100 TEKOA

Keräsimme teiltä ideoita siitä, miten Rovaniemestä tehtäisiin entistä parempi ja viihtyisämpi kotikaupunki. Tavoitteena on, että vuosien 2021 ja 2022 aikana tehdään 100 tekoa Rovaniemen kehittämiseksi. Tekoja toteuttavat kaupunki, asukkaat, järjestöt ja paikalliset yritykset.

Tekojen lista päivittyy sen mukaan, kun niiden toteuttaminen varmistuu.

PLAY PAUSE
Brändikäsikirja
Vaihda taustaväri

Hyvinvointi ja kulttuuri

Kesäiset liikuntatuokiot ikäihmisille

Järjestimme ikäihmisille puistojumppaa kesällä 2021. Puistojumppia pidettiin noin kerran viikossa kesä-elokuussa.  Jumpat ovat osa kaupungin liikuntapalveluiden joka kesäistä ohjelmaa.

Liikuntapalvelut tiedottavat jumppien aikatauluista toukokuussa. Jumpat ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kannustamme myös kaikkia rovaniemeläisiä viemään oman läheisensä ulos.

Miten voin osallistua?
Tule mukaan jumppaan tai vinkkaa liikuntatuokiosta lähipiirisi ikäihmisille.

Voit osallistua myös viemällä oman läheisesi ulkoilemaan. Jaa kuva reippailuistanne somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut

Alkuperäinen ehdotus:
“Haluaisin nähdä, että vanhusten hyvinvointiin panostettaisiin erilaisin pienin teoin kuten ulkoiluttamisin ja jumppatuokioin puistossa”

Perustetaan tapahtumatyöntekijöiden vapaaehtoispankki

Perustamme Rovaniemelle tapahtumatyöntekijöiden vapaaehtoispankin, jolla elvytetään paikallista talkooperinnettä. Vapaaehtoispankkiin voi liittyä kuka tahansa rovaniemeläinen ja palkkioksi saa hyvää mieltä, yhteisöllisyyden kokemuksia, osallisuutta, tutustumista uusiin ihmisiin, tavata julkkiksia, auttaa ja tarjota omaa osaamistaan.

Miten voin osallistua?
Onko sinulla ideaa toimivasta vapaaehtoispankin toiminta-alustasta? Millä foorumilla tällainen pankki voisi toimia? Lähetä ajatuksesi osoitteeseen next@rovaniemi.fi.

Tule myös mukaan pankin suunnitteluun ja ilmoittaudu mukaan tapahtumatyöntekijäksi selvitystyön edetessä. Tiedotamme valmistelun etenemisestä kaupungin verkkosivuilla www.rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut. Yhteystyössä mm. kulttuuripalvelut ja Seuraparlamentti.

Alkuperäinen ehdotus:
“Talkooperinne on hiipumassa ja liikunta-, kulttuuri ym- tapahtumiin on vaikea saada toimijoita nykyään. Voisiko tätä perinnettä lähteä elvyttämään? Jospa olisi yhteinen talkoolaisten ”pankki”, johon voisi liittyä ja sitä kautta voisi osallistua erilaisiin tapahtumiin talkoilemaan.”

Toteutetaan ”Kutsu Veko kylään!” -kampanja

Kaupungin verkostokonsultit, eli Vekot, haastavat kaikki paikalliset toimijat mukaan ”Kutsu Veko kylään” -kampanjaan. Veko tuo kylään tullessaan erilaisia kuulluksi tulemisen menetelmiä tutuksi ja esittelee verkostokonsulttien työtä. 

Varhainen Avoin yhteistyö on toimintamalli, jonka tarkoituksena on edistää avointa vuoropuhelua, osallisuutta sekä kuulluksi tulemisen kokemuksia. VaY-osaamista on viety jo ympäri maailman ja Rovaniemi on Suomen mittakaavassa edelläkävijä. Kampanjan tarkoituksena on lisätä VaY-toiminnan tunnettuutta ja madaltaa asukkaiden kynnystä ottaa yhteyttä Rovaniemen verkostokonsultteihin silloin kun heitä tarvitaan avoimen vuoropuhelun edistäjinä.

Miten voin osallistua?
Kutsu verkostokonsultit kylään ottamalla yhteyttä Rovaniemen kaupungin verkostokoordinaattori Riitta Honkaseen:  riitta.honkanen@rovaniemi.fi, p. 0505917395.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut. Kaupungin VaY-verkosto.

