Rovaniemi” -ulkokuvanäyttely pystytettiin Rovaniemen keskustan alueelle kesällä 2022. Sähkökaappeihin laitettiin yhteensä 23 vanhaa valokuvaa. Vanhimmat kuvat on 1900-luvun alusta, uusimmat 1980-luvulta.

Näyttely on osa Valkatunnalisten kotiseutupäivien ohjelmaa.

Miten voin osallistua?
Lataa kaupungin verkkosivuilta näyttelyn kartta ja lähde kierrokselle!

Toteuttaja:
Lapin Maakuntamuseo.

Alkuperäinen idea:
”Luodaan yhteistyöhanke, jossa nostetaan esille vanhojen Rovaniemellä olevien paikkojen tarinat, kyltitetään rakennukset selkeämmin ja ohjataan ihmiset verkkoon lisätiedon sekä aitojen tarinoiden äärelle.”

Kotisaaren avaaminen ravintolavieraille uiton historiaa kunnioittaen

Rovaniemen edustalla sijaitseva Kotisaari heräsi uudella tavalla eloon kesällä 2022, kun Lapland Hotels ja Lapland Safaris avasivat heinäkuussa kesäravintolan saaren vanhaan venevajaan. Lapland Safaris on järjestänyt saaressa ravintolaelämyksiä matkailijoille jo pitkään, mutta kesällä 2022 avattua Savuraflaa markkinoitiin myös paikallisille. Ravintolasta tuli suosittu käyntikohde.

Savurafla Kotisaari kunnioittaa Rovaniemen pitkää perinnettä uittolaiskaupunkina ja Kotisaaren historiaa tukkilaisten tukikohtana. Tukkilaishistoria elää edelleen saaren vanhoissa rakennuksissa. Uittoajan hengessä saareen pääsee vain veneellä Kemijokea pitkin.

Saaren pirtissä on kesäisin esillä tukkilaishistoriaa käsitellyt Matti Saanion valokuvanäyttely. Näyttely tuo osaltaan esiin merkittävää rovaniemeläistä paikallishistoriaa.

Toteuttaja:
Lapland Safaris ja Lapland Hotels.

Alkuperäinen idea:
“Haluaisin nähdä kaupungin ja alueen luonnon historiaa enemmän esillä ja arvostettuna. (…) Haluaisin vaalia ja kohottaa pieniä paikallismuistomerkkejä ja erityisiä kulttuurihistoriallisia ja luonnonhistoriallisia paikkoja. Niitä tuntien seisomme tukevammin omassakin ajassamme.”

Wanhan ajan iltamat Mondella

Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut järjestivät yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa Wanhan ajan iltamat Mondella marraskuussa 2022. Iltamissa oli monipuolista ohjelmaa ja tanssimusiikkia. Tapahtuma oli suunnattu kaikenikäisille asukkaille ja samalla edistettiin eri ikäisten rovaniemeläisten kohtaamista. Tapahtumaan osallistui noin 160 rovaniemeläistä.

Tapahtuma oli osa kulttuuripalveluiden yhteistoimintamallia, jossa Rovaniemen kulttuuriohjelmaa toteutetaan kaupungin ja paikallisten toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

Kuva iltamien lehtimainoksesta, jossa ajankohta ja ohjelma näkyvissä.
Iltamissa oli monenlaista ohjelmaa ja sitä markkinoitiin mm. paikallislehdissä.

 

Toteuttajat:
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto, Rovaniemen eläkeläiset ry ja Rovaniemen Neuvokas.

Alkuperäinen ehdotus:
Elämänkaariajattelun vahvistaminen – haluaisimme edistää ”Meidän yhteinen Rovaniemi”- ajattelun kehittymistä. Tuodaan eri-ikäiset ihmiset yhteen, ei vain lapset ja ikäihmiset vaan myös esim. nuoret ja pienet lapset.

Pohjoinen luonto ja ulottuvuus

Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen

Kuntoiluportaat Ounasvaaralle

Ounasvaaran kuntoportaiden avajaisia vietettiin kesäkuussa 2022. Portaat on rakennettu talvikävelyreitin alkupään viereen. Rovaniemen kaupunki hankki portaisiin tarvittavat materiaalit ja Lapin koulutuskeskus Redu vastasi portaiden rakentamisesta.

Lue lisää kuntoportaiden avajaisista kaupungin verkkosivuilta.

Miten voin osallistua:
Tule treenaamaan ja jaa omat kuntoilufiiliksesi somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa. Muistetaan kaikki pitää portaat siistinä ja reippaassa treenikäytössä!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut ja Lapin koulutuskeskus Redu.

Alkuperäinen ehdotus:
“Monissa kaupungeissa on pitkät portaat, jotka mainettakin ovat niittäneet. Huippu-urheilijat kilvan käyvät kellottamassa niissä parhaita aikojaan. Rovaniemelläkin treenaa paljon eri lajien maailman huippuja, ja tällaiset jutut saattaisivat houkuttaa testailemaan omaa ennätystä. Ja mikä parasta, kuntoportaat sopivat kaikille! Hyvä paikka voisi olla esimerkiksi vaikka Ounasvaaralla kesäkelkkaradan läheisyydessä. Alhaalta ylös asti!”

Pulkkamäki Vanhalle Torille

Kaiken kansan pulkkamäki avattiin Vanhan torin luistinkentän laidalle 15. joulukuuta 2022. Avajaisissa Kivalonpuiston päiväkodin väki yhdessä Redun luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa taiteilivat lumiveistoksia.

Laskupituutta mäessä on noin 50 metriä.

Lue lisää pulkkamäen avajaisista kaupungin verkkosivuilta.

Päiväkotilapset lumenveistopuuhissa pulkkamäen avajaisissa.
Pienet lumenveistäjät kuuntelivat tarkkaavaisesti Kai Komulaisen lumenveisto-opetusta pulkkamäen avajaisissa.

 

Miten voin osallistua?
Pulkkamäen ylläpitokausi on joulukuusta maaliskuuhun joilloin pulkkamäkeä huolletaan viikoittain. Tuolloin pulkkamäki on avoinna kaikille!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö.

Alkuperäinen ehdotus:
Pulkkamäki päätettiin toteuttaa valtuustoaloitteen perusteella. Myös 100 Tekoa -kampanjan kyselyyn liittyen pulkkamäestä esitettiin toivomuksia.

Pyöräilyolosuhteiden kehittäminen

Asukkailta kerättiin vuoden 2022 aikana palautetta pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä ja jalankulun tarpeista. Aineiston pohjalta  päivitetään jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Suunnitelman päivittämisessä otetaan huomioon myös aikaisempien hankkeiden tulokset. Rovaniemi on ollut mukana esimerkiksi Lapin talvipyöräilyn edistämishankkeessa.

Lisäksi Rovaniemen REDU:ssa toteutettiin vuonna 2022 Pyöräily elämäntavaksi -hanke, jossa Kampussankarit pääsivät mukaan talviseen sähköpyöräkokeiluun.

Toteuttajat:
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin ELY-keskus ja muut yhteistyökumppanit.

Alkuperäinen ehdotus:
”Pyöräilyn edistäminen! Pyörätiet kuntoon heti aamusta ja liikkumisen suunnittelu muutenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Esimerkiksi kivetys kirkon edustan kohdalla pyörätiellä on todella hankala ja usein liukas pyöräillä. Sen voisi muuttaa.”

”Kannustaa ihmisiä talvipyöräilyyn, taittaa matkat töihin ja kouluun pyörällä. Panostamalla siihen että pyörätiet ja kevyenliikenteenväylät ovat ajettavassa kunnossa myös talvella.”

Keskustan viheralueet ja kukkaistutukset

Kesäkukkaistutusten kehittäminen

Keräsimme Rovaniemi-viikolla kaupunkilaisilta palautetta kesäkukkaistutusten kehittämisestä. Palautetta sai antaa sekä sähköisen kyselyn kautta että kaupungin tapahtumateltalla piirtäen. Palautteet ja teltalla käytyjen keskutelujen anti toimitettiin kaupungin puutarhurille tulevien kesien istutuksien suunnittelun tueksi.

Lue lisää kesän 2022 istutuksista kaupungin verkkosivuilta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut, yhteistyössä viestinnän ja ROKKE-kehittämishankkeen kanssa.

Alkuperäinen ehdotus:
”Kesällä kukkiva keskusta, joka paikassa, myös Lordin aukiolla. Jotain siitä myös talviajan kaunistukseksi.” 

Kesäkukkien istutustalkoot

Asukkaat istuttamassa kukkia Hillilänpuistossa.

Järjestimme kesäkuussa 2022 kaupunkilaisille avoimet kesäkukkien istutustalkoon Hillilänpuistossa. Talkoiden aikana puistoon tehtiin kesän istutukset, joiden kukkavalikoimaan oli otettu vaikutteita kuntalaisille tehdyn kyselyn tuloksista.

Lue lisää tempauksesta kaupungin verkkosivuilta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut, yhteistyössä kaupungin viestinnän, Alltime Oy:n ja Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry:n kanssa.

Alkuperäinen ehdotus:
”Osallistuisin kaupungin viheralueiden hoitoon talkoilla – istutetaan yhdessä puita, hoidetaan istutuksia, kylvetään niittykukkia vapaille nurmialueille!”

Anna kaikkien kukkien kukkia -kampanja

Syksyllä 2021 järjestettiin Anna kaikkien kukkien kukkia kampanja, jossa haastettiin kaikki kaupunkilaiset valmistamaan luonnonmateriaaleja käyttäen omia kukkakuvioita ja mandaloita eri puolille kaupunkia. Lisäksi pidettiin työpaja, jossa tehtiin yhdessä jättimäisiä kukkakuvioita Ounasvaaralle.

Tempaukseen osallistui  monia päiväkotiryhmiä, koululuokkia ja ikäihmisten päivätoimintaryhmä. Ounasvaaran näköalatornilla järjestettyyn kukkatyöpajaan osallistui yli 100 innostunutta kukkien rakentajaa.

Ounasvaaralle rakennettiin yhteisessä työpajassa suuria kukkakuvioita luonnonmateriaaleista.
Osana kampanjaa järjestettiin kaupunkilaisten yhteinen ympäristötaidetyöpaja Ounasvaaralla.

 

Miten voin osallistua?
Kaikilla kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua kampanjaan tekemällä oman kukkakuvionsa. Kuvia jaettiin kaupungin viestintäkanavissa kampanjan päätteeksi.

Toteuttaja:
Kaupungin kulttuuritoimisto yhteistyössä taidekasvattajien Anne Niskasen ja Hanna-Leena Metsävainion kanssa. Mukana toteutuksissa olivat myös kaupungin viestintäyksikkö sekä yhdyskuntatekniikan palvelut.

Alkuperäinen idea:
Kampanja oli osa kulttuuritoimista yhteistoimintahakua, jossa etsittiin yhdessä toteutettavia kulttuuritekoja. Idean esittivät Anne Niskanen ja Hanna-Leena Metsävainio, jotka toteuttavat myös ympäristötaidetyöpajan Ounasvaaralla.

Siivoustalkoot

Koko kaupungin siivoustalkoot 2021

Järjestimme koko Rovaniemen yhteiset siivoustalkoot toukokuussa 2021.

Siivoustempauksia järjestettiin yhteensä 18 ympäri Rovaniemeä koko toukokuun ajan. Lisäksi yksittäiset kuntalaiset osallistuivat talkoisiin siistimällä lähiympäristöään yhdessä ystäviensä kanssa. Mukana oli kymmeniä erilaisia tapahtumia. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Miten voin osallistua?
Kaikki rovaniemeläiset saivat osallistua siivoustalkoisiin.  Osallistua voi poimimalla roskia itsenäisesti tai ystäväsi kanssa kävelylenkin yhteydessä, organisoimalla taloyhtiön siivouspäivän tai järjestämällä vaikkapa asukasyhdistyksen voimin siivoustalkoot.

Kuvia siivousteoista ja -tapahtumista jaettiin  sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #roskatonrovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Siivoustalkoiden organisoinnissa olivat mukana Rovaniemen kaupunki, ROKKE – Rovaniemen keskustan kehittämishanke, Napapiirin Residuum Oy, Alltime Oy, Pidä Lappi Siistinä Ry, Likiliike ja Rovaniemen Kansalaistalo.

