next.rovaniemi.fi
play pause
PAUSE VIDEO
PLAY VIDEO

Asukaskyselyn antia

Kaupunkilaisten ja Rovaniemestä aidosti kiinnostuneiden mielipiteet ovat tärkeitä. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja haastattelut antavat arvokasta perustietoa ja työtä ohjaavia suuntia kaupungin viestinnän selkeyttämiseen sekä uuden, yhtenäisen visuaalisen ilmeen suunnitteluun.

Tällä sivulla pääset tutustumaan asukaskyselyn tuloksiin. Ensimmäiseen kyselyyn annettiin 1515 vastausta ja toiseen kyselyyn annettiin 183 vastausta.

TULOKSET
Julkaistu: 04.12.2019

Mitä osaamista, koettavaa tai persoonallisuutta Rovaniemellä on vielä “piilossa”?

”Rollo on siitä kiva paikka, että vaikka täällä on aikalailla kaikki mitä ihminen tarvii, erikoiskauppoja, elämyksiä, harrastusmahdollisuuksia, töitä ja kaiken tasoisia opiskelupaikkoja, on täällä myös hiljaisuutta. Aitoa äänettömyyttä, jossa kuulee oman pulssin ja pakkasen paukahdukset. Hiljaisuutta ei isoissa kaupungeissa ole yhtään missään. Kokemus, jota jotkut eivät koe ikinä.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä osaamista, koettavaa tai persoonallisuutta Rovaniemellä on vielä “piilossa”?

”Hiljaisuus, luonnon, ilman, veden puhtaus. Mahdollisuus kaupungin monipuolisiin palveluihin, mutta helppo pääsy myös vesille, marja- ja sienimetsään, telttailemaan ym. luonnonläheistä. TÄMÄ on kansainvälisesti poikkeuksellista.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä osaamista, koettavaa tai persoonallisuutta Rovaniemellä on vielä “piilossa”?

”Kokonaisia alueita, Sairaalanniemi ja Metsäruusu esimerkiksi: ihmisillä on näkemystä ja halua kehittää alueita monipuolisiksi, ei vain asumista palveleviksi rahanpumppausmaaplänteiksi, vaan elämistä varten. Rovaniemellä yhdistyy kauniisti paikalliset asukkaat, junantuomat ja junantuomista paikallisiksi muuttuneet. Osaamista on paljon, ja halua elää sitäkin enemmän. Parasta Rovaniemessä on sen omintakeinen monipuolisuus: Rovaniemi on Lapin kulttuuripääkaupunki – pinnan alla kuplii, ja sille kuplinnalle täytyy antaa tilaa. Rovaniemi on myös luontokaupunki, mikä saa näkyä myös keskustassa. Vaarat ja joet ovat läsnä ympäristössä, mutta onko näin kaupunkisuunnittelussa? Samalla täällä ollaan avuliaita, iloisia, tyytyväisiä. Kaupunki on siis yhdistelmä paikallista osaamista, muualta tullutta näkemystä, mahdollisuuksia ja sopivaa pienuutta. Kun mahdollisuuksille antaa tilaa kasvaa, siitä tulee paikkaansa paljon suurempi.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä osaamista, koettavaa tai persoonallisuutta Rovaniemellä on vielä “piilossa”?

”Rovaniemen kannattaisi panostaa historiansa esiintuomiseen konkreettisin keinoin; esimerkiksi valaisemalla vanhoja, säilyneitä rakennuksia, mutta myös luontoa (puita, kallioita yms.). Säilyneistä rakennuksista voisi ottaa inspiraatiota myös tulevaan kaupunkisuunnitteluun ja rakentamisen linjauksiin: voisivatko historialliset muodot toistua jollain tavoin uudessa rakennuskannassa? Ikkunat, kattojen muodot yms., joita selkeästi vieläkin tunnistaa ja joista on todisteita kuva-arkistoissa. Rakennetaan tänne sitten kymmenkerroksisia taloja tai 2-3-kerroksista perinteistä pohjoismaista modernilla otteella, niin olisi hienoa löytää historiallisia viitteitä myös tulevasta. Rovaniemen historian tuntijat olisi tärkeää saada mukaan päättäviin pöytiin. Arktinen muotoilu on isossa kuvassa täysin piilossa ja siitä ei kerrota tarpeeksi inspiroivasti, jotta sitä kohtaan syntyisi ylpeyttä.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä sinä voisit tehdä kehittääksesi Rovaniemeä? Tarvitsisitko siihen tukea – millaista?