Muistetaan ikäihmisiä postikortilla

Ikäihmisten palveluiden työntekijät jakoivat yli 1000 korttia, piirustusta ja kirjettä rovaniemeläisille ikäihmisille.

Järjestimme syyskuussa 2021 tempauksen, jossa jaettiin Rovaniemen palvelutalojen ja kotipalvelujen asiakkaille yli 1000 korttia, piirustusta ja kirjettä. Kortteja askartelevat kaupungin päiväkotien lapset ja kaikki asiasta kiinnostuneet rovaniemeläiset. 

Miten voin osallistua?
Tee kortti, piirustus tai kirje ikäihmiselle 30.9. mennessä ja tuo se asiakaspalvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus).  Jaamme ne Rovaniemen palvelutalojen ja kotipalvelujen asiakkaille vanhusten viikolla 3.-10.2021.

Haasta mukaan talkoisiin myös ystäväsi, harrastusporukkasi tai työyhteisösi.

Voit myös lähettää kortin omalle ikääntyneelle läheisellesi. Ota kuva kortista ja jaa se tervehdyksesi kera somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. Yhteistyössä ikäihmisten palvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Ikäihmisille korttitervehdys: Sinä olet tärkeä!”

Opastetut kulttuurikävelyt

Kaupunkiopas esittelee miljöötä Korundin edustalla

Mitä patsas paljastaa? Oliko kaupungissa ennen kaikki paremmin? Mitä löytyy kirjaston kellarista tai Korkalovaaran perukoilta? Ja kuka ihmeessä oli Ukko-Samperi?

Rovaniemen kaupunki järjesti kesällä 2021 opastettuja kulttuurikävelyitä eri puolilla kaupunkia. Kävelyt suunniteltiin ikäihmisille mutta ne soveltuivat myös kaikille muille kävelyiden teemoista kiinnostuneille.

Kävelyt olivat maksuttomia ja niihin pääsi osallistumaan ennakkoon ilmoittautumalla. Kävelyitä järjestettiin erilaisilla teemoilla Rovaniemen historiasta nykypäivän lähiökulttuuriin.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
Sekä 100 Tekoa -kyselyssä, että ikäihmisille suunnatussa kyselyssä toivottiin tapahtumia, joissa eri ikäiset voisivat kohdata. Lisäksi toivottiin, että ikäihmisten hyvinvointiin panostettaisiin yhteisen ulkoilun merkeissä. Kulttuurikävelyt vastasivat näihin toiveisiin.

Leikkipaikkojen peruskorjaus ja käyttäjäkyselyn toteuttaminen

Rovaniemen kaupunki päivittää vuoden 2021 aikana leikkipaikkojen peruskorjausohjelman, joka valmistuu alkuvuodesta 2022. Leikkipaikkojen ja toimintapuistojen käyttäjille järjestetiin syyskuussa kysely, jonka kautta kerättiin palautetta ja ideoita puistojen kehittämiseen. Lue lisää kyselyn tuloksista tästä jutusta: Rovaniemellä rakennetaan ja kunnostetaan leikkipaikkoja – käyttäjien tarpeita selvitettiin kyselyllä.

Syksyllä 2021 peruskorjattiin Puistolammen leikkipaikka Nivavaarassa ja uutena kohteena valmistui Vennivaarantien leikkipaikka Heposuontien ja Vennivaarantien läheisyyteen.

Puistolammen leikkipaikan kaikki leikkivälineet, uimakoppi ja valaisimet vaihdettiin. Huvimaja kunnostettiin ja siirrettiin leikkipaikan yhteyteen. Kevyen liikenteen väylän viereen pystytettiin kolme kuntoiluvälinettä. Pääurakoitsijana toimi Alltime Oy.

Vennivaarantien uusi leikkipaikka valmistui lokakuun puolivälissä. Leikkipaikalle pystytettiin leikkikalusteiden lisäksi kuntoiluvälineitä ja valaisimet sekä muotoiltiin maakumpare omakotitalojen puoleiselle leikkipaikan reunalle. Pääurakoitsijana toimi Kaukomaa Oy.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut/yhdyskuntatekniikka.

Luovuus ja muotoilu

Pystytetään Rovaniemi-maamerkki

Kaupungin R-kirjaimesta tehdään maamerkki, joka sijoitetaan sopivalle ja saavutettavalle paikalle kaupungin keskustan alueelle.

