100 TEKOA

Keräsimme teiltä ideoita siitä, miten Rovaniemestä tehtäisiin entistä parempi ja viihtyisämpi kotikaupunki. Tavoitteena on, että vuosien 2021 ja 2022 aikana tehdään 100 tekoa Rovaniemen kehittämiseksi. Tekoja toteuttavat kaupunki, asukkaat, järjestöt ja paikalliset yritykset.

Tekojen lista päivittyy sen mukaan, kun niiden toteuttaminen varmistuu.

PLAY PAUSE
Brändikäsikirja
Vaihda taustaväri

Hyvinvointi ja kulttuuri

Kesäiset liikuntatuokiot ikäihmisille

Järjestimme ikäihmisille puistojumppaa kesällä 2021. Puistojumppia pidettiin noin kerran viikossa kesä-elokuussa.  Jumpat ovat osa kaupungin liikuntapalveluiden joka kesäistä ohjelmaa.

Liikuntapalvelut tiedottavat jumppien aikatauluista toukokuussa. Jumpat ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua.

Kannustamme myös kaikkia rovaniemeläisiä viemään oman läheisensä ulos.

Miten voin osallistua?
Tule mukaan jumppaan tai vinkkaa liikuntatuokiosta lähipiirisi ikäihmisille.

Voit osallistua myös viemällä oman läheisesi ulkoilemaan. Jaa kuva reippailuistanne somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut

Alkuperäinen ehdotus:
“Haluaisin nähdä, että vanhusten hyvinvointiin panostettaisiin erilaisin pienin teoin kuten ulkoiluttamisin ja jumppatuokioin puistossa”

Perustetaan tapahtumatyöntekijöiden vapaaehtoispankki

Perustamme Rovaniemelle tapahtumatyöntekijöiden vapaaehtoispankin, jolla elvytetään paikallista talkooperinnettä. Vapaaehtoispankkiin voi liittyä kuka tahansa rovaniemeläinen ja palkkioksi saa hyvää mieltä, yhteisöllisyyden kokemuksia, osallisuutta, tutustumista uusiin ihmisiin, tavata julkkiksia, auttaa ja tarjota omaa osaamistaan.

Miten voin osallistua?
Onko sinulla ideaa toimivasta vapaaehtoispankin toiminta-alustasta? Millä foorumilla tällainen pankki voisi toimia? Lähetä ajatuksesi osoitteeseen next@rovaniemi.fi.

Tule myös mukaan pankin suunnitteluun ja ilmoittaudu mukaan tapahtumatyöntekijäksi selvitystyön edetessä. Tiedotamme valmistelun etenemisestä kaupungin verkkosivuilla www.rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut. Yhteystyössä mm. kulttuuripalvelut ja Seuraparlamentti.

Alkuperäinen ehdotus:
“Talkooperinne on hiipumassa ja liikunta-, kulttuuri ym- tapahtumiin on vaikea saada toimijoita nykyään. Voisiko tätä perinnettä lähteä elvyttämään? Jospa olisi yhteinen talkoolaisten ”pankki”, johon voisi liittyä ja sitä kautta voisi osallistua erilaisiin tapahtumiin talkoilemaan.”

Toteutetaan ”Kutsu Veko kylään!” -kampanja

Kaupungin verkostokonsultit, eli Vekot, haastavat kaikki paikalliset toimijat mukaan ”Kutsu Veko kylään” -kampanjaan. Veko tuo kylään tullessaan erilaisia kuulluksi tulemisen menetelmiä tutuksi ja esittelee verkostokonsulttien työtä. 

Varhainen Avoin yhteistyö on toimintamalli, jonka tarkoituksena on edistää avointa vuoropuhelua, osallisuutta sekä kuulluksi tulemisen kokemuksia. VaY-osaamista on viety jo ympäri maailman ja Rovaniemi on Suomen mittakaavassa edelläkävijä. Kampanjan tarkoituksena on lisätä VaY-toiminnan tunnettuutta ja madaltaa asukkaiden kynnystä ottaa yhteyttä Rovaniemen verkostokonsultteihin silloin kun heitä tarvitaan avoimen vuoropuhelun edistäjinä.

Miten voin osallistua?
Kutsu verkostokonsultit kylään ottamalla yhteyttä Rovaniemen kaupungin verkostokoordinaattori Riitta Honkaseen:  riitta.honkanen@rovaniemi.fi, p. 0505917395.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut. Kaupungin VaY-verkosto.

Muistetaan ikäihmisiä postikortilla

Ikäihmisten palveluiden työntekijät jakoivat yli 1000 korttia, piirustusta ja kirjettä rovaniemeläisille ikäihmisille.

Järjestimme syyskuussa 2021 tempauksen, jossa jaettiin Rovaniemen palvelutalojen ja kotipalvelujen asiakkaille yli 1000 korttia, piirustusta ja kirjettä. Kortteja askartelevat kaupungin päiväkotien lapset ja kaikki asiasta kiinnostuneet rovaniemeläiset. 

Miten voin osallistua?
Tee kortti, piirustus tai kirje ikäihmiselle 30.9. mennessä ja tuo se asiakaspalvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus).  Jaamme ne Rovaniemen palvelutalojen ja kotipalvelujen asiakkaille vanhusten viikolla 3.-10.2021.

Haasta mukaan talkoisiin myös ystäväsi, harrastusporukkasi tai työyhteisösi.

Voit myös lähettää kortin omalle ikääntyneelle läheisellesi. Ota kuva kortista ja jaa se tervehdyksesi kera somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. Yhteistyössä ikäihmisten palvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Ikäihmisille korttitervehdys: Sinä olet tärkeä!”

Opastetut kulttuurikävelyt

Kaupunkiopas esittelee miljöötä Korundin edustalla

Mitä patsas paljastaa? Oliko kaupungissa ennen kaikki paremmin? Mitä löytyy kirjaston kellarista tai Korkalovaaran perukoilta? Ja kuka ihmeessä oli Ukko-Samperi?

Rovaniemen kaupunki järjesti kesällä 2021 opastettuja kulttuurikävelyitä eri puolilla kaupunkia. Kävelyt suunniteltiin ikäihmisille mutta ne soveltuivat myös kaikille muille kävelyiden teemoista kiinnostuneille.

Kävelyt olivat maksuttomia ja niihin pääsi osallistumaan ennakkoon ilmoittautumalla. Kävelyitä järjestettiin erilaisilla teemoilla Rovaniemen historiasta nykypäivän lähiökulttuuriin.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
Sekä 100 Tekoa -kyselyssä, että ikäihmisille suunnatussa kyselyssä toivottiin tapahtumia, joissa eri ikäiset voisivat kohdata. Lisäksi toivottiin, että ikäihmisten hyvinvointiin panostettaisiin yhteisen ulkoilun merkeissä. Kulttuurikävelyt vastasivat näihin toiveisiin.

Kulttuurikävelyt verkkoon

Kevään 2022 aikana valmistellaan ensimmäiset kulttuurikävelyreitit, joita kaupunkilaiset voisivat käyttää myös omatoimisesti. Kartat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla sekä painoversioina. Tavoitteena on kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan ja tutustumaan Rovaniemen kaupunkikulttuuriin.

Miten voin osallistua?
Seuraa tiedotusta reittien valmistumisesta ja lähde kulttuurikävelylle itseksesi tai yhdessä ystäviesi kanssa!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, viestintäpalvelut sekä Lapin Maakuntamuseo.

