1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi
  Rovaniemen kaupungin viestintäpalvelut, brändityökyselyn arvontarekisteri
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Riikka Heikkilä / riikka.heikkila@rovaniemi.fi
  Rovaniemen kaupungin viestintä
  PL 8216
  96101 Rovaniemi
 3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään Rovaniemen kaupungin brändityön kyselyyn osallistujilta arvottavan palkinnon toimittamiseksi.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää arvontaan osallistuvien sähköpostiosoitteet. Henkilötietoja eli sähköpostiosoitteita kerätään vapaaehtoisesti Rovaniemen kaupungin brändityön kyselyn arvontaan osallistujalta eli henkilöltä itseltään. Sähköpostitieto tallennetaan väliaikaisesti arvonnan järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan suorittamiseksi, voittajalle ilmoittamisesta sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.
 5. Tietojen käsittelijä
  Flatlight Creative Oy
  Tietoja käsittelee Flatlight Creative Oy ja tietoja käytetään ainoastaan Rovaniemen kaupungin brändityön kyselyn arvonta tarkoitukseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 6. Tietojen luovutus
  Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle paitsi voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää Eu:n ja Eta:n ulkopuolelle henkilötietolain 5. luvun 23§ henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla 26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittely lisäsopimuslausekkeita. Rovaniemen kaupungin brändityön kyselyn arvontaan tarvittava henkilötieto eli sähköpostiosoite tallennetaan järjestelmään Typeform. Typeform ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä käytä yksilöityjä tietoja. Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen, viimeistään 3 kk kuluessa toimituksesta.Typeform/Terms&conditions/PrivacyPolicy https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/