Miten voin osallistua?
Kerro meille mihin maamerkki pitäisi mielestäsi pystyttää ja millainen sen pitäisi olla, lähetä ideasi sähköpostilla osoitteeseen next@rovaniemi.fi. Kun maamerkki on pystytetty, kuvaa itsesi sen vierellä ja jaa otoksesi somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Haluaisin nähdä Rovaniemellä kaupungin tunnuksen,ison R-kirjaimen esimerkiksi Kemijoen rannassa. Se olisi hieno ja näkyvä kohde vierailijoille kuvattavaksi.”

 

Luodaan Rovaniemelle osallistuvan budjetoinnin toimintamalli

Rovaniemi luo yhdessä asukkaiden kanssa pohjan osallistuvan budjetoinnin toimintamallille ja järjestää vuoden 2021 aikana aihetta pilotoivia projekteja. 

Miten voin osallistua?
Seuraa kaupungin tiedotusta osallistuvan budjetoinnin kokeiluista vuoden 2021 aikana ja osallistu kokeilujen toteuttamiseen.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Asuinalueille jaettava raha (tai riittää jopa vapaus ja valtuudet tehdä kaupungin luvalla), jolla kaikki Rovaniemen asuinalueet saisivat toteuttaa jotain näkyvää kaupunkikuvaan vaikuttavia projekteja tai jopa yhteisöllisyyttä nostattavia tapahtumia.”

Toteutumisen tilanne:
Ensimmäinen kokeilu käynnissä osana kulttuuriohjelman toteutusta, osallistumisohjeet rovaniemi.fi/kulttuuriohjelma

Ounasvaaran koulu päivittää ilmeensä

Ounasvaaran koulu testaa miten Rovaniemen kaupungin uusi visuaalinen ilme taipuu kylteiksi ja opasteiksi. Ilmeen rinnalle tuodaan koulun omaa persoonallisuutta. Tämän kokeilun myötä syntyy muillekin kouluille ja kaupungin tiloille tapa parantaa ja selkeyttää opasteita sekä yleistunnelmaa, jotta myös uudet kävijät pystyvät navigoimaan tiloissa entistä paremmin.

Toteuttaja:
Ounasvaaran koulu, yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa.

Toteutuksen tilanne:
Uudistus käynnissä ja toteutetaan vaiheittain vuoden 2021 aikana.

Kasvu, kehitys ja into

Tuodaan kaupungin värejä kävelykadulle

Tuomme kesällä jouluvalojen tilalle Koskikadun kävelykadulle Rovaniemen uuden brändi-ilmeen mukaiset nauhat yms. Rakennusten väliin.

Miten voit osallistua:
Ota kuva kävelykadun uudistuneesta ilmeestä ja jaa se sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa. Nauti uudesta raikkaasta ilmeestä ja tunnelmasta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut. Yhteistyössä Rovaniemen markkinakiinteistöt.

Rovaniemi-liput ja -viirit näkyviin

Tuomme Rovaniemen uuden ilmeen mukaiset liput ja viirit kaupungin salkoihin. Haluamme osaltamme juhlistaa upeaa arktista kotikaupunkia näyttävästi eri puolilla kaupunkikeskustaa.

Miten voit osallistua:
Ota kuva lipusta tai viiristä ja jaa se sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Liput nostettu salkoon Korundissa,  kauppatorilla ja Jätkänkynttiläsillalla.

Perustetaan Rovaniemi-kauppa

Chocodelin konvehtirasia Rovaniemen brändi-ilmeellä

Olemme perustaneet Rovaniemi-verkkokaupan syyskuussa 2021. Valikoimamme koostuu rovaniemeläisyyttä henkivistä tuotteista. Kaupan valikoimaa kehitetään ja kasvatetaan yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa.

Miten voin osallistua?
Tutustu Rovaniemi-kaupan tuotteisiin uudessa verkkokaupassamme. Lisäksi esittelemme tuotteita paikallisiin tapahtumiin tuotavassa Pop Up-myymälässä. Ensimmäinen Pop Up -myymälä oli avoinna Rovaniemi-viikolla 2021.

Kehitämme tuotevalikoimaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten yritysten kanssa. Toteutamme tuotevalikoiman kehittämiseen liittyviä kyselyitä, joista tiedotetaan verkkokaupan sivuilla. Ensimmäinen kysely oli avoinna kaupan avaamisen yhteydessä.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Rovaniemi-kauppa avattiin syyskuussa 2021.

Tiedotetaan ikäihmisten digitaitoja tukevasta toiminnasta

Kaupungin viestintäyksikkö kerää yhteen tiedon toimijoista, jotka tarjoavat ikäihmisille tukea ja opastusta digitaitojen kehittämiseen. Tätä tekevät jo muun muassa kaupunki ja monet eläkeläisjärjestöt, mutta tiedottaminen on hajanaista. Asiasta tiedotetaan kootusti syksyllä 2021, kun järjestöjen toiminnasta ja kylillä järjestettävästä digiopastuksesta on tarkempia tietoja.

Miten voin osallistua?
Jos tiedät tahon, joka tarjoaa ikäihmisille digitukea Rovaniemellä, lähetä viestiä kaupungin tiedottajalle: johanna.tikkanen@rovaniemi.fi.

Toteuttaja: 
Kaupungin viestintä yhteistyössä järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa.

Toteutuksen tilanne:
Viestintä kokoaa yhteen tietoa siitä, ketkä järjestävät ikäihmisille opastusta digitaitoihin ja missä toimintaan voi osallistua. Tiedot täsmentyvät elo-syyskuussa 2021.

Alkuperäinen ehdotus:
Ikäihmisten digiosaamisen tukeminen.

Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuma

Suunnittelupäällikkö esittelee Lainaanrannan kehittämissuunnitelmia asukkaille.

Järjestimme Rovaniemi-viikolla syyskuussa 2021 Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuman. Tapahtuman yhteydessä kuultiin asiantuntija-alustuksia kaupunkisuunnittelusta, käytiin keskustelua yrittäjyydestä ja kerättiin palautetta ajankohtaisista kehittämishankkeista. Lisäksi tapahtumateltalla oli esillä Rovaniemen historiaa mm. vanhojen asemakaavakarttojen, valokuvien sekä maakuntamuseon toteuttamien kävelykierrosten avulla.

Tapahtuma järjestettiin Rovaniemen Vanhalla Torilla. Lisäksi tapahtumateltan kyselyt julkaistiin myös verkossa. Palautetta kerättiin mm. Lainaanrannan alueen kehittämisestä, kesän kukkaistutukista sekä kaupungin leikkipuistojen peruskorjaamisesta.

Miten voin osallistua?
Tapahtumaan pystyi osallistumaan paikanpäällä. Lisäksi kyselyihin pystyi vastaamaan sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut, Kaupunkikeskustan kehittämishanke, Lapin Maakuntamuseo, Likiliike Rovaniemi ja Rovaniemen Yrittäjät.

Alkuperäinen ehdotus:
Lordiaukiolle ”puhelinkoppi”, johon kuka vain voi astua sisään ja kertoa mietteensä kapungista.

Ilmiöiden ja elämysten kaupunki

Luodaan ”Tervetuloa Rovaniemelle” -paketti uusille asukkaille

Kaupungin viestintäyksikkö luo ”Tervetuloa Rovaniemelle” -paketin uusille asukkaille. Paketti sisältää tärkeää tietoa, inspiraatiota ja vinkkejä uusille asukkaille, jotta asettuminen arktiseen pääkaupunkiin sujuu alusta alkaen vaivattomasti ja innostavasti.

Lisäksi kaupungin verkkosivuille tehdään muuttajille suunnattua sisältöä, johon kootaan vinkkejä uusille rovaniemeläisille. 

Miten voin osallistua?
Ilmianna oma suosikkipaikkasi, lempipuuhasi tai ylipäätään mielestäsi paras osa Rovaniemeä! Lähetä ajatuksesi sähköpostilla osoitteeseen next@rovaniemi.fi ja otamme ideasi huomioon tervetulopaketin sisältöä suunniteltaessa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Edistetään avantouintimahdollisuuksia

Rovaniemelle on toivottu on kiinteää, modernia avantouintipaikkaa ja laadukkaita tiloja saunoineen. Ounasvaaran Latu ry aikoo rakentaa pysyvän talviuintipaikan ja -rakennuksen. Valmistumisajaksi on kaavailtu alunperin jo vuotta 2021, mutta nyt se on siirretty vuoteen 2022. 