Leikkipaikkojen peruskorjaus ja käyttäjäkyselyn toteuttaminen

Rovaniemen kaupunki päivittää vuoden 2021 aikana leikkipaikkojen peruskorjausohjelman, joka valmistuu alkuvuodesta 2022. Leikkipaikkojen ja toimintapuistojen käyttäjille järjestetiin syyskuussa kysely, jonka kautta kerättiin palautetta ja ideoita puistojen kehittämiseen. Lue lisää kyselyn tuloksista tästä jutusta: Rovaniemellä rakennetaan ja kunnostetaan leikkipaikkoja – käyttäjien tarpeita selvitettiin kyselyllä.

Syksyllä 2021 peruskorjattiin Puistolammen leikkipaikka Nivavaarassa ja uutena kohteena valmistui Vennivaarantien leikkipaikka Heposuontien ja Vennivaarantien läheisyyteen.

Puistolammen leikkipaikan kaikki leikkivälineet, uimakoppi ja valaisimet vaihdettiin. Huvimaja kunnostettiin ja siirrettiin leikkipaikan yhteyteen. Kevyen liikenteen väylän viereen pystytettiin kolme kuntoiluvälinettä. Pääurakoitsijana toimi Alltime Oy.

Vennivaarantien uusi leikkipaikka valmistui lokakuun puolivälissä. Leikkipaikalle pystytettiin leikkikalusteiden lisäksi kuntoiluvälineitä ja valaisimet sekä muotoiltiin maakumpare omakotitalojen puoleiselle leikkipaikan reunalle. Pääurakoitsijana toimi Kaukomaa Oy.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut/yhdyskuntatekniikka.

Luovuus ja muotoilu

Pystytetään Rovaniemi-maamerkki

Kaupungin R-kirjaimesta tehdään maamerkki, joka sijoitetaan sopivalle ja saavutettavalle paikalle kaupungin keskustan alueelle.

Miten voin osallistua?
Kerro meille mihin maamerkki pitäisi mielestäsi pystyttää ja millainen sen pitäisi olla, lähetä ideasi sähköpostilla osoitteeseen next@rovaniemi.fi. Kun maamerkki on pystytetty, kuvaa itsesi sen vierellä ja jaa otoksesi somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Haluaisin nähdä Rovaniemellä kaupungin tunnuksen,ison R-kirjaimen esimerkiksi Kemijoen rannassa. Se olisi hieno ja näkyvä kohde vierailijoille kuvattavaksi.”

 

Luodaan Rovaniemelle osallistuvan budjetoinnin toimintamalli

Rovaniemi luo yhdessä asukkaiden kanssa pohjan osallistuvan budjetoinnin toimintamallille ja järjestää vuoden 2021 aikana aihetta pilotoivia projekteja. 

Miten voin osallistua?
Seuraa kaupungin tiedotusta osallistuvan budjetoinnin kokeiluista vuoden 2021 aikana ja osallistu kokeilujen toteuttamiseen.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Asuinalueille jaettava raha (tai riittää jopa vapaus ja valtuudet tehdä kaupungin luvalla), jolla kaikki Rovaniemen asuinalueet saisivat toteuttaa jotain näkyvää kaupunkikuvaan vaikuttavia projekteja tai jopa yhteisöllisyyttä nostattavia tapahtumia.”

Toteutumisen tilanne:
Ensimmäinen kokeilu käynnissä osana kulttuuriohjelman toteutusta, osallistumisohjeet rovaniemi.fi/kulttuuriohjelma

Ounasvaaran koulu päivittää ilmeensä

Ounasvaaran koulu testaa miten Rovaniemen kaupungin uusi visuaalinen ilme taipuu kylteiksi ja opasteiksi. Ilmeen rinnalle tuodaan koulun omaa persoonallisuutta. Tämän kokeilun myötä syntyy muillekin kouluille ja kaupungin tiloille tapa parantaa ja selkeyttää opasteita sekä yleistunnelmaa, jotta myös uudet kävijät pystyvät navigoimaan tiloissa entistä paremmin.

Toteuttaja:
Ounasvaaran koulu, yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa.

Toteutuksen tilanne:
Uudistus käynnissä ja toteutetaan vaiheittain vuoden 2021 aikana.

Tuodaan kaupunkipulkat matkailijoiden ja paikallisten käyttöön

Joulukuussa 2021 Rovaniemen katukuvaan ilmestyi 100 maksutonta kaupunkipulkkaa rovaniemeläisten ja matkailijoiden iloksi. Pulkkien lisäksi otettiin käyttöön pulkkaparkit, joista menopeli oli helppo lainata ja jonne sen pystyi käytön jälkeen palauttamaan.

Pulkkaparkkeja oli ensimmäisenä talvena kolme ja ne sijoittuivat Lordin aukiolle, linja-autoasemalle ja rautatieasemalle.

punainen kaupunkipulkka
Joulunpunaiset kaupunkipulkat ilmestyivät Rovaniemen katukuvaan joulukuussa 2021.

 

Miten voin osallistua?
Pulkalla voi laskea perheen kanssa mäkeä turvallisilla paikoilla, vetää ostoksia kaupasta tai vaikkapa kuljettaa matkatavarat juna-asemalta hotellille.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto toteuttaa kaupunkipulkkakonseptin yhteistyössä Rovaniemen keskustan kehittämishankkeen (ROKKE) ja Lapin yliopiston teollisen muotoilun opiskelijoiden kanssa.

Alkuperäinen idea:
Idea kaupunkipulkista löytyi Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimiston toukokuussa järjestämän avoimen haun kautta, jossa etsittiin ideoita ja tekijöitä toteuttamaan Rovaniemen uuden kulttuuriohjelman innostamia tekoja. Antti Autioniemen kaupunkipulkat oli yksi neljästä toteutukseen valituista ehdotuksista.

Jätkänkynttilä-lumisurffilaudat myyntiin ja lainattavaksi

Rovaniemen kaupunki esittelee uutena Rovaniemi-tuotteena paikallisena käsityönä valmistetun, arktisille puuterilumille sopivan ILAHU Jätkänkynttilä -lumisurffilaudan. Lautoja on valmistettu kymmenen kappaletta, joista yksi on lainattavissa Rovaniemen pääkirjastosta.

Lumisurffilauta kirjastossa.
Yhden Jätkänkynttilä-lumisurffilaudan koti on Rovaniemen pääkirjaston Aalto-salissa, josta sen voi lainata kirjastokortilla. Näin lajiin voi tutustua matalalla kynnyksellä. Samalla lauta esittelee kirjaston kävijöille pohjoista käsityöosaamista.

 

Lue lisää lumisurffista Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta: Rovaniemellä valmistetut Jätkänkynttilä-lumisurffilaudat ovat saapuneet myyntiin ja lainattavaksi.

Miten voin osallistua?
Lumisurffin voi lainata päiväkäyttöön kirjastokortilla Rovaniemen kaupunginkirjastosta. Lisäksi lautoja on myynnissa Rovaniemi-verkkokaupassa.

Toteuttaja:
Lumisurffilaudat ovat rovaniemeläisen Treeformin valmistamia ja ne on suunniteltu yhteistyössä kaupungin viestintäyksikön kanssa. Jokainen lauta on numeroitu ja ne ovat tekijänsä mestaripuuseppa Jan Leutolan signeeraamia.

Kasvu, kehitys ja into

Tuodaan kaupungin värejä kävelykadulle

Tuomme kesällä jouluvalojen tilalle Koskikadun kävelykadulle Rovaniemen uuden brändi-ilmeen mukaiset nauhat yms. rakennusten väliin.