Myös seuraavat asukasyhdistykset olivat aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa: Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys, Rovaniemen 3. kaupunginosan asukasyhdistys ja Korkalovaaran asukasyhdistys.

Alkuperäinen ehdotus:
”Massiiviset koko kaupungin siivous- ja fiksaustalkoot. Tähän voisi osallistua kaupunkilaiset, yhteisöt, seurat, yritykset, kaupunki. Ihan kaikki. Hyvin organisoituna saataisiin varmaan paljon aikaiseksi ja tätä jos mitä tämä kaupunki nyt ihan ensiksi tarvisi.”

Koko kaupungin siivoustalkoot 2022

Järjestimme uudet siivoustalkoot toukokuussa 2022. Mukaan kutsuttiin tälläkin kertaa kaikki rovaniemeläiset toimijat yksittäisistä kuntalaisista, yrityksiin, yhdistyksiin ja koululuokkiin.

Yksittäisiä tapahtumia järjestettiin yhteensä 15 tahon voimin.

Tapahtuma sai jälleen kerran hienon vastaanoton ja siivoustalkoista tulee jatkossa jokavuotinen rovaniemeläinen perinne!

Lisätietoa siivoushaasteesta löydät osoitteessa rovaniemi.fi/siivoustalkoot.

Korkalovaaran siivoustempaus 2021

Korkalovaaran asukasyhdistys järjesti kaupunginosan yhteiset siivoustalkoot 5.5.2021, joihin osallistui niin lapsia kuin aikuisiakin.

Seurakuntakeskuksen ja lintutornin alueen siivoustempaus 2021

Napapiirin tytöt ja sudenpenturyhmä Huuhkajat järjestivät siivoustempauksen seurakuntakeskukselta yliopistolle päin sekä lintutornin alueella 6.5.2021.

Roskien keruuta keskustan tuntumassa 2021

SPR:n Rovaniemen osaston Ystävätoiminnan porukka järjesti oman siivoustempauksensa keskustan tuntumassa 8.5.2021.

Siivoustalkoot Angry Bird -puistossa 2021

Rovaniemen Keskustanaiset järjestivät Rakkaudesta Rovaniemeen -siivoustalkoon Angry Bird -puistossa 8.5.2021.

Oppilaiden siivoustempaus keskustassa 2021

Lyseonpuiston lukion 1E oppilaat järjestivät siivoustempauksen keskustan alueella.

Oppilaiden siivoustempaus Valtakadulla ja Poromiehentiellä 2021

Lyseonpuiston lukion 1D oppilaat järjestivät siivoustempauksen Valtakatu 4:n ja Poromiehentien välisellä viheriöllä.

Oppilaiden siivoustempaus Lääninhallituksen ja linja-autoaseman alueilla 2021

Lyseonpuiston lukion oppilaat keräsivät roskia lääninhallituksen ja linja-autoaseman väliseltä alueelta.

Oppilaiden siivoustempaus kaupungintalon ja kirjaston pihoilta 2021

Lyseonpuiston lukion pre 1B-kurssin oppilaat järjestivät siivoustempauksen kaupungintalon ja kirjaston lähettyvillä.

Muurolan katualueiden roskien keruu 2021

Muurolan kyläyhditys ry järjesti Muurolan katualueiden roksien keräystalkoot 11.5.2021.

Siivoustempaus Valdemarin rannassa 2021

Rovaniemen nuorkauppakamari järjesti siivoustempauksen Valdemarin rannassa ja lähialueilla 13.5.2021.

Roskien keruu Ounaskosken sillan ympäristöstä 2021

Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestö keräsi roskia Ounaskosken sillalta nelostien alikululle 15.5.2021 järjestetyissä talkoissa.

Rautiosaaren siivoustalkoot 2021

Rautiosaaren kyläyhdistys ry järjesti Rautiosaaren kylän tienvarsien siivoustalkoot 17.5.2021.

Likiliikkeen siivoustempaus keskustassa 2021

Likiliike järjesti siivoustempauksen keskustan alueella 20.5.2021.

