next.rovaniemi.fi
play pause
PAUSE VIDEO
PLAY VIDEO

Kaupunki
kaikille
aisteille?

Rovaniemi on kiehtova sekoitus pikkukaupungin ystävällisyyttä, rentoa tunnelmaa ja turvallista ympäristöä. Se on arktinen pääkaupunki, jonka asukkaat elävät modernien palvelujen äärellä. Rovaniemellä voi aistia kansainvälisyyttä, joka yhdistyy luontevasti paikalliseen elämäntyyliin.

Totta vai tarua? Lähdetään yhdessä tutkimaan ja ottamaan selvää!

 

Rovaniemen kaupunki

Mistä on kyse?

Rovaniemen kaupunkibrändiä hiotaan uuteen uskoon. Brändi on periaatteessa yhtä kuin maine. Uutta mainetta emme voi määritellä tarkasti etukäteen, vaan se syntyy ja kehittyy konkreettisten tekojen ja kokemusten myötä. Voimme yhdessä ohjata kaupungin herättämiä mielikuvia toivottuun suuntaan rakentamalla hyödyllisen, rohkaisevan ja ylpeäksi tekevän kokonaisuuden. Tavoitteena on löytää Rovaniemelle oma tapa kertoa tarinaansa – tärkeiksi havaittuja asioita painottaen.

Kaupunkibrändi

Mitä mieltä Rovaniemestä ollaan?

Asukaskysely 1. ja 2. tuotti 1698 vastausta rovaniemeläisiltä ja Rovaniemestä kiinnostuneilta. Työryhmä ja Rovaniemen kaupunki ovat kiitollisia ja onnellisia siitä, että kaupunki herättää paljon erilaisia tunteita ja että olemme saaneet valtavasti näkökulmia kaupungin kehittämiseen.

Tulokset

“Asukkaiden mielipiteillä ei ole mitään merkitystä.”

Ei muuten pidä paikkaansa. Tarjoamme projektin aikana useita erilaisia mahdollisuuksia osallistua, ottaa kantaa ja kehittää Rovaniemeä yhdessä muiden kanssa! Kyselyihin osallistuneiden vastauksilla on siis merkitystä tulevaisuuden Rovaniemen luomisessa.

Näin projekti toteutetaan

Taustoittava työ

Kaupunkilaisten ja Rovaniemestä aidosti kiinnostuneiden mielipide täytyy saada kuuluviin. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja haastattelut antavat arvokasta perustietoa ja työtä ohjaavia suuntia kaupungin viestinnän selkeyttämiseen sekä uuden, yhtenäisen visuaalisen ilmeen suunnitteluun.

Syyskuu – Lokakuu

Isot linjat

Projektin kantavana teemana on ‘historiaa ja tulevaisuutta moniaistisesti tulkiten’, mikä toimii kokonaisuuden viitekehyksenä. Taustatyön ja siitä johdetun ymmärryksen sekä oivallusten avulla luodaan erilaisia vaihtoehtoja lopulliselle toteutukselle.

Lokakuu – Marraskuu

Suunnittelu ja toteutus

Rovaniemen kaupungille suunnitellaan ja toteutetaan uusi yhtenäinen visuaalinen ilme markkinoinnin ja viestinnän käyttöön. Se ei kuitenkaan ole brändi tai määritelty maine, vaan ne seuraavat teoista, kokemuksista ja eteenpäin kerrotuista tarinoista.

Marraskuu – Tammikuu

Vaiheistus

Mihin suuntaan Rovaniemi menee?

Next.Rovaniemi -projektin tavoitteena on tukea ja selkeyttää kuvaa kaupungin roolista, tavoitteista, suunnitelmista ja unelmista. Projektissa muodostuu yhdessä oivallettuja näkemyksiä siitä, mihin suuntaan Rovaniemeä pitäisi kaupunkina ohjata. Nämä oivallukset konkretisoituvat ilmeen muutoksena, tekoina ja visioina.

Projektista

Haluaisitko saada lisää tietoa projektista tai kaupungin viestinnästä?

Menestyvä ja kiinnostava kaupunkibrändi on asukkaiden, yritysten ja kaupungissa vierailevien yhteinen jaettu kokemus – tunne elinvoimaisesta, toimivasta ja yhtenäisestä arktisesta pääkaupungista.

Mikäli haluat saada lisää tietoa projektista, voit ottaa yhteyttä Rovaniemen kaupungin viestintäyksikköön, joka vastaa viestinnän ja kaupunkimarkkinnoinnin toteutuksesta ja koordinoinnista.

Yhteydet