Miten voit osallistua:
Ota kuva kävelykadun uudistuneesta ilmeestä ja jaa se sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa. Nauti uudesta raikkaasta ilmeestä ja tunnelmasta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut. Yhteistyössä Rovaniemen markkinakiinteistöt.

Rovaniemi-liput ja -viirit näkyviin

Tuomme Rovaniemen uuden ilmeen mukaiset liput ja viirit kaupungin salkoihin. Haluamme osaltamme juhlistaa upeaa arktista kotikaupunkia näyttävästi eri puolilla kaupunkikeskustaa.

Miten voit osallistua:
Ota kuva lipusta tai viiristä ja jaa se sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Liput nostettu salkoon Korundissa,  kauppatorilla ja Jätkänkynttiläsillalla.

Perustetaan Rovaniemi-kauppa

Chocodelin konvehtirasia Rovaniemen brändi-ilmeellä

Olemme perustaneet Rovaniemi-verkkokaupan syyskuussa 2021. Valikoimamme koostuu rovaniemeläisyyttä henkivistä tuotteista. Kaupan valikoimaa kehitetään ja kasvatetaan yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa.

Miten voin osallistua?
Tutustu Rovaniemi-kaupan tuotteisiin uudessa verkkokaupassamme. Lisäksi esittelemme tuotteita paikallisiin tapahtumiin tuotavassa Pop Up-myymälässä. Ensimmäinen Pop Up -myymälä oli avoinna Rovaniemi-viikolla 2021.

Kehitämme tuotevalikoimaa yhdessä asukkaiden ja paikallisten yritysten kanssa. Toteutamme tuotevalikoiman kehittämiseen liittyviä kyselyitä, joista tiedotetaan verkkokaupan sivuilla. Ensimmäinen kysely oli avoinna kaupan avaamisen yhteydessä.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Toteutuksen tilanne:
Rovaniemi-kauppa avattiin syyskuussa 2021.

Tiedotetaan ikäihmisten digitaitoja tukevasta toiminnasta

Kaupungin viestintäyksikkö kerää yhteen tiedon toimijoista, jotka tarjoavat ikäihmisille tukea ja opastusta digitaitojen kehittämiseen. Tätä tekevät jo muun muassa kaupunki ja monet eläkeläisjärjestöt, mutta tiedottaminen on hajanaista.

Miten voin osallistua?
Jos tiedät tahon, joka tarjoaa ikäihmisille digitukea Rovaniemellä, lähetä viestiä kaupungin tiedottajalle: johanna.tikkanen@rovaniemi.fi.

Toteuttaja: 
Kaupungin viestintä yhteistyössä järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa.

Toteutuksen tilanne:
Viestintä kokoaa yhteen tietoa siitä, ketkä järjestävät ikäihmisille opastusta digitaitoihin ja missä toimintaan voi osallistua.

Alkuperäinen ehdotus:
Ikäihmisten digiosaamisen tukeminen.

Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuma

Suunnittelupäällikkö esittelee Lainaanrannan kehittämissuunnitelmia asukkaille.

Järjestimme Rovaniemi-viikolla syyskuussa 2021 Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuman. Tapahtuman yhteydessä kuultiin asiantuntija-alustuksia kaupunkisuunnittelusta, käytiin keskustelua yrittäjyydestä ja kerättiin palautetta ajankohtaisista kehittämishankkeista. Lisäksi tapahtumateltalla oli esillä Rovaniemen historiaa mm. vanhojen asemakaavakarttojen, valokuvien sekä maakuntamuseon toteuttamien kävelykierrosten avulla.

Tapahtuma järjestettiin Rovaniemen Vanhalla Torilla. Lisäksi tapahtumateltan kyselyt julkaistiin myös verkossa. Palautetta kerättiin mm. Lainaanrannan alueen kehittämisestä, kesän kukkaistutukista sekä kaupungin leikkipuistojen peruskorjaamisesta.

Miten voin osallistua?
Tapahtumaan pystyi osallistumaan paikanpäällä. Lisäksi kyselyihin pystyi vastaamaan sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut, Kaupunkikeskustan kehittämishanke, Lapin Maakuntamuseo, Likiliike Rovaniemi ja Rovaniemen Yrittäjät.

Alkuperäinen ehdotus:
Lordiaukiolle ”puhelinkoppi”, johon kuka vain voi astua sisään ja kertoa mietteensä kapungista.

Rovaniemen kaupunkikeskustateko -kilpailu

Rovaniemellä etsittiin positiivisinta kaupunkikeskustetekoa kesällä 2021. Kilpailussa oli ehdolla 15 tekoa, joista voittaja valittiin yleisöäänestyksellä. Kilpailun toteuttivat ROKKE – kaupunkikeskustan kehittämishanke sekä Uusi Rovaniemi -kaupunkilehti.

Kilpailun voitti kauppatorilla toimiva Pub Old Lättis, joka palkittiin Rovaniemi-viikolla.

– Vanhan lättähatun tuominen torille, iso aurinkoinen terassi ja ilmaiset esiintyjät katetulla esiintymislavalla ovat saaneet ennen niin kuolleen Rovaniemen torin uuteen eloon!, kuuluivat palkinnon perustelut.

Miten voin osallistua?
Kaupunkilaiset saivat äänestää voittajaa verkossa.

Toteuttaja:
ROKKE – kaupunkikeskustan kehittämishanke ja Uusi Rovanemi -kaupunkilehti.

Alkuperäinen ehdotus:
Keskustan elävöittämiseksi on tehty Rovaniemellä töitä ROKKE-hankkeen kautta vuodesta 2020 alkaen. Myös 100 Tekoa -kampanjan kyselyssä toivottiin niin koko keskustan kuin kauppatorin alueen elävöittämistä.

Ilmiöiden ja elämysten kaupunki

Luodaan ”Tervetuloa Rovaniemelle” -paketti uusille asukkaille

Kaupungin viestintäyksikkö luo ”Tervetuloa Rovaniemelle” -paketin uusille asukkaille. Paketti sisältää tärkeää tietoa, inspiraatiota ja vinkkejä uusille asukkaille, jotta asettuminen arktiseen pääkaupunkiin sujuu alusta alkaen vaivattomasti ja innostavasti.

Lisäksi kaupungin verkkosivuille tehdään muuttajille suunnattua sisältöä, johon kootaan vinkkejä uusille rovaniemeläisille. 

Miten voin osallistua?
Ilmianna oma suosikkipaikkasi, lempipuuhasi tai ylipäätään mielestäsi paras osa Rovaniemeä! Lähetä ajatuksesi sähköpostilla osoitteeseen next@rovaniemi.fi ja otamme ideasi huomioon tervetulopaketin sisältöä suunniteltaessa.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Edistetään avantouintimahdollisuuksia

Rovaniemelle on toivottu on kiinteää, modernia avantouintipaikkaa ja laadukkaita tiloja saunoineen. Ounasvaaran Latu ry aikoo rakentaa pysyvän talviuintipaikan ja -rakennuksen. Valmistumisajaksi on kaavailtu alunperin jo vuotta 2021, mutta nyt se on siirretty vuoteen 2022. 

Kaupungin kanssa solmittu vuokrasopimus mahdollistaa pysyvän talviuintipaikan kehittämisen. Kaupunki on tarjonnut paikan Suutarinkorvan sillan kupeesta Venetieltä 30 vuodeksi. Ounasvaaran latu ry:n aikomuksena on rakentaa tontille rakennus, joka toimii muun muassa talviuimarien tukikohtana.