Kaupungin kanssa solmittu vuokrasopimus mahdollistaa pysyvän talviuintipaikan kehittämisen. Kaupunki on tarjonnut paikan Suutarinkorvan sillan kupeesta Venetieltä 30 vuodeksi. Ounasvaaran latu ry:n aikomuksena on rakentaa tontille rakennus, joka toimii muun muassa talviuimarien tukikohtana.

Rovaniemellä talviuinti jatkuu Koskipuiston väliaikaisissa tiloissa siihen asti, kun pysyvä talviuintipaikka rakennuksineen valmistuu Venetielle.

Toteuttaja:
Ounasvaaran Latu ry

Alkuperäinen ehdotus: 
”Rovaniemi on niin turisteille kuin paikallisillekin tarviurheilun luvattu kaupunki, jolloin talvisista aktiviteeteista tulisi ottaa niiden tarjoama hyöty irti. Ehdottaisin kiinteää, modernia ja avantouintipaikkaa (miksei useampiakin) sekä julkisia saunoja avantouinnin yhteyteen. Saunakulttuuri on saanut uuden trendin viime vuosina, jossa julkiset saunat kulttuurielämyksenä ovat kasvavassa suosiossa. Avantouinnin mahdollistaminen laadukkaissa tiloissa lisäisi myös kaupunkilaisten viihtyvyyttä.”

Ounaspaviljongin alueen kehittäminen

Midnight Sun Wake Oy perustaa Ounaspaviljongille uuden ajan vesistömatkailukeskuksen kesällä 2021. Tuolloin alueelle tulevat kelluva vesipuisto, SUP- ja kajakkivuokraus sekä näillä tapahtuva ryhmäliikunta- ja elämyspalvelut, Wakeboard-kaapelirata, kesäravintola ja rantasauna.

Projektin etenemistä pääsee parhaiten seuraamaan Facebookista (Midnight Sun Wake) ja Instagramista (@midnightsunwake).

Miten voin osallistua?
Suurin osa yrityksen osakekannan omistajista koostuu paikallisista yksityishenkilöistä ja yrityksistä, jotka uskovat liikeideaamme ja samalla kaupungin kesätekemisen kehittämiseen. Alkupääoman keräämiseksi yritys järjesti vuonna 2020 maksullisen osakeannin, johon kuka tahansa pystyi osallistumaan. 

Yrityksen perustaminen siis perustuu yhteisön voimakkaaseen tahtoon ja sen perusteella luotuun omistuspohjaan – tämä on rovaniemeläisten, lappilaisten ja suomalaisten yhteinen sijoitus.

Yrityksen varsinainen liiketoiminta perustuu niin ikään ihmisten yhteentuomiseen; hauskanpitoon, luonnosta ja tunnelmasta nauttimiseen, itsensä ylittämiseen sekä uusien asioiden kokeiluun kauan kaivatussa jokivarsiympäristöä hyödyntävässä palvelukonseptissa.

Toteuttaja:
Midnight Sun Wake Oy 

Alkuperäinen ehdotus: 
Yrityksemme Midnight Sun Wake Oy perustaa Ounaspaviljongille uuden ajan vesistömatkailukeskuksen kesällä 2021. Luvassa on Ounaspaviljongin profiilin nostaminen kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana erilaisten vesiurheiluaktiviteettien muodossa. Yrityksemme myötä uskomme Ounaspaviljongin muuttuvan entistä houkuttelevammaksi palveluntarjontaympäristöksi myös muiden yritysten ja yhteisöjen silmissä. Tämä jos jokin tuo lisää yhteisöllisyyttä ja on iloksi kaikille kaupunkilaisille!

Joulupukin kotikaupunki

Tonttulakkipäivä 2.0

 

Tonttulakkipäivästä on muodostunut Rovaniemellä jo pieni perinne. Miten voisimme tehdä siitä täysin oman näköisemme ja tuntuisemme? Laadimme suunnitelman päivän viettämisestä sekä siitä mitä se symboloi – tällöin päivästä voi tulla jopa globaalisti kiinnostava ilmiö!

Miten voin osallistua?
Kerro ideasi päivän kehittämisestä sähköpostilla osoitteeseen
next@rovaniemi.fi

Toteuttajat:
Koko Rovaniemi

Alkupeärinen ehdotus:
”Tonttulakkipäivän vakiinnuttaminen.”