Sairaalanniemen siivoustalkoot 2021

Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen perinteiset siivoustalkoot Sairaalanniemessä järjestettiin 22.5.2021.

3. kaupunginosan siivoustalkoot 2021

Rovaniemen 3. kaupunginosan asukasyhdistys järjesti myös perinteiset siivoustalkoot asuinalueella.

Kansankatu 11 siivoustalkoot 2021

Kansankatu 11:n taloyhtiä järjesti kiinteistön omalla tontilla yhteiset siivoustalkoot toukokuun aikana.

Saarenkylän siivoustalkoot 2021

Saarenkylän nuorisoseura järjesti Saarenkylän nuorisoseuran talolla ja lähialueen tienvarsilla siivoustempauksen 24.5.2021.

Tapionkylän siivoustalkoot 2021

Tapionkylän kyläyhdistys järjesti kylän omat siivoustalkoot 27.5.2021.

Ekoa arkeen -päivä kierrätyspuistossa 2022

Napapiirin Residuumin Ekoa arkeen -päivä järjestettiin Kierrätyspuisto Residuumissa 14.5.2022. Tapahtumassa jaettiin tietoa lajittelusta, kodin jätehuollosta ja ekologisemmasta arjesta.

Lisäksi Residuum järjesti perinteiset pidennettyt aukioloajat kierrätyspuistossa touko-kesäkuussa.

Supermarsun siivoustalkoot 2022

Pidä Lappi Siistinä ry järjesti koko perheelle suunnatut Supermarsun siivoustalkoot Lappia-talolla 14.5.2022.

Päivän ohjelmassa oli kirpputori, roskankeruutalkoot, makkarakoju, kierrätystyöpaja sekä tietysti Supermarsu ja Muovilandian mysteeri -esitys.

Siisti Biitsi siivoustalkoot 2022

Pidä Saaristo Siistinä ry ja Pidä Lappi Siistinä ry järjestivät 27.5.2022 Viirinkankaan koululla yhteiset talkoot, jossa siistittiin oppilaiden kanssa Alakorkalon uimarannan ympäristö.

Saarenkylän Nuorisoseuran siivoustalkoot 2022

Saarenkylän Nuorisoseura ry järjestäi siivoustapahtuman 16.5.2022. Tapahtumassa siivottiin roskia Suutarinkorvan liikennevaloista Napapiirintien varrella Vaskurin sillalle saakka sekä nuorisoseurantalon ympäristöstä ja lähialueen teiden varsilta.

Steinerkoulun ympäristötaiteen kurssi 2022

Rovaniemen Steinerkoulu osallistui talkoisiin valinnaisviikolla 16.-21.5.2022, jolloin oppilailla oli mahdollisuus osallistua ympäristötaiteen tekemiseen, jossa yhdistyi luonnosta huolehtiminen ja taide: ”Lähdemme liikkeelle koulultamme, ja siivoamme eri päivinä tiemme kohti keskustaa, Kirkkolampea ja Rantavitikkaa. Keräämistämme roskista teemme ympäristötaideteoksen koulumme tiloissa. Elämänkaarensa lopussa teos hävitetään vastuullisesti.”

Asukasyhdistysten yhteinen talkoopäivä 2022

Saarenkylä-Rovaniemen omakotiyhdistys, Korkalovaaran ja Ranta-Viirin asukasyhdistykset järjestivät yhteiset roskienkeruutalkoot tiistaina 24.5.2022 omilla asuinalueillaan.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:n siivoustempaukset 2022

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU osallistui siivoustalkoisiin useilla eri tapahtumilla toukokuussa 2022. Roskia kerättiin niin Porokadun toiminyksikössä, Urheiluopistolla kuin Rantavitikallakin. Luonto – ja ympäristöalan opiskelijat kunnostivat ja siistivät myös Virikkolammen alueen.

Sairaalanniemen siivoustalkoot 2022

Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys järjesti perinteiset siivoustalkoot Sairaalanniemessä 31.5.2022. Tapahtuma oli kaikille avoin.

Santasportin ja Lapin urheiluopiston siivoustalkoot 2022

Santasport Finland Oy ja Lapin urheiluopisto haastoivat koko henkilökunnan ja opiskelijat siivoamaan hotellin ja opiston ulkoalueita 1.6.2022.