Rovaniemellä talviuinti jatkuu Koskipuiston väliaikaisissa tiloissa siihen asti, kun pysyvä talviuintipaikka rakennuksineen valmistuu Venetielle.

Toteuttaja:
Ounasvaaran Latu ry

Alkuperäinen ehdotus: 
”Rovaniemi on niin turisteille kuin paikallisillekin tarviurheilun luvattu kaupunki, jolloin talvisista aktiviteeteista tulisi ottaa niiden tarjoama hyöty irti. Ehdottaisin kiinteää, modernia ja avantouintipaikkaa (miksei useampiakin) sekä julkisia saunoja avantouinnin yhteyteen. Saunakulttuuri on saanut uuden trendin viime vuosina, jossa julkiset saunat kulttuurielämyksenä ovat kasvavassa suosiossa. Avantouinnin mahdollistaminen laadukkaissa tiloissa lisäisi myös kaupunkilaisten viihtyvyyttä.”

Ounaspaviljongin alueen kehittäminen

Midnight Sun Wake Oy perustaa Ounaspaviljongille uuden ajan vesistömatkailukeskuksen kesällä 2021. Tuolloin alueelle tulevat kelluva vesipuisto, SUP- ja kajakkivuokraus sekä näillä tapahtuva ryhmäliikunta- ja elämyspalvelut, Wakeboard-kaapelirata, kesäravintola ja rantasauna.

Projektin etenemistä pääsee parhaiten seuraamaan Facebookista (Midnight Sun Wake) ja Instagramista (@midnightsunwake).

Miten voin osallistua?
Suurin osa yrityksen osakekannan omistajista koostuu paikallisista yksityishenkilöistä ja yrityksistä, jotka uskovat liikeideaamme ja samalla kaupungin kesätekemisen kehittämiseen. Alkupääoman keräämiseksi yritys järjesti vuonna 2020 maksullisen osakeannin, johon kuka tahansa pystyi osallistumaan. 

Yrityksen perustaminen siis perustuu yhteisön voimakkaaseen tahtoon ja sen perusteella luotuun omistuspohjaan – tämä on rovaniemeläisten, lappilaisten ja suomalaisten yhteinen sijoitus.

Yrityksen varsinainen liiketoiminta perustuu niin ikään ihmisten yhteentuomiseen; hauskanpitoon, luonnosta ja tunnelmasta nauttimiseen, itsensä ylittämiseen sekä uusien asioiden kokeiluun kauan kaivatussa jokivarsiympäristöä hyödyntävässä palvelukonseptissa.

Toteuttaja:
Midnight Sun Wake Oy 

Alkuperäinen ehdotus: 
Yrityksemme Midnight Sun Wake Oy perustaa Ounaspaviljongille uuden ajan vesistömatkailukeskuksen kesällä 2021. Luvassa on Ounaspaviljongin profiilin nostaminen kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana erilaisten vesiurheiluaktiviteettien muodossa. Yrityksemme myötä uskomme Ounaspaviljongin muuttuvan entistä houkuttelevammaksi palveluntarjontaympäristöksi myös muiden yritysten ja yhteisöjen silmissä. Tämä jos jokin tuo lisää yhteisöllisyyttä ja on iloksi kaikille kaupunkilaisille!

Avataan Rovaniemelle oma tapahtumakalenteri

Olemme avanneet Rovaniemen oman tapahtumakalenterin, johon kuka tahansa voi ilmoittaa oman tapahtumansa.

Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta tapahtumat.rovaniemi.fi

Miten voin osallistua?
Voit ilmoittaa tapahtumasi kalenteriin rekisteröitymällä sivustolle. Sivuston käyttö on maksutonta. Tarkoituksena on koota kaikki paikalliset tapahtumat yhteen paikkaan rovaniemeläisten ja täällä vierailevien innostukseksi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Suomen pisin taidenäyttely Ounasvaaralla

Ounasvaaran luontopolulle ripustettiin Rovaniemi-viikolla 2021 Suomen pisin taidenäyttely. Paikalliset kuvataiteilijat pystyttivät noin kilometrin mittaisen taidenäyttelyn, johon myös kuntalaiset saivat tuoda omia teoksiaan.

Suomen pisin taidenäyttely ripustettiin Rovaniemen Ounasvaaralle.

Miten voin osallistua?
Täydenäyttelyn avajaiset olivat maksuton tapahtuma osana Rovaniemi-viikkoa. Näyttelyn järjestämiseen saivat osallistua kaikki rovaniemeläiset sekä Rovaniemellä vierailevat taiteentekijät ammattilaisista harrastelijoihin.

Toteuttaja:
Kuvataideyhdistys Maahisten, Lapin kuvataideseura Palaksen ja Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen yhteistyöprojekti.

Alkuperäinen idea:
Taidenäyttely oli osa kulttuuritoimiston yhteistoimintahakua, jossa etsittiin ideoita yhdessä toteutettaviin kulttuuritekoihin.

Joulupukin kotikaupunki

Tonttulakkipäivä 2.0

 

Tonttulakkipäivästä on muodostunut Rovaniemellä jo pieni perinne. Miten voisimme tehdä siitä täysin oman näköisemme ja tuntuisemme? Laadimme suunnitelman päivän viettämisestä sekä siitä mitä se symboloi – tällöin päivästä voi tulla jopa globaalisti kiinnostava ilmiö!

Miten voin osallistua?
Kerro ideasi päivän kehittämisestä sähköpostilla osoitteeseen
next@rovaniemi.fi

Toteuttajat:
Koko Rovaniemi

Alkupeärinen ehdotus:
”Tonttulakkipäivän vakiinnuttaminen.”

Joulumyyjäiset kaupungin keskustaan

Joulupukin kotikaupunkiin kuuluvat joulumarkkinat ja -myyjäiset. Parhaiten ne istuvat kaupungin ydinkeskustaan, jossa matkailijatkin liikkuvat. Jo jouluksi 2021 luvassa on uutta Lordin aukion ja kävelykadun alueelle. Joulunajan myyjäisiä varten Rovaniemen Markkinakiinteistöt lupaa pystyttää lämmitetyn teltan tai muun markkinakäyttöön sopivan tilan, josta kaikki halukkaat voivat varata itselleen myyntipöydän. Paikkoja tulee noin 40:lle myyjälle.  

Miten voin osallistua?
Voit varata pöydän ja tulla myymään käsitöitäsi ja herkkujasi joulumyyjäisiin. Erilaiset yhteisöt voivat myös järjestää tilassa viikonlopputapahtumia.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin omistama Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen wanhat markkinat on mahtava tapahtuma. Jouluna voisi järjestää vastaavanlaiset. Glögiä, makkaraa, poronkäristystä ja loimulohta. Ei matkita muita vaan ollaan aidosti ylpeitä siitä mitä meillä jo on. Tapahtuma voisi olla teemaltaan valkoinen ei punainen kuten aina jouluna. Tähtiä ja tuiketta. Oikeita kuusia.”