Olen parin vuosikymmenen aikana antanut kaupungille useampia kehitysideoita ja osa on toteutunutkin. Voin edelleen kehittää kaupunkia olemalla aktiivinen.

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä sinä voisit tehdä kehittääksesi Rovaniemeä? Tarvitsisitko siihen tukea – millaista?

No minä teen jo, eli kerään roskia jätesäkkikaupalla joka kevät Kiirunan ja Ounasvaaran alueella. Tähän pitäisi ehdottomasti saada kaupunkilaiset mukaan tähän siisteyden ylläpitoon. Kaupungin tulisi vain mahdollistaa tämä ja osallistaa asukkaat.

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä sinä voisit tehdä kehittääksesi Rovaniemeä? Tarvitsisitko siihen tukea – millaista?

”Käyttää enemmän jo olemassa olevia palveluita ja toivoa aktiivisesti uusia (jokin aloitekanava siihen?). Lasten harrastusmahdollisuuksia halvemmalla tai tuettuna > pitäisi kai tehdä aloite siitä? Osallistua avoimiin tilaisuuksiin ja ottaa selvää päätöksenteosta ja sen taustoista. Kierrätys ja kestävät elämäntavat > jätepisteitä riittävästi ja niiden toimivuuden ylläpito paremmaksi. Julkisen liikenteen suosiminen. Autoilun vähentäminen. Kestävien elämäntapojen opettaminen lapsilleni.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä onnistumisia tai merkittäviä tekoja Rovaniemen kannattaisi mielestäsi nostaa esiin kasvattaessaan kaupungin vetovoimaa?

”Kaupungin rikas ja monipuolinen kulttuuritarjonta esille joulupukin ja liikunnan tapaan, yhtä näkyvästi.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä onnistumisia tai merkittäviä tekoja Rovaniemen kannattaisi mielestäsi nostaa esiin kasvattaessaan kaupungin vetovoimaa?

”Kaupungin pitäisi muistaa kaikessa päätöksenteossa aina ensin kuntalaiset ja vasta sitten turistit. Jos kaupunkia kehitetään turismi edellä, siitä tulee tyhjä kuori.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä onnistumisia tai merkittäviä tekoja Rovaniemen kannattaisi mielestäsi nostaa esiin kasvattaessaan kaupungin vetovoimaa?

”Monipuoliset koulutuspalvelut ja -mahdollisuudet. Arktiset, ainutlaatuiset matkailu- ja ohjelmapalvelut. Ainutlaatuiset ja korkeatasoiset ruokapalvelut.”

Julkaistu: 03.12.2019

Mitä onnistumisia tai merkittäviä tekoja Rovaniemen kannattaisi mielestäsi nostaa esiin kasvattaessaan kaupungin vetovoimaa?

”Laajasti eri osa-alueita: kulttuuria, teollisuutta, palveluja, yrittäjiä, opiskelijoita jne. Myös matkailua, mutta ei ensisijaisesti. Emme ole olleet vielä kovin pitkään yliopistokaupunki, mutta nyt olemme, ja se tekee tälle kaupungille paljon. Sitä varten on pitänyt tehdä töitä. Kauppalasta kaupungiksi on yllättävän lyhyt matka, jos tekijöitä on riittävästi. Kaupungista kuhisevaksi ja eläväiseksi pieneksi keskukseksi on yhtä lyhyt matka.”

Julkaistu: 03.12.2019

Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkilaisille ja kaupungista kiinnostuneille tulisi olla?

”Avoin aloitekanava. Kuulemistilaisuuksia ja mahdollisuutta osallistua päätösten valmistelun. Osallisuustyöryhmiä (koulut, seurat, harrasteryhmät, alueet > jalkautumista sinne, missä on ajatuksia, toiveita ja kokemusta). Avoin ja riittävän laaja tiedottaminen asioista.”

Julkaistu: 03.12.2019

Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkilaisille ja kaupungista kiinnostuneille tulisi olla?

”Tämä on hyvä kysymys johon en osaa antaa varsinaista ehdotusta, mutta parantua tämän tulisi.”

Julkaistu: 03.12.2019

Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkilaisille ja kaupungista kiinnostuneille tulisi olla?

”Osallistava budjetointi, missä kaupunkilaiset saisivat mahdollisuuden kehitysideoidensa rahoittamiselle (kuten Helsingissä, mutta muutamin parannuksin), byrokraattisesti suorat polut julkisten kaupunkitilojen käyttöön erilaisissa kokeiluluontoisissa tapahtumissa jne. Asukasillat eri asuinalueilla, joissa päättäjät tulisivat keskustelemaan alueen tilanteesta ja kehitystarpeista – iltojen tulokset johtaisivat yhteiseen kehityssuunnitelmaan yhdessä asukkaiden kanssa ja budjetin laatimiseen, sekä lopulta toteutukseen. Avoin kulttuuritila eri toimijoille, jonka sateenvarjon alla voitaisiin törmäyttää ideoita ja resursseja, sekä tehdä tilasta todellinen kaupunkilaisten olohuone, missä he voisivat puolestaan tavata myös kulttuuritekijöitä yleisen olemisen ja osallistumisen lisäksi.”

Julkaistu: 03.12.2019

Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkilaisille ja kaupungista kiinnostuneille tulisi olla?

”Tällaisia kyselyitä enemmän. Jos nää vastaukset oikeasti joku lukee niin ehkä näistä jotain ideaa tulisi joskus.”

Julkaistu: 03.12.2019

Minkälaisia vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkilaisille ja kaupungista kiinnostuneille tulisi olla?

”Mielestäni vaikuttamismahdollisuuksia on jo, mutta kyse on asukkaiden aktiivisuudesta ja viitsimisestä.”

Julkaistu: 01.11.2019

Mikä mielestäsi vaikuttaa Rovaniemen imagoon eniten?

 1. Positiiviset tulevaisuuden näkymät niin työpaikkojen kuin kaupungin kehityshankkeiden suhteen 23 %
 2. Monipuolinen kattaus erikoisliikkeitä, palveluita, ravintoloita 18 %
 3. Paikalliset menestyjät, julkkikset ja urheiluseurat, jotka tuovat kaupunkia esiin tekemisensä kautta 12 %
 4. Huolella hoidetut ja turvalliset tiet sekä viheralueet ja julkiset tilat 11 %
 5. Kaupungin päätöksenteko, sen toimivuus ja luotettavuus 10 %
 6. Kattavat ja laadukkaat julkiset palvelut 6 %
 7. Visuaalinen ja graafinen ilme 5 %
Julkaistu: 01.11.2019

Oletko tyytyväinen Rovaniemen ilmeeseen ja brändiin tällä hetkellä?

 1. En 34 %
 2. En tiedä mikä kaupungin ilme ja brändi on 30 %
 3. Kyllä 21 %
Julkaistu: 01.11.2019

Rovaniemeläinen on yleensä…

 1. Avulias ja aikaansaava 27 %
 2. Harmiton ja tavallinen 26 %
 3. Hieman välinpitämätön ja sulkeutunut 12 %
 4. Jääräpäinen ja määrätietoinen 10 %
 5. Ylpeä ja rohkea 7 %
 6. Optimistinen ja innostava 4 %
Julkaistu: 31.10.2019

Sanottua #1

“Älkää hukatko Joulupukkia ja arktista kaupunkia, mutta muistakaa, ettei Rovaniemellä asuva tai sinne muuttava ole turisti.”

“Oikeat teot olisivat niitä tärkeimpiä. Esimerkiksi hiilineutraaliuteen pyrkiminen, kaupunkikuvan kehittäminen osallistavalla kaupunkisuunnittelulla, kulttuurielämän tukeminen jne. Näistä oikeista tarinoista se brändi sitten muodostuisi.”

“Älkää unohtako niitä ihmisiä, jotka tekevät kaupungistanne kaupungin, vaan antakaa heidän tarpeilleen arvo ja kunnioitus. Sen kautta pääsee kehittymään paikkakunnan todellinen identiteetti ja sitä myötä myös brändi.”

“There’s a lot of room for modernisation, but don’t let it cost the town its history or its qualities.”

Julkaistu: 31.10.2019

Mikä on SE tekijä, joka erottaa Rovaniemen muista kaupungeista niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin?

 1. Luonto, joka alkaa heti takapihoiltamme 51 %
 2. Joulupukki 32 %
 3. Monipuolinen ja eksoottinen kulttuuritarjonta 6 %
 4. Omintakeiset ihmiset 5 %
 5. Eläväiset kyläyhteisöt 3 %
 6. Miellyttävä ja originelli kaupunkikeskusta 3 %
Julkaistu: 31.10.2019

Sanottua #2

“Viestikärjeksi yhdessä tekeminen, koska asukkaat tekevät itse kaupungin ja kaupunki on asukkaidensa näköinen.”

“Arktinen taide, kulttuuri ja design on vielä hyödyntämätön aarrearkku – sen ympärille on mahdollista luoda uusia työpaikkoja.”

“Kaupungissa on laadittu jos jonkinlaisia strategioita ja suunnitelmia, mutta niiden toteutus puuttuu täysin.”

“Kaupunkibrändit ova ylioptimistisia, epämääräisiä ja vaikeita ymmärtää muille kuin työryhmäläisille. “Rovaniemi ei rakasta sinua” kuuluu eräs “tagi” jossain alikulussa. Kannattaisi miettiä brändiä tämän kautta: miten Rovaniemi rakastaa asukkaitaan?”

Julkaistu: 31.10.2019

Mitä kerrot Rovaniemestä ystävillesi tai kaupungista kiinnostuneille?

 1. Rovaniemellä kaunis luonto on läsnä kaikkialla. 41 %
 2. Rovaniemi on kiva ja nätti pikkukaupunki, jossa voi tuntea olevansa osa Lappia. 26 %
 3. Rovaniemi on rakas, mutta täällä on kovin vähän mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta itselleen. 15 %
 4. Rovaniemellä voi rakentaa itselleen hyvän elämän, työllistyä ja edetä urallaan kohti tavoitteitaan. 9 %
 5. Rovaniemellä on hyvä ja nuorekas tekemisen meininki, joka tempaa mukaansa. 7 %
Julkaistu: 31.10.2019

Mikä väri kuvaa Rovaniemeä mielestäsi parhaiten?

 1. Sininen 34 %
 2. Vihreä 24 %
 3. Punainen 12 %
 4. Ruskea 9 %
 5. Mustavalkoinen 9 %
 6. Keltainen 7 %
 7. Violetti 4 %
 8. Pinkki 2 %
Julkaistu: 31.10.2019

Pitäisikö Rovaniemen historiaa ja omintakeista paikallisuutta tuoda enemmän esiin kaupungin katukuvassa, julkisessa viestinnässä sekä ilmeessä?

 1. Tottakai! 92 %
 2. Ei! 8 %
Julkaistu: 31.10.2019

Mikä tekee Rovaniemestä erityisen?

 1. Arktinen ja luonnonläheinen 69 %
 2. Kompakti ja pikkukaupunkimainen 27 %
 3. Kansainvälinen, avoin ja nykyaikainen 22 %
 4. Turvallinen sekä lapsi- ja perheystävällinen 21 %
 5. Rosoinen, persoonallinen, mutta jokseenkin ruma 18 %
 6. Hiljainen, harmaa ja huoleton 7 %
 7. Tyylikäs, hienostunut, viehättävä 2 %

Kysymyksessä sai valita 2 osuvinta vaihtoehtoa.

Haluaisitko saada lisää tietoa projektista tai kaupungin viestinnästä?

Menestyvä ja kiinnostava kaupunkibrändi on asukkaiden, yritysten ja kaupungissa vierailevien yhteinen jaettu kokemus – tunne elinvoimaisesta, toimivasta ja yhtenäisestä arktisesta pääkaupungista.

Mikäli haluat saada lisää tietoa projektista tai uudistuneesta kaupunkibrändistä, voit ottaa yhteyttä Rovaniemen kaupungin viestintäyksikköön, joka vastaa viestinnän ja kaupunkimarkkinnoinnin toteutuksesta ja koordinoinnista.

Yhteydet