Uimarantojen puhdistustalkoot 2022

Rovaniemen urheilusukeltajat olivat mukana koko kaupungin siivoustalkoissa puhdistamalla Rovaniemen uimarantoja kesäkuussa 2022. Sukeltajat puhdistivat mm. Paavalniemen uimarannan, Ounaskosken uimarannan, Alakorkalon esteettömän uimapaikan, Vaaralan uimarannan, Ounaspaviljongin uimarannan, Ylikylän uimarannan ja Norvajärven uimapaikan.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Sähköautojen latauspisteiden lisääminen

Sähköautojen latauspiste Rinteenkulman kauppakeskuksessa.

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) avasi kesällä 2021 yhteensä kuusi uutta latauspistettä sähköautoille Rovaniemellä. Rovaniemen Eteläkeskukseen tuli kaksi 150 kilowatin suurteholatausasemaa, Teollisuustielle ja Lautatielle. Välimatka asemien välillä noin 80 metriä. Niissä molemmissa voi ladata kaksi ajoneuvoa samanaikaisesti, jolloin latausteho jaetaan ajoneuvojen kesken. Lisäksi keskustan kauppakeskuksiin, Rinteenkulmaan ja Revontuleen, tuli kaksi uutta 50 kilowatin pikalatauspistettä.

Ajoneuvojen kyky vastaanottaa lataustehoa vaihtelee, mutta parhaimmillaan suurteholatauksessa 100 kilometrin ajomatkan voi ladata alle kymmenessä minuutissa.

Uusien latauspisteiden myötä Rovaniemellä pikalatauksen teho ja kapasiteetti kaksinkertaistuivat.

Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten pitää tärkeänä, että Rovaniemellä sähköautojen lataukseen saadaan lisää tehoa.

“Rovaniemi on liikenteen solmukohta, jossa valtaväylät kohtaavat. Uudet investoinnit varmistavat, että Rovaniemelle ei synny sähköisen liikenteen pullonkaulaa. Sähköisen liikenteen sujuvuus Lapissa paranee merkittävästi.”

Sähköinen liikenne ja latauspalvelun kysyntä kasvavat nyt voimakkaasti. Kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista kolmekymmentä prosenttia oli ladattavia sähköautoja.

Neve tarjoaa latauspalvelut yhteistyössä Liikennevirran kanssa.

Toteuttaja:
Napapiirin Energia ja Vesi (Neve).

Alkuperäinen ehdotus:
”Sähköautojen latauspisteiden lisäys katukuvassa.”

Arctic Design Weekin ympäristölupaus

Arctic Design Weekin tunturipöllö-logo

Arctic Design Weekin toiminnassa vastuullisuus on pääteema ja sisältötuotantoa ohjaava arvo. Arctic Design Week haluaa auttaa arktista aluetta menestymään ja siksi haluamme edistää kestävää kehitystä ja eettisesti toteutettua toimintaa. ADW haluaa edistää vastuullisten brändien esiin nousua sekä kantaa vastuuta sosiaalisista, taloudellisista, ekologisista ja kulttuurillisista vaikutuksista.

Arctic Design Weekille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti 22.4.2022. Auditointi toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta maaliskuussa 2022. Rovaniemellä järjestettävälle designviikolle myönnetty ympäristösertifikaatti on ensimmäinen muotoiluviikkojen kansainvälisessä verkostossa.

Olemme sitoutuneet ympäristösertifikaatin myötä huomioimaan ympäristövastuumme sekä kestävän kehityksen arvot ja käytänteet entistä paremmin toiminnassamme. Sitoudumme selvittää tapahtumamme hiilijalanjäljen sekä kompensoimaan sen pohjoisen luonnon hyväksi.

Lue lisää Arctic Design Weekin verkkosivuilta.

Toteuttaja: 
Arctic Design Week

Alkuperäinen ehdotus:
”Jonkin sortin ilmastotalkoot, johon kaupunki ja sen tärkeimmät organisaatiot osallistuisivat oikeasti näyttävästi teoin, ei vain sanoin.”