Työn jälki ja laatu

Monde 2.0

Nuorisopalveluiden Monitoritalo Monde on uudistunut ja kasvanut nuorisokeskuksesta ikärajattomaksi kulttuurin ja toiminnan taloksi. Mondesta halutaan tehdä yhteisöllisen tekemisen paikka kaikkia kaupunkilaisia varten. Monden hiljattain remontoidut tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisille omaehtoisille ryhmille ja paikallisille kulttuuritoimijoille harrastamiseen, esiintymiseen ja digitaaliseen pelitoimintaan. Iso akustoitu sali, pelitalo, studio ja bändikämppä tarjoavat upeat puitteet erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Monden toiminnan keskiössä on uusi kulttuurikahvila, talon lämminhenkinen sydän, jossa eri-ikäiset ja -taustaiset talon toimintaan osallistuvat kohtaavat. Kahvilatoiminnan ohella tilassa järjestetään erilaisia avoimia teemailtoja, Tuunaamo-pajoja ja kursseja. Monden kahviossa on myös monipuolinen valikoima lauta- ja korttipelejä.

Miten voin osallistua?
Millaista toimintaa sinä tai yhteisösi haluaisitte järjestää Mondella? Teemme mielellämme yhteistyötä erilaisissa nuorten tapahtumissa ja olemme avoimia uusille tapahtuma ideoille. Lisäksi järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut ryhmät sekä yksityiset henkilöt voivat vuokrata Monden tiloja erilaisiin tapahtumiin. Lisätietoja Nuorisotoiminnan koordinaattorilta: 040 716 7693

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut, yhteistyössä kaupungin kulttuuripalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
“Monitoritalo Monden toimintaa kehitetään ikärajattomaksi kulttuurikeskukseksi ja toiminnan taloksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen. Mukaan toivotaan paljon paikallisia toimijoita. Tiloihin toivotaan musiikkitapahtumia, teatteria, stand uppia, pelitapahtumia ja ihan mitä vain matalan kynnyksen toimintaa. Toiminnan kehittämistä ja tilojen remontointia on toteutettu jo vuoden 2020 lopussa, mutta koronan vuoksi toimintoja päästään käynnistämään vasta nyt. Tiloihin on avattu kahvila, Tuunaamo- ja pelitoiminta on käynnistynyt ja tapahtumat odottavat korona-tilanteen hellittämistä” 

R-tunnustukset bränditeoille

Rovaniemen kaupungin viestintäyksikkö palkitsee Iso R-tunnustuksella tekoja, jotka ovat Rovaniemen arvojen, asenteen sekä äänensävyn mukaisia ja tekevät Rovaniemestä omalta osaltaan paremman paikan meille kaikille.

Tunnustukset on myönnetty näille teoille:

  • kaupunginkirjaston Myytinmurtajat -videosarja, jossa murrettiin kirjastoa koskevia myyttejä
  • kaupungin itsenäisyyspäivän juhla, joka keräsi huikean yleisön verkkoyhteyksien äärelle vuonna 2020
Rovaniemen itsenäisyyspäivän juhlan järjestäjät saivat Iso R-tunnustuksen koko kaupunkia kehittävästä bränditeosta.
Itsenäisyyspäivän juhla striimattiin suorana Korundista. Koronan vuoksi livetilaisuuksista oli luovuttava ja samalla juhlapäivän konsepti meni kokonaan uusiksi. Ohjelma haluttiin rakentaa koko Rovaniemelle, ikään katsomatta. Asukkaita kannustettiin myös osallistumaan juhlan tunnelmointiin somessa tunnisteella #rovaniemijuhlii.

 

Miten voin osallistua?
Tiedätkö sinä Ison R:n arvoisen teon, joka:

  • osoittaa rohkeaa ja luovaa ajattelutapaa, jossa asiat on tehty eri tavalla ja paremmin kuin ennen
  • luo optimistista, eteenpäin katsovaa ja onnistumisistaan vilpittömästi ylpeää ilmapiiriä
  • innostaa tutkimaan ja tekemään: pukemaan sanoiksi kaupungissamme tapahtuvan hyvän ja mielenkiintoisen
  • tekee osaltaan Rovaniemestä paremman paikan kaikille

Kerro Ison R:n arvoisesta teosta meille sähköpostitse: tiedotus@rovaniemi.fi

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Kiinnostavat persoonat

Arjen sankari: Matti Sahimaa pitää ladut priimakunnossa

Jos illan ja yön aikana on pyryttänyt ja tuiskunnut tiheästi, voi Matti “Masa” Sahimaa startata latukoneensa jopa jo aamukolmelta taatakseen rovaniemeläisille mahdollisimmat hyvät hiihto-olosuhteet. Hyvin tiheällä lumisateella suosituimmat ladut kuten Ounasvaara tulee ajettua kahteenkin kertaan päivässä.

Latukoneenkuljettaja Matti Sahimaa seisoo latukoneen edessä.
– Ennätykseni on 17 latureittiä yhdessä päivässä. Mutta mikäs tässä on ajellessa, kun on näin kauniita talvisia päiviä. Tykkään tästä työstä, jossa maisemat vaihtuvat ja työnsä jäljen näkee. Olen itse myös rakennellut latukoneesta ja kuljetusautosta helpommin liikuteltavia. Tämä taitaa olla jo kolmas auto, johon olen tehnyt ertyisesti latukäyttöön sopivia lavarakenteita, Matti Sahimaa kertoo.

 

Lue koko tarina Matista kaupungin verkkosivuilta tästä linkistä.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona tai menestystarina sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Koivujen sirkusperhe Manu-koirineen viihtyy Kulleronkadulla Korkalovaarassa

Rovaniemen asuinalueita esittelevän Kotikulmilla-juttusarjamme aloittaa Korkalovaara, joka on noin 6000 rovaniemeläisen koti. Tämä tarkoittaa sitä, että melkein joka kymmenes rovaniemeläinen on korkalovaaralainen.

Heistä yksi on Koivujen perhe, johon kuuluvat nelikymppiset Satu-äiti ja Joni-isä sekä 14-vuotias Milja, 11-vuotias Aukusti ja 8-vuotias Selma. Vuodesta 2013 Korkalovaarassa asustelleen perheen kuopus on myös syntynyt vaaramaisemiin. Kotipaikka on paras siitäkin huolimatta, että Korkalovaaran lähipalvelut ovat hävinneet yksi kerrallaan.

Koivujen perhe seisoo kotitalonsa pihalla.
Koivujen perhe asuu Korkalovaaran vanhimmalla alueella. Heidän kotitalonsa on valmistunut jo vuonna 1967. KUVA: Milla Keskipoikela

Pariskunnan Rovaniemelle asettumista on edesauttanut myös Sirkus Taika-aika, jota he vetävät Joni toiminnanjohtajana ja Satu rehtorina. Notkea sirkustemppuilu sujuu yhä talon johtajiltakin sekä heidän jälkipolveltaan. Se on harrastus, työ ja elämäntapa perheelle, jonka kotoakin löytyy koko joukko temppuilu-, jumppa- ja voimailuvälineitä.

Lue koko juttu Koivujen perheestä kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta.

Mistä on kyse? Miten voin osallistua?
Teemme Rovaniemelle muuttaneista ja täällä jo pidempään asuneista henkilöistä juttuja kaupungin viestintäkanaviin. Esittelemme arjen sankareita, mielenkiintoisia persoonia ja uusia kasvoja. Kotikulmilla juttusarjassa esittelemme Rovaniemen asuinalueita mielenkiintoisten persoonien kautta.

Kenestä sinä haluaisit kuulla? Ilmianna mielenkiintoinen paikallinen persoona sähköpostilla pia.jokela@rovaniemi.fi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut.