Joulumyyjäiset kaupungin keskustaan

Joulupukin kotikaupunkiin kuuluvat joulumarkkinat ja -myyjäiset. Parhaiten ne istuvat kaupungin ydinkeskustaan, jossa matkailijatkin liikkuvat. Jo jouluksi 2021 luvassa on uutta Lordin aukion ja kävelykadun alueelle. Joulunajan myyjäisiä varten Rovaniemen Markkinakiinteistöt lupaa pystyttää lämmitetyn teltan tai muun markkinakäyttöön sopivan tilan, josta kaikki halukkaat voivat varata itselleen myyntipöydän. Paikkoja tulee noin 40:lle myyjälle.  

Miten voin osallistua?
Voit varata pöydän ja tulla myymään käsitöitäsi ja herkkujasi joulumyyjäisiin. Erilaiset yhteisöt voivat myös järjestää tilassa viikonlopputapahtumia.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin omistama Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen wanhat markkinat on mahtava tapahtuma. Jouluna voisi järjestää vastaavanlaiset. Glögiä, makkaraa, poronkäristystä ja loimulohta. Ei matkita muita vaan ollaan aidosti ylpeitä siitä mitä meillä jo on. Tapahtuma voisi olla teemaltaan valkoinen ei punainen kuten aina jouluna. Tähtiä ja tuiketta. Oikeita kuusia.”

Työn jälki ja laatu

Monde 2.0

Nuorisopalveluiden Monitoritalo Monde on uudistunut ja kasvanut nuorisokeskuksesta ikärajattomaksi kulttuurin ja toiminnan taloksi. Mondesta halutaan tehdä yhteisöllisen tekemisen paikka kaikkia kaupunkilaisia varten. Monden hiljattain remontoidut tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisille omaehtoisille ryhmille ja paikallisille kulttuuritoimijoille harrastamiseen, esiintymiseen ja digitaaliseen pelitoimintaan. Iso akustoitu sali, pelitalo, studio ja bändikämppä tarjoavat upeat puitteet erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Monden toiminnan keskiössä on uusi kulttuurikahvila, talon lämminhenkinen sydän, jossa eri-ikäiset ja -taustaiset talon toimintaan osallistuvat kohtaavat. Kahvilatoiminnan ohella tilassa järjestetään erilaisia avoimia teemailtoja, Tuunaamo-pajoja ja kursseja. Monden kahviossa on myös monipuolinen valikoima lauta- ja korttipelejä.

Miten voin osallistua?
Millaista toimintaa sinä tai yhteisösi haluaisitte järjestää Mondella? Teemme mielellämme yhteistyötä erilaisissa nuorten tapahtumissa ja olemme avoimia uusille tapahtuma ideoille. Lisäksi järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut ryhmät sekä yksityiset henkilöt voivat vuokrata Monden tiloja erilaisiin tapahtumiin. Lisätietoja Nuorisotoiminnan koordinaattorilta: 040 716 7693

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut, yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Monitoritalo Monden toimintaa kehitetään ikärajattomaksi kulttuurikeskukseksi ja toiminnan taloksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen. Mukaan toivotaan paljon paikallisia toimijoita. Tiloihin toivotaan musiikkitapahtumia, teatteria, stand uppia, pelitapahtumia ja ihan mitä vain matalan kynnyksen toimintaa. Toiminnan kehittämistä ja tilojen remontointia on toteutettu jo vuoden 2020 lopussa, mutta koronan vuoksi toimintoja päästään käynnistämään vasta nyt. Tiloihin on avattu kahvila, Tuunaamo- ja pelitoiminta on käynnistynyt ja tapahtumat odottavat korona-tilanteen hellittämistä” 

Pohjoinen luonto ja ulottuvuus

Koko kaupungin siivoustalkoot

Järjestämme koko Rovaniemen yhteiset siivoustalkoot toukokuussa 2021. Lisätietoa haasteesta osoitteessa rovaniemi.fi/siivoustalkoot.

Miten voin osallistua?
Kaikki rovaniemeläiset voivat osallistua siivoustalkoisiin. Voit poimia roskia itsenäisesti tai ystäväsi kanssa kävelylenkin yhteydessä, organisoida taloyhtiön siivouspäivän tai järjestää vaikkapa asukasyhdistyksen voimin siivoustalkoot.

Toivomme, että jaat kuvan siivousteostasi tai järjestämästänne siivoustapahtumasta sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #roskatonrovaniemi ja #100Tekoa.

Kaikkien kuvia jakaneiden kesken arvomme mm. Rovaniemen R-tuotteita ja Likiliikkeen 100 euron lahjakortin.

