Rovaniemen kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee next.rovaniemi.fi-verkkosivustoa.

Saavutettavuusseloste

Vaatimustenmukaisuus

Verkkosivusto vastaa tietosisältöjensä osalta Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoa AA.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto sisältää vuorovaikutteisia elementtejä, joista kaikki eivät ole saavutettavia.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Next.rovaniemi.fi -verkkosivusto on julkaistu 2.11.2020. Tämä seloste on laadittu 11.12.2020. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Rovaniemen kaupungilta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot