Kaupunki kaikille aisteille?

_

Rovaniemi on kiehtova sekoitus pikkukaupungin ystävällisyyttä, rentoa tunnelmaa ja turvallista ympäristöä. Se on arktinen pääkaupunki, jonka asukkaat elävät modernien palvelujen äärellä. Rovaniemellä voi aistia kansainvälisyyttä, joka yhdistyy luontevasti paikalliseen elämäntyyliin.

Totta vai tarua? Lähdimme yhdessä kaupunkilaisten kanssa tutkimaan ja ottamaan selvää!

 

PLAY PAUSE

MISTÄ ON KYSE?

Rovaniemen kaupunkibrändiä on hiottu uuteen uskoon. Työryhmän tavoitteena on ollut löytää Rovaniemelle oma tapa kertoa tarinansa ja tukea kaupunkia kilpailussa asukkaista, osaajista, vierailijoista, yrityksistä ja investoinneista.

MITÄ MIELTÄ ROVANIEMESTÄ OLLAAN?

Asukaskysely 1. ja 2. tuotti 1698 vastausta rovaniemeläisiltä ja Rovaniemestä kiinnostuneilta. Työryhmä ja Rovaniemen kaupunki ovat kiitollisia ja onnellisia siitä, että kaupunki herättää paljon erilaisia tunteita ja että olemme saaneet valtavasti näkökulmia kaupungin kehittämiseen.

ROVANIEMI ON ARKTINEN PÄÄKAUPUNKI

Rovaniemen uudistettu kaupunkibrändi on nyt julkaistu ja pääset tutustumaan siihen brand.rovaniemi.fi -sivustolla. Uskomme, että arktinen kotikaupunkimme, pohjoisen taian ja arktisen osaamisen koti ovat asioita, jotka tekevät meistä arktisen pääkaupungin.

NÄIN PROJEKTI TOTEUTETTIIN

1 Taustoittava työ

Kaupunkilaisten ja Rovaniemestä aidosti kiinnostuneiden mielipide täytyy saada kuuluviin. Erilaiset kyselyt, tutkimukset ja haastattelut antavat arvokasta perustietoa ja työtä ohjaavia suuntia kaupungin viestinnän selkeyttämiseen sekä uuden, yhtenäisen visuaalisen ilmeen suunnitteluun.

2 Isot linjat

Projektin kantavana teemana on ‘historiaa ja tulevaisuutta moniaistisesti tulkiten’, mikä toimii kokonaisuuden viitekehyksenä. Taustatyön ja siitä johdetun ymmärryksen sekä oivallusten avulla luodaan erilaisia vaihtoehtoja lopulliselle toteutukselle.

3 Suunnittelu ja toteutus

Rovaniemen kaupungille suunnitellaan ja toteutetaan uusi yhtenäinen visuaalinen ilme markkinoinnin ja viestinnän käyttöön. Se ei kuitenkaan ole brändi tai määritelty maine, vaan ne seuraavat teoista, kokemuksista ja eteenpäin kerrotuista tarinoista.

MIHIN SUUNTAAN ROVANIEMI MENEE?

Next.Rovaniemi -projektin tavoitteena oli tukea ja selkeyttää kuvaa kaupungin roolista, tavoitteista, suunnitelmista ja unelmista. Projektissa muodostui yhdessä oivallettuja näkemyksiä siitä, mihin suuntaan Rovaniemeä pitäisi kaupunkina ohjata. Nämä oivallukset konkretisoituivat ilmeen muutoksena, asenteena ja olemuksena sekä visioina.

HALUAISITKO SAADA LISÄÄ TIETOA PROJEKTISTA TAI KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ?

Menestyvä ja kiinnostava kaupunkibrändi on asukkaiden, yritysten ja kaupungissa vierailevien yhteinen jaettu kokemus – tunne elinvoimaisesta, toimivasta ja yhtenäisestä arktisesta pääkaupungista.

Mikäli haluat saada lisää tietoa projektista tai uudistuneesta kaupunkibrändistä, voit ottaa yhteyttä Rovaniemen kaupungin viestintäyksikköön, joka vastaa viestinnän ja kaupunkimarkkinnoinnin toteutuksesta ja koordinoinnista.