Toteuttaja:
Siivoustalkoiden organisoinnissa ovat mukana Rovaniemen kaupunki, ROKKE – Rovaniemen keskustan kehittämishanke, Napapiirin Residuum Oy, Alltime Oy, Pidä Lappi Siistinä Ry, Likiliike ja Rovaniemen Kansalaistalo.

Myös seuraavat asukasyhdistykset ovat olleet aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa: Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys, Rovaniemen 3. kaupunginosan asukasyhdistys ja Korkalovaaran asukasyhdistys.

Alkuperäinen ehdotus:
”Massiiviset koko kaupungin siivous- ja fiksaustalkoot. Tähän voisi osallistua kaupunkilaiset, yhteisöt, seurat, yritykset, kaupunki. Ihan kaikki. Hyvin organisoituna saataisiin varmaan paljon aikaiseksi ja tätä jos mitä tämä kaupunki nyt ihan ensiksi tarvisi.”

Toteutuksen tilanne:
Siivoustempauksia järjestettiin ympäri Rovaniemeä koko toukokuun ajan. Mukana oli kymmeniä erilaisia tapahtumia. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Kuntoiluportaat Ounasvaaralle

Rakennetaan Ounasvaaralle kuntoiluportaat. Portaat rakennetaan talvikävelyreitin alkupään viereen. Rovaniemen kaupunki hankkii portaisiin tarvittavat materiaalit ja Lapin koulutuskeskus Redu vastaa portaiden rakentamisesta.

Miten voin osallistua:
Kunhan portaat ovat valmiit, tule treenaamaan ja jaa omat kuntoilufiiliksesi somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa. Muistetaan kaikki pitää portaat siistinä ja reippaassa treenikäytössä!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut ja Lapin koulutuskeskus Redu.

Alkuperäinen ehdotus:
“Monissa kaupungeissa on pitkät portaat, jotka mainettakin ovat niittäneet. Huippu-urheilijat kilvan käyvät kellottamassa niissä parhaita aikojaan. Rovaniemelläkin treenaa paljon eri lajien maailman huippuja, ja tällaiset jutut saattaisivat houkuttaa testailemaan omaa ennätystä. Ja mikä parasta, kuntoportaat sopivat kaikille! Hyvä paikka voisi olla esimerkiksi vaikka Ounasvaaralla kesäkelkkaradan läheisyydessä. Alhaalta ylös asti!”

Toteutuksen tilanne:
Portaiden rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Sähköautojen latauspisteiden lisääminen

Sähköautojen latauspiste Rinteenkulman kauppakeskuksessa.

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) avasi kesällä 2021 yhteensä kuusi uutta latauspistettä sähköautoille Rovaniemellä. Rovaniemen Eteläkeskukseen tuli kaksi 150 kilowatin suurteholatausasemaa, Teollisuustielle ja Lautatielle. Välimatka asemien välillä noin 80 metriä. Niissä molemmissa voi ladata kaksi ajoneuvoa samanaikaisesti, jolloin latausteho jaetaan ajoneuvojen kesken. Lisäksi keskustan kauppakeskuksiin, Rinteenkulmaan ja Revontuleen, tuli kaksi uutta 50 kilowatin pikalatauspistettä.

Ajoneuvojen kyky vastaanottaa lataustehoa vaihtelee, mutta parhaimmillaan suurteholatauksessa 100 kilometrin ajomatkan voi ladata alle kymmenessä minuutissa.

Uusien latauspisteiden myötä Rovaniemellä pikalatauksen teho ja kapasiteetti kaksinkertaistuivat.

Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten pitää tärkeänä, että Rovaniemellä sähköautojen lataukseen saadaan lisää tehoa.

“Rovaniemi on liikenteen solmukohta, jossa valtaväylät kohtaavat. Uudet investoinnit varmistavat, että Rovaniemelle ei synny sähköisen liikenteen pullonkaulaa. Sähköisen liikenteen sujuvuus Lapissa paranee merkittävästi.”

Sähköinen liikenne ja latauspalvelun kysyntä kasvavat nyt voimakkaasti. Kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista kolmekymmentä prosenttia oli ladattavia sähköautoja.

Neve tarjoaa latauspalvelut yhteistyössä Liikennevirran kanssa.

Toteuttaja:
Napapiirin Energia ja Vesi (Neve).

Alkuperäinen ehdotus:
”Sähköautojen latauspisteiden lisäys katukuvassa.”