Alkuperäinen ehdotus:
”Paikallisia menestystarinoita (yrittäjät, urheilijat, seurat yms.) olisi hienoa nähdä enemmän. Ne luovat uskottavuutta ja persoonaa.”

Historia ja perinteet

Historiasta kertovat kyltit Konttisen puistoon

Rovaniemen keskustan Konttisen puistossa olevat viisi sembramäntyä muodostavat historiallisen maamerkin, eli ”Samperin kompassin”. Sembramäntyjen yhteyteen sijoitetaan kesän 2022 aikana puistoalueen ja puuston historiasta kertova taulu.

Myös Sairaalanniemen puistoalueelle tullaan sijoittamaan alueen historiasta kertova taulu kun alueen kaava ja rakentamissuunnitelmat ovat valmiit.

Kyltitys toteutetaan Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen aloitteesta.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö, yhteistyössä viestintäpalveluiden ja maakuntamuseon kanssa.

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen 1. Kaupunginosan asukasyhdistys ry on jättänyt 9.7.2021 Rovaniemen kaupungille aloitteen, jossa esitetään Rovaniemen keskusta-alueiden puiden ja kasvistokokonaisuuksien suojeltavaksi ja kyltittämiseksi kaksi kohdetta. Esitys sisältää Konttisenpuiston sembramännyt sekä Sairaalanniemessä ruhtinaanpoppelin ja pihtakuuset.”

Montell-Saanio raanut ja kuvat -näyttely Oikaraisessa

Montell-Saanio raanut ja kuvat -näyttely nosti esiin Oikaraisen kylän ainutlaatuista kulttuurihistoriaa ja esitteli samalla Oikaraisen vanhan koulun mahdollisuutta toimia kyläkulttuurikeskuksena ja olohuoneena.

Näyttely nosti Elsa Montellin (1926-2019) raanut ja Matti Saanion 96 valokuvan kokoelman, sekä Oikaraisen historian esille paikallisille, sekä matkailijoille.

Näyttely järjestettiin 28.8. – 19.9.2021 sijoittuen myös osaksi Rovaniemi-viikkoa.

Toteuttaja:
Työryhmään kuuluivat Becky Hastings, Mervi Löfgren Autti ja Jenni-Liisa Yliniva.

Alkuperäinen idea:
Näyttely oli osa kulttuuritoimiston yhteistoimintahakua, jossa etsittiin yhdessä toteutettavia kulttuuritekoja.

Saksalaisaika Ounasvaaralla – historiakierros jatkosodan maisemiin

Ounasvaara on tunnettu Rovaniemen liikunta -ja virkistyskohteena, mutta tiesitkö, että vuosina 1941-1944 se oli myös Saksan armeijan, varsinkin Saksan ilmavoimien, eli Luftwaffen leirialuetta?

Tämä kävelyreitti johdattaa sinut virtuaalisesti tai konkreettisesti saksalaisajan jäänteille Ounasvaaran ja Lähteentien alueella. Reitin eri pisteillä voit kuunnella äänisuunnittelun avulla elävoitettyjä ääniraitoja, joilla historiantutkija Kalevi Mikkonen kertoo paikalla sijainneista rakennuksista ja niiden käyttötarkoituksista sekä yleisesti saksalaisajasta. Ilmatiedustelurykmentin majoitustilaan ja sitä ympäröivään parakkileiriin voit tutustua myös 3D -mallinnuksen avulla.

Tutustu materiaaliin ja historiakierrokseen hankkeen verkkosivuilla: Saksalaisaika Ounasvaaralla.

Historiakierros on toteutettu osana LaTu-hanketta. Hankkeen keskeisenä tuotoksena syntyy digitaalista oppimateriaalia, joka jaetaan avoimesti käyttöön.

Miten voin osallistua?
Voit paikallistaa reitin eri pisteet reittikartan tai Google Mapsin avulla. Suosittelemme metsässä sijaisevilla pisteillä vierailua sulan maan aikana, sillä osa jäänteistä peittyy lumen alle helposti.

Toteuttaja:
Materiaalia  tuotetaan yhteistyössä Lyseonpuiston- ja Ounasvaaran lukion opettajien, opiskelijoiden sekä työelämän ja korkeakoulujen edustajien kanssa. LaTu-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Katri Kykyri, katri.kykyri(at)roiedu.fi.

Alkuperäinen ehdotus:
”Kaupungin alueen sota-aikaisille raunioille voisi pystyttää opastekylttejä. Virtuaalisen opastuskierroksen reitin voisi katsoa netistä.”

Suomi sodassa – lappilainen näkökulma

Osana LaTu-hanketta on tuotettu verkkoon oppimateriaalia, jossa käsitellään lappilaisten ja muiden suomalaisten sotakokemuksia. Osana materiaalia haastatellaan Lapin Yliopiston kulttuurihistorian professori Marja Tuomista, joka on tutkimuksessaan keskittynyt erityisesti mielen hiljaiseen jälleenrakennukseen Lapin sodan tuhojen jälkeen.

Sivustolla on nähtävissä myös Rovaniemi silloin ja nyt -video, jossa havainnollistetaan kaupunkikuvan kehitystä Lapin sodan jälkeisestä ajasta tähän päivään. Videolla nähtävät vanhat valokuvat ovat Lapin maakuntamuseon arkistosta. Videon ovat kuvanneet taiteiden tiedekunnan opiskelijat Iisakki Toimela, Matti Kantola ja Yang Yen, taustalla kuultavan musiikin on säveltänyt Iisakki Toimela.

Tutustu materiaaliin hankkeen verkkosivuilla: Suomi sodassa – lappilainen näkökulma.

Toteuttaja:
Materiaalia  tuotetaan yhteistyössä Lyseonpuiston- ja Ounasvaaran lukion opettajien, opiskelijoiden sekä työelämän ja korkeakoulujen edustajien kanssa. LaTu-hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Katri Kykyri, katri.kykyri(at)roiedu.fi.

Alkuperäinen ehdotus:
”Rovaniemen historiaa verkkoon.”

Rovaniemen valtakunnalliset kotiseutupäivät 2022

Rovaniemellä juhlitaan Valtakunnallisia kotiseutupäiviä Rovaniemi-viikon yhteydessä perjantaista sunnuntaihin 9.—11. syyskuuta 2022. Tuolloin koko laaja kaupunki juhlii juuriaan, moninaista kulttuuriaan, historiaansa ja asukkaitaan.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Suomen Kotiseutuliiton vuoden päätapahtuma. Ensimmäiset kotiseutupäivät järjestettiin vuonna 1949 ja siitä lähtien niitä on vietetty vuosittain eri paikkakunnilla.

Rovaniemellä kotiseutupäivien aikaan tapahtumia järjestetään sekä laajan kaupungin keskustassa että myös ympäröivissä kylissä. Ohjelmassa on mm. asiantuntijaseminaari, kiinnostavia keskustelukammareita eri aiheista, retkiä eri teemoilla ja upea gaalailta.

Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä on suuret sadonkorjuumarkkinat, ja lisäksi eri puolilla kaupunkia ja kyliä pääsemme nauttimaan monipuolisista esittävän taiteen tapahtumista, konserteista ja näyttelyistä.

Retkillä pääsemme kuulemaan mm. Lapin lehmän tarinaa, tutustumaan vaikuttavaan Särestöniemi-museoon ja Palsan Getsemaneen Kittilässä, kierrokselle Tommi Liimatan Rolloon tai vaikkapa Jaakko Laitisen mukana karaokebussikierrokselle. Asiantuntevat matkailuoppaat vievät meidät bussilla Rovaniemen lähikyliin, polkupyörällä Nätti-Jussin jäljille, mielenkiintoisille historiallisille kävelykierroksille ja tutustuttavat meidät mm. Pohjanhovin pitkään ja värikkääseen historiaan draaman keinoin.

Päivien teemana ovat juuret ja kotiseutuidentiteetti: “Mistä sie olet pois?”-kysymys paikantaa ihmisen ei pelkästään kotiseudulleen, mutta joskus myös sukuun ja perheeseen. Lause on sananmukainen käännös saamen kielestä “Gos don leat eret?” Tällä kysymyksellä on hahmoteltu mm. ihmisen taustaa häneen tutustuttaessa.

Miten voin osallistua?
Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelma on kaikille avoin, tosin ilmoittautuminen vaaditaan. Ilmoittautuminen avautuu loppukeväästä ja ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeella.

Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kotiseutupäiville Rovaniemelle!

Toteuttaja:
Suomen Kotiseutuliitto ja Rovaniemen kaupunki. Tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnitteluun ovat osallistuneen Lapin yliopiston opiskelijat.

Alkuperäinen ehdotus:
”Luodaan yhteistyöhanke, jossa nostetaan esille vanhojen Rovaniemellä olevien paikkojen tarinat, kyltitetään rakennukset selkeämmin ja ohjataan ihmiset verkkoon lisätiedon sekä aitojen tarinoiden äärelle, mukana voisi olla Lapin maakuntamuseo, Totto ry, kaupungin viestintä ja asukasyhdistykset, miksei mahdollisesti yrityksetkin.”

Pohjoinen luonto ja ulottuvuus

Liikuntamahdollisuuksien kehittäminen

Kuntoiluportaat Ounasvaaralle

Rakennetaan Ounasvaaralle kuntoiluportaat. Portaat rakennetaan talvikävelyreitin alkupään viereen. Rovaniemen kaupunki hankkii portaisiin tarvittavat materiaalit ja Lapin koulutuskeskus Redu vastaa portaiden rakentamisesta.

Miten voin osallistua:
Kunhan portaat ovat valmiit, tule treenaamaan ja jaa omat kuntoilufiiliksesi somessa tunnisteilla #rovaniemi ja #100Tekoa. Muistetaan kaikki pitää portaat siistinä ja reippaassa treenikäytössä!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut ja Lapin koulutuskeskus Redu.

Alkuperäinen ehdotus:
“Monissa kaupungeissa on pitkät portaat, jotka mainettakin ovat niittäneet. Huippu-urheilijat kilvan käyvät kellottamassa niissä parhaita aikojaan. Rovaniemelläkin treenaa paljon eri lajien maailman huippuja, ja tällaiset jutut saattaisivat houkuttaa testailemaan omaa ennätystä. Ja mikä parasta, kuntoportaat sopivat kaikille! Hyvä paikka voisi olla esimerkiksi vaikka Ounasvaaralla kesäkelkkaradan läheisyydessä. Alhaalta ylös asti!”

Toteutuksen tilanne:
Portaiden rakentaminen on aloitettu syksyllä 2021. Portaat valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Pulkkamäki Vanhalle Torille

Rovaniemen kaupunki rakentaa kaupungin keskustaan Vanhalle Torille yleisen pulkkamäen vuoden 2022 aikana.

Vanhan torin olemassa olevaa maakumparetta korotetaan noin metrillä, jolloin mäen korkeus kentän pinnasta on noin 3,5m ja laskupituus enimmillään 50m.

Kumpareeseen muotoillaan lasku-ura ja parannetaan alueen valaistusta käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kumpareen sivullerakennetaan portaat turvallista nousureittiä varten ja asennetaan pulkkamäen käyttöä ohjaavat opasteet. Talvikauden aluksi paasikivimuurin reunaan kuljetetaan lunta ja muotoillaan suojaavaksi lumivalliksi laskemisen turvaamiseksi.

Pulkkamäen yllapitokausi on joulukuusta maaliskuuhun joilloin pulkkamäkeä huolletaan viikoittain.

Miten voin osallistua?
Kun pulkkamäki valmistuu, on se avoinna kaikille kaupunkilaisille!

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö.

Alkuperäinen ehdotus:
Pulkkamäki päätettiin toteuttaa valtuustoaloitteen perusteella. Myös 100 Tekoa -kampanjan kyselyyn liittyen pulkkamäestä esitettiin toivomuksia.

Keskustan viheralueet ja kukkaistutukset

Kesäkukkaistutusten kehittäminen

Keräsimme Rovaniemi-viikolla kaupunkilaisilta palautetta kesäkukkaistutusten kehittämisestä. Palautetta sai antaa sekä sähköisen kyselyn kautta että kaupungin tapahtumateltalla piirtäen. Palautteet ja teltalla käytyjen keskutelujen anti toimitettiin kaupungin puutarhurille tulevien kesien istutuksien suunnittelun tueksi.

Toteuttaja:
Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut, yhteistyössä viestinnän ja ROKKE-kehittämshankkeen kanssa.

Alkuperäinen ehdotus:
”Kesällä kukkiva keskusta, joka paikassa, myös Lordin aukiolla. Jotain siitä myös talviajan kaunistukseksi.” 

Anna kaikkien kukkien kukkia -kampanja

Syksyllä 2021 järjestettiin Anna kaikkien kukkien kukkia kampanja, jossa haastettiin kaikki kaupunkilaiset valmistamaan luonnonmateriaaleja käyttäen omia kukkakuvioita ja mandaloita eri puolille kaupunkia. Lisäksi pidettiin työpaja, jossa tehtiin yhdessä jättimäisiä kukkakuvioita Ounasvaaralle.

Tempaukseen osallistui  monia päiväkotiryhmiä, koululuokkia ja ikäihmisten päivätoimintaryhmä. Ounasvaaran näköalatornilla järjestettyyn kukkatyöpajaan osallistui yli 100 innostunutta kukkien rakentajaa.

Ounasvaaralle rakennettiin yhteisessä työpajassa suuria kukkakuvioita luonnonmateriaaleista.
Osana kampanjaa järjestettiin kaupunkilaisten yhteinen ympäristötaidetyöpaja Ounasvaaralla.

 

Miten voin osallistua?
Kaikilla kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua kampanjaan tekemällä oman kukkakuvionsa. Kuvia jaettiin kaupungin viestintäkanavissa kampanjan päätteeksi.

Toteuttaja:
Kaupungin kulttuuritoimisto yhteistyössä taidekasvattajien Anne Niskasen ja Hanna-Leena Metsävainion kanssa. Mukana toteutuksissa olivat myös kaupungin viestintäyksikkö sekä yhdyskuntatekniikan palvelut.

Alkuperäinen idea:
Kampanja oli osa kulttuuritoimista yhteistoimintahakua, jossa etsittiin yhdessä toteutettavia kulttuuritekoja. Idean esittivät Anne Niskanen ja Hanna-Leena Metsävainio, jotka toteuttavat myös ympäristötaidetyöpajan Ounasvaaralla.

Siivoustalkoot

Koko kaupungin siivoustalkoot

Järjestämme koko Rovaniemen yhteiset siivoustalkoot toukokuussa 2021. Lisätietoa haasteesta osoitteessa rovaniemi.fi/siivoustalkoot.

