ETÄTYÖKILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä

Rovaniemen kaupunki/Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut (Jäljempänä ”Järjestäjä”)

PL 8216

96101 Rovaniemi

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin kaikille yli 18 vuotta täyttäneille, paitsi niille Järjestäjien työntekijöille, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden työntekijöiden perheenjäsenille. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkinnon voittaja vahvistavaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden vaatimukset.

3. Kilpailu-aika

Kilpailun viimeinen osallistumispäivä on 29.8.2021.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Osallistuminen tapahtuu kertomalla lomakkeella osoitteessa https://next.rovaniemi.fi/etatyo/, miksi juuri sinun tulisi päästä etätöihin Rovaniemelle.  

5. Palkinnot ja ehdot

Palkintona edestakaiset matkat ja 2-4 viikon majoitus Rovaniemellä. Etätyömatkan ajankohta on 12 kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä pois lukien joulusesonki. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Voittaja sitoutuu jakamaan kokemuksiaan ja/tai antamaan haastattelun etätyökokemuksistaan etätyömatkan jälkeen. Rovaniemen kaupunki voi käyttää materiaalia markkinoinnissa ja viestinnässään. 

Voittaja valitaan osallistuneiden kesken kilpailun päättymistä seuraavana viikkona. Mikäli voittajia ei tavoiteta 2 vuorokauteen mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja. 

Jokainen kilpailuun osallistuva vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat jokaista osallistujaa. Osallistumalla kyseiseen kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamista ja tulkintaa koskevat mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta toisin kuin säännöissä mainitaan, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä kerää kilpailun yhteydessä asiakasrekisteriä, jonka markkinointiluvan antaneille voidaan kohdentaa Rovaniemen kaupungin markkinointiviestintää.

Tietosuojaseloste

8. Lisätietoa kilpailusta

Rovaniemen kaupungin viestintä, markkinointi ja osallisuus -yksikkö

Heini-Tuuli Onnela 

viestintä- ja markkinointijohtaja / Director of Communications and Marketing

+358 40 503 9819

heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin viestintä, PL 8216, 96101 Rovaniemi