30.10.2020

Uusi kaupunkibrändi rakennettiin yhdessä

Rovaniemen brändityö valmistui alkukesästä 2020. Työ on toteutettu laajassa vuorovaikutuksessa kaupungin henkilöstön, asukkaiden ja yritysten kanssa. Työpajoista, tapaamisista ja kyselyistä saatiin arvokasta tietoa työn pohjaksi. Brändityö on osa kaupungin jälleenrakennussuunnitelmaa; se luo uutta nostetta ja virtaa.

Uuden brändin keskeisenä johtoajatuksena on, että Rovaniemi on arktinen pääkaupunki kaikille aisteille. Rovaniemi on asukkailleen kotikaupunki, jonka elämänrytmiä ja olemusta arktisuus sävyttää. Pohjoisen taika vetää ihmisiä puoleensa jopa selittämättömällä tavalla. Arktinen osaaminen korostuu pohjoisessa ja erityisesti luovuuden, muotoiluosaamisen ja paikallisen toimeen tarttuvan asenteen myötä Rovaniemi erottuu kilpailijoista. Rovaniemi on jatkossakin Joulupukin virallinen kotikaupunki sekä Arctic Design Capital – nämä viestikärjet ovat tärkeitä ja niiden parissa tehtyä upeaa työtä jatketaan tulevaisuudessakin.

– Rovaniemellä yhdistyvät ainutlaatuisesti pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö, paikallisuus ja kansainvälisyys. Me kaikki rovaniemeläiset olemme brändilähettiläitä ja vaikutamme sanojemme ja tekojemme kautta siihen millainen mielikuva kotikaupungistamme syntyy. Erityisesti tällaisina haasteellisina aikoina on puhallettava yhteen hiileen, oltava yhtenäisiä ja suunnattava katseet tulevaisuuteen. Kaupungissa tehdyn hyvän työn ja uuden, yhtenäisen brändin pohjalta on hyvä rakentaa uutta kasvua ja lisätä hyvinvointia, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio sanoo.

Erityisesti tällaisina haasteellisina aikoina on puhallettava yhteen hiileen, oltava yhtenäisiä ja suunnattava katseet tulevaisuuteen. Kaupungissa tehdyn hyvän työn ja uuden, yhtenäisen brändin pohjalta on hyvä rakentaa uutta kasvua ja lisätä hyvinvointia.

Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemen kaupunginjohtaja

Mitä mieltä Rovaniemestä ollaan?

Brändityön aikana toteuttetut asukaskyselyt tuottivat lähes 2000 vastausta. Kyselyihin pystyi vastaamaan verkossa. Lisäksi työryhmän jäsenet haastattelivat kaupunkilaisia ja kaupungista kiinnostuneita niin Lordin aukiolla kuin lukuisissa Rovaniemen kylissäkin.

Rovaniemen vahvuuksia ja tunnistamattomia menestystekijöitä etsittiin tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Keskusteluja käytiin niin verkossa, Lordin aukiolla kuin Rovaniemen kylissäkin.

Asukaskyselyn ja haastattelujen kautta löydettiin paljon aineksia Rovaniemen brändin rakentamiseen. Muun muassa värimaailma on noussut esille suoraan asukaskyselyiden tuloksista. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että sininen väri kuvaa Rovaniemeä parhaiten.

Myös luonto ja siihen liittyvät vahvuudet nousivat kyselyissä vahvasti esiin. Vastaajista 69 % oli sitä mieltä, että arktisuus ja luonnonläheisyys tekevät Rovaniemestä erityisen. Luonto alkaa täällä heti takapihoiltamme.

Miltei kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että Rovaniemen historiaa ja omintakeista paikallisuutta tulisi tuoda enemmän esiin kaupungin katukuvassa, julkisessa viestinnässä sekä visuaalisessa ilmeessä. Historia onkin nostettu vahvasti uuden kaupunkibrändin ytimeen. Muun muassa Rovaniemi-fontti on saanut inspiraationsa vanhoissa kylteissä käytetyistä teksteistä.

Tutustu yhdessä tehtyyn kaupunkibrändiin tarkemmin osoitteessa brand.rovaniemi.fi.