Miten voin osallistua?
Kaikki rovaniemeläiset voivat osallistua siivoustalkoisiin. Voit poimia roskia itsenäisesti tai ystäväsi kanssa kävelylenkin yhteydessä, organisoida taloyhtiön siivouspäivän tai järjestää vaikkapa asukasyhdistyksen voimin siivoustalkoot.

Toivomme, että jaat kuvan siivousteostasi tai järjestämästänne siivoustapahtumasta sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #roskatonrovaniemi ja #100Tekoa.

Kaikkien kuvia jakaneiden kesken arvomme mm. Rovaniemen R-tuotteita ja Likiliikkeen 100 euron lahjakortin.

Toteuttaja:
Siivoustalkoiden organisoinnissa ovat mukana Rovaniemen kaupunki, ROKKE – Rovaniemen keskustan kehittämishanke, Napapiirin Residuum Oy, Alltime Oy, Pidä Lappi Siistinä Ry, Likiliike ja Rovaniemen Kansalaistalo.

Myös seuraavat asukasyhdistykset ovat olleet aktiivisesti mukana tapahtuman suunnittelussa: Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys, Rovaniemen 3. kaupunginosan asukasyhdistys ja Korkalovaaran asukasyhdistys.

Alkuperäinen ehdotus:
”Massiiviset koko kaupungin siivous- ja fiksaustalkoot. Tähän voisi osallistua kaupunkilaiset, yhteisöt, seurat, yritykset, kaupunki. Ihan kaikki. Hyvin organisoituna saataisiin varmaan paljon aikaiseksi ja tätä jos mitä tämä kaupunki nyt ihan ensiksi tarvisi.”

Toteutuksen tilanne:
Siivoustempauksia järjestettiin yhteensä 18 ympäri Rovaniemeä koko toukokuun ajan. Lisäksi yksittäiset kuntalaiset osallistuivat talkoisiin siistimällä lähiympäristöään yhdessä ystäviensä kanssa. Mukana oli kymmeniä erilaisia tapahtumia. Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille!

Korkalovaaran siivoustempaus

Korkalovaaran asukasyhdistys järjesti kaupunginosan yhteiset siivoustalkoot 5.5.2021, joihin osallistui niin lapsia kuin aikuisiakin.

Seurakuntakeskuksen ja lintutornin alueen siivoustempaus

Napapiirin tytöt ja sudenpenturyhmä Huuhkajat järjestivät siivoustempauksen seurakuntakeskukselta yliopistolle päin sekä lintutornin alueella 6.5.2021.

Roskien keruuta keskustan tuntumassa

SPR:n Rovaniemen osaston Ystävätoiminnan porukka järjesti oman siivoustempauksensa keskustan tuntumassa 8.5.2021.

Siivoustalkoot Angry Bird -puistossa

Rovaniemen Keskustanaiset järjestivät Rakkaudesta Rovaniemeen -siivoustalkoon Angry Bird -puistossa 8.5.2021.

Oppilaiden siivoustempaus keskustassa

Lyseonpuiston lukion 1E oppilaat järjestivät siivoustempauksen keskustan alueella.

Oppilaiden siivoustempaus Valtakadulla ja Poromiehentiellä

Lyseonpuiston lukion 1D oppilaat järjestivät siivoustempauksen Valtakatu 4:n ja Poromiehentien välisellä viheriöllä.

Oppilaiden siivoustempaus Lääninhallituksen ja linja-autoaseman alueilla

Lyseonpuiston lukion oppilaat keräsivät roskia lääninhallituksen ja linja-autoaseman väliseltä alueelta.

Oppilaiden siivoustempaus kaupungintalon ja kirjaston pihoilta

Lyseonpuiston lukion pre 1B-kurssin oppilaat järjestivät siivoustempauksen kaupungintalon ja kirjaston lähettyvillä.

Muurolan katualueiden roskien keruu

Muurolan kyläyhditys ry järjesti Muurolan katualueiden roksien keräystalkoot 11.5.2021.

Siivoustempaus Valdemarin rannassa

Rovaniemen nuorkauppakamari järjesti siivoustempauksen Valdemarin rannassa ja lähialueilla 13.5.2021.

Roskien keruu Ounaskosken sillan ympäristöstä

Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestö keräsi roskia Ounaskosken sillalta nelostien alikululle 15.5.2021 järjestetyissä talkoissa.

Rautiosaaren siivoustalkoot

Rautiosaaren kyläyhdistys ry järjesti Rautiosaaren kylän tienvarsien siivoustalkoot 17.5.2021.

Likiliikkeen siivoustempaus keskustassa

Likiliike järjesti siivoustempauksen keskustan alueella 20.5.2021.

Sairaalanniemen siivoustalkoot

Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen perinteiset siivoustalkoot Sairaalanniemessä järjestettiin 22.5.2021.

3. kaupunginosan siivoustalkoot

Rovaniemen 3. kaupunginosan asukasyhdistys järjesti myös perinteiset siivoustalkoot asuinalueella.

Kansankatu 11 siivoustalkoot

Kansankatu 11:n taloyhtiä järjesti kiinteistön omalla tontilla yhteiset siivoustalkoot toukokuun aikana.

Saarenkylän siivoustalkoot

Saarenkylän nuorisoseura järjesti Saarenkylän nuorisoseuran talolla ja lähialueen tienvarsilla siivoustempauksen 24.5.2021.

Tapionkylän siivoustalkoot

Tapionkylän kyläyhdistys järjesti kylän omat siivoustalkoot 27.5.2021.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Sähköautojen latauspisteiden lisääminen

Sähköautojen latauspiste Rinteenkulman kauppakeskuksessa.

Napapiirin Energia ja Vesi (Neve) avasi kesällä 2021 yhteensä kuusi uutta latauspistettä sähköautoille Rovaniemellä. Rovaniemen Eteläkeskukseen tuli kaksi 150 kilowatin suurteholatausasemaa, Teollisuustielle ja Lautatielle. Välimatka asemien välillä noin 80 metriä. Niissä molemmissa voi ladata kaksi ajoneuvoa samanaikaisesti, jolloin latausteho jaetaan ajoneuvojen kesken. Lisäksi keskustan kauppakeskuksiin, Rinteenkulmaan ja Revontuleen, tuli kaksi uutta 50 kilowatin pikalatauspistettä.

Ajoneuvojen kyky vastaanottaa lataustehoa vaihtelee, mutta parhaimmillaan suurteholatauksessa 100 kilometrin ajomatkan voi ladata alle kymmenessä minuutissa.

Uusien latauspisteiden myötä Rovaniemellä pikalatauksen teho ja kapasiteetti kaksinkertaistuivat.

Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten pitää tärkeänä, että Rovaniemellä sähköautojen lataukseen saadaan lisää tehoa.

“Rovaniemi on liikenteen solmukohta, jossa valtaväylät kohtaavat. Uudet investoinnit varmistavat, että Rovaniemelle ei synny sähköisen liikenteen pullonkaulaa. Sähköisen liikenteen sujuvuus Lapissa paranee merkittävästi.”

Sähköinen liikenne ja latauspalvelun kysyntä kasvavat nyt voimakkaasti. Kesäkuussa ensirekisteröidyistä uusista henkilöautoista kolmekymmentä prosenttia oli ladattavia sähköautoja.

Neve tarjoaa latauspalvelut yhteistyössä Liikennevirran kanssa.

Toteuttaja:
Napapiirin Energia ja Vesi (Neve).

Alkuperäinen ehdotus:
”Sähköautojen latauspisteiden lisäys katukuvassa.”